Niemcoznawstwo

Niemcoznawstwo

Niemcoznawstwo

07.02.2022

Niemcoznawstwo – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku niemcoznawstwo w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku niemcoznawstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia filozofii niemieckiej
 • zarządzanie projektami międzynarodowymi
 • wiedza o mediach niemieckich
 • kraje niemieckie w Europie średniowiecznej
 • sztuka niemiecka
 • kino niemieckie
 • stosunki polsko- niemieckie

 

Nasi zachodni sąsiedzi najczęściej kojarzeni są z silną gospodarką, przemysłem motoryzacyjnym, piwem i piłką nożną. Ale kraj ze stolicą w Berlinie może pochwalić się znacznie dłuższą listą osiągnięć. Ile osób wie, że w Niemczech wydano pierwszą drukowaną książkę? Albo ile osób pamięta, że właśnie zachodni sąsiedzi jako pierwsi wprowadzili czas letni? Takie ciekawostki można poznać wybierając kierunek Niemcoznawstwo, który oferuje Uniwersytet Gdański, i który prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Niemcoznawstwo realizowany na Uniwersytecie Gdańskim to kierunek interdyscyplinarny, łączący treści nauczania historii i filologii germańskiej. Zamiast odrębnego studiowania dwóch fakultetów studenci otrzymują możliwość pozyskania szerokiej wiedzy z obu powyższych obszarów, wzbogaconej o zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym wyłącznie w formule stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: historia filozofii niemieckiej, zarządzanie projektami międzynarodowymi, wiedza o mediach niemieckich, kraje niemieckie w Europie średniowiecznej, sztuka niemiecka, kino niemieckie, stosunki polsko- niemieckie, pragmatyka komunikacji, gramatyka opisowa, historia obszaru dawnych Prus Wschodnich, Pomorze Gdańskie w polsko- niemieckiej historii, praktyczna nauka języka niemieckiego, antropologia kulturowa, źródłoznawstwo niemieckiego obszaru kulturowego, edukacja międzykulturowa.

To, co wyróżnia kierunek Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim to nacisk położony na współczesność, historię i kulturę regionalną oraz wiedzę o historycznym i kulturowym pograniczu polsko- niemieckim, szczególnie terenów Pomorza, Gdańska i Kaszub oraz Warmii i Mazur. Silny związek treści nauczania z najnowszą historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, a także intensywna nauka języka niemieckiego zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy w Polsce i poza jej granicami. Mówiąc dokładniej, absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w wszędzie tam, gdzie niezbędna jest znajomość języka i kultury oraz zrozumienie roli Niemiec we współczesnych stosunkach międzynarodowych i we wzajemnych relacjach polsko- niemieckich.

 

Opinie

Studia w Gdańsku dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Niemcoznawstwo warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego po zakończeniu kształcenia. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Oliwia, studentka Niemcoznawstwa mówi:

„Uniwersytet Gdański oferuje studentom szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Każdy może wybrać odpowiednią dla siebie ścieżkę kształcenia i podążać nią pod okiem doświadczonych specjalistów.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

NIEMCOZNAWSTWO - ważne informacje

Niemcoznawstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języka niemieckiego,
 • historii Niemiec,
 • stosunków polsko- niemieckich,
 • historii religii krajów niemieckojęzycznych,
 • sztuki i kultury Niemiec,
 • zarządzania projektami międzynarodowymi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Niemcoznawstwo:

Absolwent kierunku Niemcoznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • krajowych i międzynarodowych placówkach muzealnych,
 • ośrodkach oświatowych i kulturalnych,
 • wydawnictwach,
 • środkach masowego przekazu,
 • redakcjach czasopism,
 • branży turystycznej,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
 • fundacjach i przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)