Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - kierunki studiów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroekonomia
 • podstawy finansów
 • podstawy prawa
 • zarządzanie międzynarodowe
 • etyka gospodarcza
 • prawo cywilne i handlowe państw obcych
 • zarządzanie finansami międzynarodowymi
 • funkcjonowanie Unii Europejskiej

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to więzi ekonomiczne między różnymi krajami, a także konkretnymi podmiotami ekonomicznymi i przedsiębiorstwami, obejmujące międzynarodowe sfery wymiany dóbr, usług i czynników wytwórczych. To także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Międzynarodowe stosunki gospodarcze realizowane są na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu międzynarodowych stosunków, a także nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji analitycznych, operacyjnych i menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz organizacjach i instytucjach o międzynarodowym charakterze. Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach są kierunkiem realizowanym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak: mikroekonomia, podstawy finansów, podstawy prawa, zarządzanie międzynarodowe, etyka gospodarcza, prawo cywilne i handlowe państw obcych, zarządzanie finansami międzynarodowymi, funkcjonowanie Unii Europejskiej, rozliczenia w obrocie międzynarodowym, badanie rynków międzynarodowych, negocjacje w biznesie międzynarodowym, środowisko i struktura globalnego biznesu, przedsiębiorczość międzynarodowa, gospodarka kreatywna.

Poszerzaniu wiadomości i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko realizowane w planie zajęcia. Studenci Międzynarodowych stosunków gospodarczych zdobywają dodatkowe kompetencje uczestnicząc w Kole Naukowym "International Challenge". W ramach jego działalności realizują projekty badań naukowych, organizują różnorodne wydarzenia, współpracują przy tworzeniu artykułów, jak również uczestniczą w konferencjach naukowych, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w instytucjach otoczenia biznesu, firmach doradczych i konsultingowych, jednostkach administracyjnych różnych szczebli, korporacjach globalnych, posiadających oddziały w naszym kraju.

 

Opinie

Studia w Katowicach to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Międzynarodowe stosunki gospodarcze warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Szymon, student Międzynarodowych stosunków gospodarczych mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest uczelnią, w której każdy zainteresowany światem biznesu odnajdzie kierunek dla siebie oraz przestrzeń, w której będzie chciał się rozwijać. „

 

 

STUDIA W KATOWICACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Katowicach

Studia w Katowicach

 

 

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - ważne informacje

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia Katowice

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Międzynarodowe stosunki gospodarcze na UE w Katowicach:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zastosowania matematyki w ekonomii, finansach i zarządzaniu,
 • zarządzania międzynarodowego,
 • metod ilościowych w naukach ekonomicznych,
 • międzynarodowego e- marketingu,
 • międzynarodowych transakcji gospodarczych,
 • zarządzania finansami międzynarodowymi,
 • badania rynków międzynarodowych,
 • negocjacji w biznesie międzynarodowym,
 • strategii marketingowych w handlu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach otoczenia biznesu,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • jednostkach administracyjnych różnych szczebli,
 • korporacjach globalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)