Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

uczelnie rzeszów - uniwersytet rzeszowski

foto.matriały promocyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Uniwersytet Rzeszowski jest szkołą wyższą, a zarazem największą uczelnią akademicką w południowo-wschodniej Polsce. Oferta edukacyjna obejmuje 46 kierunków studiów, w ramach jedenastu wydziałów. Studenci  mają możliwość zdobyć  niezbędną widzę w ramach nauk humanistycznych, społecznych, rolniczych, pedagogicznych czy socjologicznych, a  nawet prowadzone są nauki medyczne oraz artystyczne. Uniwersytet Rzeszowski przystosowuje kierunki studiów i specjalizacje do aktualnych potrzeb rynku lokalnego, umożliwiając studentom pierwszy, a zarazem  najważniejszy krok do satysfakcjonującej kariery zawodowej. Uczelnia rzeszowska posiada liczne i nowoczesne centra badawcze, przeznaczone do transferu technologii i badań podstawowych, przetwarzania biomasy i odpadów na energię  czy  do marketingu produktów spożywczych. 

Wydział Biologiczno-Rolniczy

 


Uniwersytet Rzeszowski studia I i II stopnia

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćUniwersytet Rzeszowski studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćUniwersytet Rzeszowski popularne kierunkiKomentarze (0)