Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

30.01.2022

Architektura krajobrazu – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku architektura krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura krajobrazu w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • logika
 • matematyka z elementami statystyki
 • rysunek odręczny
 • rysunek techniczny
 • grafika inżynierska
 • zasady projektowania krajobrazu
 • zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie
 • biologia roślin

 

„Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju.” Słowa wypowiedziane przez Charlesa Eliota, pioniera planowania regionalnego, najlepiej oddają charakter tej dyscypliny, a także wyraźnie mówią jak bardzo jest istotna. Nietrudno więc odgadnąć, że osoby działające w jej obszarze muszą posiadać ogromną wiedzę, ale oprócz niej niemniejszą wcale wrażliwość na piękno. Gdzie to wszystko odnaleźć? Gdzie zgłębić wiedzę i rozwijać w sobie wrażliwość? Odpowiedź jest prosta. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie Architektura krajobrazu prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia w ramach kierunku Architektura krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci nabywają umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka, które to przygotowują ich do wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania ocen szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi, jak również budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu i elementów ich wyposażenia. W 2018 roku kierunek realizowany przez KUL, jako drugi w kraju, uzyskał akredytację prestiżowej i opiniotwórczej organizacji zawodowej architektów krajobrazu na święcie- Międzynarodowej Federacji Architektów Krajobrazu- IFLA (The International Federation of Landscape Architects).

Studia na kierunku Architektura krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się bogatym programem nauczania, na który składają się następujące przedmioty: historia sztuki, logika, matematyka z elementami statystyki, rysunek odręczny, rysunek techniczny, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, zwierzęta w ogrodzie i krajobrazie, biologia roślin, dendrologia, geometria wykreślna, historia sztuki ogrodowej, ekologia miasta i obszarów wiejskich, komponowanie ozdobnych roślin zielnych, forma w przestrzeni, organizacja i zarządzanie procesami realizacji obiektów architektury krajobrazu, geodezja, gleboznawstwo, podstawy ergonomii w architekturze krajobrazu, urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, systemy informacji przestrzennej, konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych.

W ramach nauki na kierunku obowiązują również liczne praktyki. Studenci uczestniczą w zajęciach terenowych, plenerach malarskich, wyjazdach do parków narodowych i krajobrazowych, jak również biorą udział w szkoleniach i warsztatach, rozwijających zainteresowania w zakresie florystyki, fotografii, czy wikliniarstwa. Należy zwrócić uwagę, że Architektura krajobrazu jest kierunkiem dostarczającym wielu kompetencji. Wymienić można umiejętność opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych, umiejętność konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni, czy umiejętność rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich. Z szerokim wachlarzem wiedzy i umiejętności absolwenci omawianego kierunku znajdą zatrudnienie w jednostkach administracji rządowej i pozarządowej, pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu, placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, czy też ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Lublinie tworzą niemałą przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Architektura krajobrazu. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II opinie? Martyna, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„KUL to uczelnia, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. To uczelnia prestiżowa, znacząca, mogąca pochwalić się wybitnymi absolwentami. Nauka tutaj to zaszczyt i ogromna satysfakcja.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

Architektura krajobrazu studia Lublin

Architektura krajobrazu studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni,
 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych,
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody,
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni,
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni,
 • rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich,
 • analizy zjawisk wpływających na stan środowiska,
 • prowadzania inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i pozarządowej,
 • pracowniach i firmach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu,
 • placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, fizyka, geografia, historia sztuki, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Wyżej wymienione kierunki powinny być realizowane w ramach jednej z dziedzin: nauki inżynieryjno-techniczne lub nauki rolnicze. Kandydatom z innych kierunków niż architektura krajobrazu po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów uczenia się na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów uczenia się. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie. Nabór prowadzony w trybie wolnym.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)