Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pielęgniarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia
 • fizjologia
 • genetyka
 • mikrobiologia i parazytologia
 • radiologia
 • prawo medyczne
 • zdrowie publiczne

 

Nie trzeba posiadać dogłębnej wiedzy historycznej, aby wiedzieć, że pielęgniarstwo należy do najstarszych profesji. Niektórych ten fakt może dziwić, dlatego że pierwsza szkoła pielęgniarska powstała dopiero w 1860 roku. Niezależnie od dat, pielęgniarstwo to popularny i niezwykle ważny kierunek kształcenia, który obierany jest przez coraz większe grono kandydatów. Czując powołanie i chcąc dołączyć do grona osób wykonujących zawód cieszący się jednym z najwyższych poziomów zaufania społecznego należy ukończyć specjalistyczną naukę. A gdzie? Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie Pielęgniarstwo prowadzone jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.  

Założeniem kształcenia jest profesjonalne przygotowanie do praktyki pielęgniarskiej z uwzględnieniem postawy troskliwej opiekuńczości, empatycznej wrażliwości, wartości etyczno- moralnych oraz przestrzegania praw pacjenta. Studenci pozyskują szeroką wiedzę z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa, udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorym, niepełno-sprawnym i umierającym, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia. Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w trybie studiów stacjonarnych.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: anatomia, fizjologia, genetyka, mikrobiologia i parazytologia, radiologia, prawo medyczne, zdrowie publiczne, etyka zawodu pielęgniarki, organizacja pracy pielęgniarskiej, dietetyka, współpraca w zespołach opieki zdrowotnej, badania fizykalne, promocja zdrowia, farmakologia, podstawowa opieka zdrowotna, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, badania naukowe w pielęgniarstwie, podstawy rehabilitacji.

Pielęgniarstwo to coś więcej niż zawód. To misja, której najważniejszym celem jest niesienie pomocy osobie potrzebującej. Mówiąc o tym zawodzie należy podkreślić, iż jest on niezwykle ważny, a także szlachetny, dlatego rosnąca liczba kandydatów na ten kierunek powinna wyłącznie cieszyć i napawać optymizmem. A jak wygląda rynek pracy i życie zawodowe? Absolwenci Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie znajdą zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, przychodniach, domach pomocy społecznej, hospicjach i oddziałach ratunkowych.

Studia w Lublinie dają wiele możliwości edukacyjnych, dlatego w stolicy województwa lubelskiego każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie dostarczają nie tylko istotnej wiedzy. Uczą też patrzeć na drugiego człowieka, dostrzegać jego problemy, reagować na nie w odpowiedni sposób. To świetna uczelnia, którą mogę polecić każdemu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • psychologii,
 • interpretowania dostępnych wyników w badaniu fizykalnym,
 • czynników warunkujących zdrowie publiczne,
 • dokumentowania przeprowadzonego badania,
 • identyfikowania podstawowych procesów zachodzących w żywym organizmie,
 • rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,
 • pielęgniarstwa w zagrożeniu życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • przychodniach,
 • domach pomocy społecznej,
 • hospicjach,
 • oddziałach ratunkowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku. Do średniej ocen z całego toku studiów nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej i z obrony pracy dyplomowej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Pielęgniarstwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komentarze (0)