Analityka medyczna

Analityka medyczna

27.03.2024

Analityka medyczna – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku analityka medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku analityka medyczna w CM BYDGOSZCZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna - Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Kandydaci na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek analityka medyczna musieli uzyskać co najmniej 21 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Program studiów i przedmioty

Analityka medyczna główne przedmioty:

 • anatomia
 • histologia
 • patomorfologia
 • chemia organiczna
 • biofizyka medyczna
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • biologia medyczna
 • psychologia z elementami komunikacji klinicznej
 • chemia analityczna
 • fizjologia
 • statystyka

 

Czym zajmuje się analityka medyczna? Dziedzina ta obejmuje między innymi badania laboratoryjne mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno- epidemiologicznych, jak również mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, czy działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej. Kto powinien zająć się tą dyscypliną? Analityka medyczna to dziedzina dla osób, które fascynują się medycyną, ale niekoniecznie chcą zostać lekarzami. To dziedzina dla tych, których interesuje przeprowadzanie badań. To także dziedzina dla osób, które chcą zdobyć wiedzę w praktycznym wymiarze. Składając wszystko w jedno całość osoby te powinny zainteresować się Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Analityka medyczna prowadzony w Collegium Medicum w Bydgoszczy zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz wiedzy z obszaru medycyny laboratoryjnej. Kształcenie stanowi przygotowanie do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej w zakresie: chemii i biochemii klinicznej, hematologii laboratoryjnej, analityki ogólnej, cytologii klinicznej, mikrobiologii, biologii molekularnej, czy immunologii i genetyki medycznej. Studenci uczą się pobierać i przygotowywać materiał do badań, stosować laboratoryjne algorytmy postępowania diagnostycznego w różnych stanach klinicznych, wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu technik zautomatyzowanych i metod manualnych, autoryzować i interpretować wyniki badań, jak również rozwiązywać problemy diagnostyczne w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej z wykorzystaniem współczesnych źródeł informacji. Analityka medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

Studia na kierunku Analityka medyczna w Collegium Medicum w Bydgoszczy oferują szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: anatomia, biofizyka medyczna, chemia ogólna i nieorganiczna, biologia medyczna, psychologia z elementami komunikacji klinicznej, chemia analityczna, fizjologia, statystyka, immunologia, histologia, diagnostyka izotopowa, analiza instrumentalna, higiena i epidemiologia, diagnostyka mikrobiologiczna, patomorfologia, techniki pobierania materiału, cytologia kliniczna, farmakologia, historia medycyny i diagnostyki laboratoryjnej, biologia molekularna, hematologia laboratoryjna, toksykologia, systemy jakości i akredytacja laboratoriów, genetyka medyczna.

Czym wyróżnia się absolwent Analityki medycznej? Przede wszystkim solidnym przygotowaniem do partnerskiej współpracy zawodowej z pozostałymi pracownika ochrony zdrowia w zakresie działań diagnostycznych, prognostycznych i dotyczących monitorowania leczenia, jak również zarządzania w zakresie medycyny laboratoryjnej. Na tej podstawie osoby, który ukończyły omawiany przez nas kierunek znajdą zatrudnienie w medycznych laboratoriach diagnostycznych, zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, instytutach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, jednostkach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach genetyki medycznej, laboratoriach kontroli i badania żywności, laboratoriach ochrony środowiska.

 

Opinie

Studia w Bydgoszczy to cel wielu kandydatów. Każdego roku przybywa chętnych do uzyskania statusu studenta właśnie w tym mieście. Osoby zainteresowane naukami medycznymi powinni dowiedzieć się- jakie ma Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy opinie? Sylwia, studentka Analityki medycznej mówi:

„Studiuję w bydgoskim Collegium Medicum i wiem, że nie mogłam wybrać lepszej uczelni. Zdobywam wiedzę i umiejętności pod okiem fantastycznych wykładowców, uczestniczę w ciekawych zajęciach, a także aktywnie spędzam czas w różnych organizacjach studenckich. Polecam tę uczelnię wszystkim tym, którzy chcieliby związać swoje życie z medycyną.”

 

Gdzie studiować kierunek analityka medyczna w Collegium Medicum

Studia na kierunku analityka medyczna prowadzone są przez Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum zlokalizowany przy ul. Jagiellońskiej 15 w Bygdoszczy.

Kontakt:

tel. (52) 585-34-00

https://www.wf.cm.umk.pl/

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

Kierunki studiów w Bydgoszczy

Studia w Bydgoszczy

 

 

ANALITYKA MEDYCZNA - ważne informacje

Analityka medyczna studia Bydgoszcz

​Analityka medyczna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Analitykę medyczną w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera:

Absolwent kierunku Analityka medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania zasadniczych struktur ludzkiego ciała oraz ich lokalizacji,
 • zależności pomiędzy budową i czynnością narządu,
 • farmakologii,
 • budowy histologicznej tkanek i narządów,
 • higieny i epidemiologii,
 • analizy instrumentalnej,
 • prawa medycznego,
 • genetyki medycznej,
 • diagnostyki izotopowej,
 • diagnostyki laboratoryjnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Analityka medyczna:

Absolwent kierunku Analityka medyczna w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy może znaleźć zatrudnienie w:

 • medycznych laboratoriach diagnostycznych,
 • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne,
 • instytutach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach kontrolno- pomiarowych,
 • laboratoriach genetyki medycznej,
 • laboratoriach kontroli i badania żywności,
 • laboratoriach ochrony środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku analityka medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Komentarze (0)