Analityka medyczna - Bydgoszcz

Analityka medyczna - Bydgoszcz

Analityka medyczna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

analityka medyczna

Odkryj kierunek analityka medyczna w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Analityka medyczna studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku analityka medyczna w Bydgoszczy to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Analityka medyczna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek analityka medyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Analityka medyczna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka medyczna w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku analityka medyczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia

 

Wymogi rekrutacyjne na studia medyczne są dość zaostrzone, ponieważ kierunki związane z ratowaniem życia i zdrowia człowieka restrykcyjnie poszukują najlepszych kandydatów. Oczywiście musisz zdać pozytywnie obowiązkowe przedmioty maturalne, jednak to nie wystarczy.

Kandydaci muszą pochwalić się wynikami z egzaminów zdawanych na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, fizyki, fizyki i astronomii. Brak wyników z wybranych przedmiotów może wiązać się z dyskwalifikacją.

Uczelnie publiczne biorą także pod uwagę wyniki uzyskane w trakcie olimpiad i konkursów przedmiotowych. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA BYDGOSZCZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA MEDYCZNA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
108
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek analityka medyczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
27
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku analityka medyczna w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek analityka medyczna w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

 

Analityka medyczna to idealny kierunek dla osób, które fascynują się światem biologii i chemii, a swoją przyszłość chcą związać z medycyną. Kwalifikacje, które zapewniają kierunki studiów w Bydgoszczy w zakresie analityki medycznej, sprowadzają się do zawodu diagnosty laboratoryjnego. Specjaliści w tej dziedzinie łączą wiedzę medyczną, farmaceutyczną, biologiczną, a dzięki niej poznają tajniki ludzkiego organizmu i weryfikują, w jaki sposób można zaplanować dalsze leczenie w obliczu różnych schorzeń i chorób.

Przyszli studenci powinni odznaczać się skrupulatnością i analitycznym myśleniem. Studia w Bydgoszczy w zakresie analityki medycznej są idealne dla osób, które marzą o pracy w laboratorium i o prowadzeniu badań nawet na najbardziej zaawansowanym poziomie. Wybierz studia medyczne i zadbaj o zawodowy prestiż.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku analityka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku analityka medyczna w Bydgoszczy realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

Program studiów i przedmioty

Analityka medyczna to kierunek, który związany jest stricte z naukami medycznymi i biologicznymi i umożliwia pracę w laboratorium, a co za tym idzie przeprowadzanie gruntownych badań stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka. Uczelnie w Bydgoszczy mające w swojej ofercie tego typu studia medyczne znajdziesz w dziale poniżej.

 

W programie studiów na kierunku analityka medyczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemię ogólną i nieorganiczną
 • higienę i epidemiologię
 • farmakologię
 • historię medycyny
 • diagnostykę laboratoryjną
 • statystykę z elementami matematyki

 

Zajęcia odbywają się w formie ćwiczeń, wykładów, seminariów, a przede wszystkim w trakcie laboratoriów. Teoretyczna wiedza weryfikowana jest podczas praktyk zawodowych, a także praktycznie przekazywana w formie badań naukowych.

Ile trwają studia na kierunku analityka medyczna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku analityka medyczna w Bydgoszczy trwają 5 lat (studia jednolite).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak analityka medyczna są idealne dla osób, które nie widzą siebie na medycynie bądź farmacji, a jednak chcą związać swoje życie zawodowe z naukami medycznymi. Studenci w trakcie całego procesu kształcenia będą przygotowywać się do wykonywania badań laboratoryjnych przy zastosowaniu najnowszych technik, a także zajmą się autoryzacją i interpretacją uzyskanych wyników.

Absolwenci w trakcie prowadzenia różnego rodzaju badań z pewnością będą współpracować z lekarzami, farmaceutami oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia. Dodatkowe uprawnienia umożliwią im nauczanie i zarządzanie w obszarze diagnostyki laboratoryjnej. Absolwenci są zatrudniani przede wszystkim w:

 • publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych
 • placówkach ochrony zdrowia
 • przemyśle 
 • instytutach naukowo-badawczych

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)