Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia cywilne I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 22 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UŁ ogłoszone zostaną 2 sierpnia 2024 r.

W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na wojsko-polskie.pl

 

WAT najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia wojskowe w WAT ubiegało się 3300 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Techniczna w Warszawie przygotowała ponad 1 tys. miejsc na 13 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się logistyka ekonomiczna, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Do popularnych kierunków należały także: logistyka (ponad 3,5 osoby na jedno miejsce), geodezja i kartografia (ponad 2,5 osoby na miejsce), inżynieria bezpieczeństwa (ponad 2,5 osoby na miejsce) oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo (ponad 2 osoby na miejsce).   

Z kolei, w 2023 roku o przyjęcie na studia cywilne w WAT ubiegało się 9743 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie przygotowała ponad 2,5 tys. miejsc na 26 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się kryptologia i cyberbezpieczeństwo, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 15 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka (ponad 11,5 osób na jedno miejsce), inżynieria kosmiczna i satelitarna (ponad 6,5 osób na miejsce), budownictwo (ponad 6 osób na miejsce) oraz lotnictwo i kosmonautyka (prawie 6 osób na miejsce).   

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (23 kierunki) i drugiego (18 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (15 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WAT mogą aplikować na 39 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki 2024/2025

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Budowa dróg i mostów - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Budownictwo - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Chemia - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Chemia - studia wojskowe - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki
 • Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
 • Energetyka - Wydział Elektroniki
 • Geodezja i kartografia - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Geodezja i kataster - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Geoinformatyka - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Informatyka - Wydział Cybernetyki
 • Informatyka - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Inżynieria geoprzestrzenna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna - Instytut Optoelektroniki
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Inżynieria systemów bezzałogowych - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - Wydział Cybernetyki
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
 • Logistyka - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Logistyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Logistyka - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mechatronika - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mikroelektronika - Wydział Elektroniki
 • Obronność państwa - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Optoelektronika - Instytut Optoelektroniki
 • Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
 • Technologie przełomowe - Instytut Optoelektroniki
 • Zarządzanie - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia wojskowe od 1 marca do 14 czerwca 2024
Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna - studia wojskowe 15 -19 lipca oraz 22-26 lipca 2024
Uzupełnienie dokumentów - studia wojskowe lipiec 2024
Wstępne wyniki rekrutacji - studia wojskowe 15 - 17 lipca oraz 22 - 24 lipca 2024
ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia sierpień 2024
Powołania do służby wojskowej od 29 i 30 sierpnia 2024

Elektroniczna rejestracja I tura - studia cywilne 

od 1 kwietnia do 22 lipca 2024

Ogłoszenie ostatecznych wyników I tura - studia cywilne

2 sierpnia 2024

Składanie dokumentów I tura - studia cywilne

od 26 lipca do 1 sierpnia 2024

Elektroniczna rejestracja II tura - studia cywilne (w przypadku niewypełenienia limitu miejsc)

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników II tura - studia cywilne

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów II tura - studia cywilne

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne

od 3 czerwca do 9 września 2024

Ogłoszenie wyników 16 września

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji na studia cywilne znajdziesz tutaj

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Wojskowa Akademia Techniczna

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Wojskową Akademię Techniczną kandydaci mogli wybierać między 35 kierunkami studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: informatyka, zarządzanie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka (profil praktyczny), bezpieczeństwo narodowe, budownictwo zrównoważone, lotnictwo i kosmonautyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie przygotowujące do pracy zawodowego żołnierza na Wojskową Akademię Techniczną rekrutowało 1901 kandydatów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Wojskową Akademię Techniczną obejmowała 35 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne zarejestrowało się 6033 kandydatów z kolei na studia niestacjonarne 530.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej misją jest przede wszystkim służba Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno- technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje studia wojskowe oraz studia cywilne. Kształcenie w ramach tych pierwszych odbywa się na kierunkach realizowanych na jednolitych studiach magisterskich. Studenci studiów wojskowych powoływani są do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia nauki, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Studia cywilne natomiast przebiegają w sposób standardowy i w Wojskowej Akademii Technicznej dzielą się na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia.

Ponadto, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Studenci studiów cywilnych otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

W obszarze studiów wojskowych występują takie kierunki jak: Budownictwo, Chemia, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kartografia, Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka, Logistyka ekonomiczna, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika. 

W katalogu studiów cywilnych widnieją: Bezpieczeństwo narodowe, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biogospodarka, Budownictwo zrównoważone, Chemia, Energetyka, Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kataster, Informatyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria geoprzestrzenna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria systemów bezzałogowych, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu praktycznym, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Obronność państwa, Optoelektronika, Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2024 do 22.07.2024 od 01.04.2024 do 22.07.2024
Studia II stopnia od 06.06.2024 do 09.09.2024 od 06.06.2024 do 09.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2024 do 22.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2024 do 09.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2024 do 22.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2024 do 09.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2024

Studia podyplomowe - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: znaleziono 13

Grupa kierunku
Studia podyplomowe

Administracja w systemie bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Akademia przywództwa i komunikacji w zarządzaniu organizacją
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Analiza finansowa i rachunkowość
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

Gis, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

Logistyka medyczna
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Opis kierunku

Mba w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa wewnętrznego
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Mba zarządzanie cyberbezpieczeństwem
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

Wycena nieruchomości
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

Zamówienia publiczne w logistyce
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Zarządzanie organizacją w środowisku it
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)