Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (WAT) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia cywilne I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 1 kwietnia 2024 r. do 22 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UŁ ogłoszone zostaną 2 sierpnia 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 2 sierpnia do 20 września 2024 roku.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na wojsko-polskie.pl

 

WAT najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia wojskowe w WAT ubiegało się 3300 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Akademia Techniczna w Warszawie przygotowała ponad 1 tys. miejsc na 13 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się logistyka ekonomiczna, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Do popularnych kierunków należały także: logistyka (ponad 3,5 osoby na jedno miejsce), geodezja i kartografia (ponad 2,5 osoby na miejsce), inżynieria bezpieczeństwa (ponad 2,5 osoby na miejsce) oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo (ponad 2 osoby na miejsce).   

Z kolei, w 2023 roku o przyjęcie na studia cywilne w WAT ubiegało się 9743 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie przygotowała ponad 2,5 tys. miejsc na 26 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się kryptologia i cyberbezpieczeństwo, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 15 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka (ponad 11,5 osób na jedno miejsce), inżynieria kosmiczna i satelitarna (ponad 6,5 osób na miejsce), budownictwo (ponad 6 osób na miejsce) oraz lotnictwo i kosmonautyka (prawie 6 osób na miejsce).   

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (23 kierunki) i drugiego (18 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (15 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na WAT mogą aplikować na 39 kierunków studiów stacjonarnych oraz 13 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki 2024/2025

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa narodowego - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Budowa dróg i mostów - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Budownictwo - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Chemia - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Chemia - studia wojskowe - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki
 • Elektronika i telekomunikacja - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
 • Energetyka - Wydział Elektroniki
 • Geodezja i kartografia - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Geodezja i kataster - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Geoinformatyka - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Informatyka - Wydział Cybernetyki
 • Informatyka - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Inżynieria bezpieczeństwa - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Inżynieria geoprzestrzenna - Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
 • Inżynieria kosmiczna i satelitarna - Instytut Optoelektroniki
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Nowych Technologii i Chemii
 • Inżynieria systemów bezzałogowych - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - Wydział Cybernetyki
 • Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - studia wojskowe - Wydział Cybernetyki
 • Logistyka - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Logistyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Logistyka - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Logistyka ekonomiczna - studia wojskowe - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Lotnictwo i kosmonautyka - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechanika i budowa maszyn - studia wojskowe - Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mechatronika - studia wojskowe - Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
 • Mikroelektronika - Wydział Elektroniki
 • Obronność państwa - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 • Optoelektronika - Instytut Optoelektroniki
 • Technologie elektroniczne i telekomunikacyjne - studia wojskowe - Wydział Elektroniki
 • Technologie przełomowe - Instytut Optoelektroniki
 • Zarządzanie - Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki

Dowiedz się więcej: www.wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia wojskowe od 1 marca do 14 czerwca 2024
Sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna - studia wojskowe 15 -19 lipca oraz 22-26 lipca 2024
Uzupełnienie dokumentów - studia wojskowe lipiec 2024
Wstępne wyniki rekrutacji - studia wojskowe 15 - 17 lipca oraz 22 - 24 lipca 2024
ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia sierpień 2024
Powołania do służby wojskowej od 29 i 30 sierpnia 2024

Elektroniczna rejestracja I tura - studia cywilne 

od 1 kwietnia do 22 lipca 2024

Ogłoszenie ostatecznych wyników I tura - studia cywilne

2 sierpnia 2024

Składanie dokumentów I tura - studia cywilne

od 26 lipca do 1 sierpnia 2024

Elektroniczna rejestracja II tura - studia cywilne (w przypadku niewypełenienia limitu miejsc)

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników II tura - studia cywilne

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów II tura - studia cywilne

czeka na aktualizację

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - studia cywilne

od 3 czerwca do 9 września 2024

Ogłoszenie wyników 16 września

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na wojsko-polskie.pl

 

Harmonogram rekrutacji na studia cywilne znajdziesz tutaj

Harmonogram rekrutacji na studia wojskowe znajdziesz tutaj

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Wojskowa Akademia Techniczna

Na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Wojskową Akademię Techniczną kandydaci mogli wybierać między 35 kierunkami studiów. Do najczęściej wybieranych kierunków możemy zaliczyć takie, jak: informatyka, zarządzanie, kryptologia i cyberbezpieczeństwo, logistyka (profil praktyczny), bezpieczeństwo narodowe, budownictwo zrównoważone, lotnictwo i kosmonautyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie przygotowujące do pracy zawodowego żołnierza na Wojskową Akademię Techniczną rekrutowało 1901 kandydatów.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Wojskową Akademię Techniczną obejmowała 35 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne zarejestrowało się 6033 kandydatów z kolei na studia niestacjonarne 530.

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną uczelnią nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. Jej misją jest przede wszystkim służba Siłom Zbrojnym RP, nauce, gospodarce i społeczeństwu poprzez kształcenie podchorążych i studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach nauk inżynieryjno- technicznych, ścisłych, przyrodniczych oraz społecznych.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie realizuje studia wojskowe oraz studia cywilne. Kształcenie w ramach tych pierwszych odbywa się na kierunkach realizowanych na jednolitych studiach magisterskich. Studenci studiów wojskowych powoływani są do służby kandydackiej i tym samym, od pierwszego dnia nauki, stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.

Studia cywilne natomiast przebiegają w sposób standardowy i w Wojskowej Akademii Technicznej dzielą się na studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia.

Ponadto, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej. Studenci studiów cywilnych otrzymują możliwość uczestnictwa w najpopularniejszym programie wymiany, czyli Erasmus+.

W obszarze studiów wojskowych występują takie kierunki jak: Budownictwo, Chemia, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kartografia, Informatyka, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka, Logistyka ekonomiczna, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika. 

W katalogu studiów cywilnych widnieją: Bezpieczeństwo narodowe, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biogospodarka, Budownictwo zrównoważone, Chemia, Energetyka, Eksploatacja infrastruktury komunikacyjnej, Elektronika i telekomunikacja, Geodezja i kataster, Informatyka, Infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria geoprzestrzenna, Inżynieria kosmiczna i satelitarna, Inżynieria materiałowa, Inżynieria systemów bezzałogowych, Kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Logistyka o profilu praktycznym, Logistyka o profilu ogólnoakademickim, Lotnictwo i kosmonautyka, Mechanika i budowa maszyn, Mechatronika, Obronność państwa, Optoelektronika, Zarządzanie.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2024 do 22.07.2024 od 01.04.2024 do 22.07.2024
Studia II stopnia od 06.06.2024 do 09.09.2024 od 06.06.2024 do 09.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2024 do 22.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2024 do 09.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2024 do 22.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2024 do 09.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - studia 2024

Specjalności - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie: znaleziono 122

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Specjalności Poziom studiów Forma studiów

Administracja publiczna w systemie obronnym państwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administrowanie bezpieczeństwem w organizacjach międzynarodowych
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analiza danych
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analiza danych
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Analiza danych w bezpieczeństwie
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artyleria rakietowa
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Awionika
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Awionika
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Bezpieczeństwo euroatlantyckie
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Bezpieczeństwo informacyjne w administracji
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo systemów informatycznych
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Biomechatronika i sprzęt rehabilitacyjny
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Cyberobrona
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyberobrona
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Czołgowo-samochodowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Eksplatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Eksploatacja przeciwlotniczych zestawów rakietowych
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Eksploatacja systemów łączności
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Eksploatacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Elektroenergetyka
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika biomedyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Geodezja inżynieryjna
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Informatyczne systemy zarządzania
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyczne wspomaganie zarządzania
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Infrastruktura wojskowa
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Internetowe technologie multimedialne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa publicznego
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezzałogowych platform latających
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria lądowa i geoprzestrzenna
Instytut Optoelektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Inżynieria systemów
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria systemów
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria wojskowa
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Kataster i wycena nieruchomości
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka obronności i bezpieczeństwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka przedsiębiorstw
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka przedsiębiorstw
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w motoryzacji
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w motoryzacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka w przedsiębiorstwie
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logistyka wojskowa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Maszyny i urządzenia w energetyce
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Maszyny inżynieryjne
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Materiały funkcjonalne
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Materiały konstrukcyjne
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały pędne i smary
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Materiały wybuchowe i pirotechnika
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika i diagnostyka samochodowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Meteorologia
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Metrologia
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Mobilne systemy komputerowe
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mobilne systemy komputerowe
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Modelowanie i symulacja
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nowe materiały i technologie
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne

Ochrona ludności i infrastruktury
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona przed skażeniami
Wydział Nowych Technologii i Chemii

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Optoelektronika dla inżynierii biomedycznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Organizacja transportu i ruchu wojsk
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Płatowce i napędy lotnicze
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Pojazdy samochodowe i specjalne
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie i sterowanie maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie robotów i systemów autonomicznych pojazdów
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Radioelektronika przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Radiolokacja
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Radionawigacja
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Rakiety operacyjno-taktyczne
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Robotyka i automatyka przemysłowa
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rozpoznanie artyleryjskie
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Rozpoznanie obrazowe
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Rozpoznanie satelitarne
Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Samoloty i śmigłowce
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Sieci teleinformatyczne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sieci teleinformatyczne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

System militarny państwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

System pozamilitarny państwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy bezprzewodowe
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy business intelligence w zarządzaniu
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy cyfrowe
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne

Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne
Instytut Optoelektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Systemy i sieci telekomunikacyjne
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informacyjne w obronności
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informacyjno-pomiarowe
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informatyczne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy informatyczne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Systemy kryptograficzne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Systemy kryptograficzne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Systemy mechatroniczne
Instytut Optoelektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Systemy radiokomunikacyjne
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy teledetekcyjne
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Systemy teleinformatyczne
Wydział Cybernetyki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Środki bojowe
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Techniki komputerowe w inżynierii mechanicznej
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Techniki komputerowe w mechatronice
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Techniki wytwarzania
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie fotoniczne
Instytut Optoelektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Technologie maszynowego wspomagania decyzji i automatyzacji procesów
Instytut Optoelektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Technologie optoelektroniczne
Instytut Optoelektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Technologie w inżynierii mechanicznej
Instytut Optoelektroniki

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Urządzenia i systemy elektroniczne
Wydział Elektroniki

Opis kierunku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Uzbrojenie i elektronika
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Uzbrojenie lotnicze
Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

W korpusie wojskowym „inżynieria wojskowa”
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

W korpusie wojskowym „logistyki”
Wydział Inżynierii Mechanicznej

Opis kierunku

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie kapitałem intelektualnym
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie obronnością państwa
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie systemami reagowania kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

Opis kierunku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)