Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 22 kwietnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 w Uczelni Łazarskiego

Oferta dydaktyczna Uczelni Łazarskiego powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: finance.

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (14 kierunków) i drugiego (9 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (2 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na Uczelni Łazarskiego mogą aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja
 • Aviation law and professional pilot licence
 • Business economics
 • Data science in economics
 • Economics
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • International business economics
 • International relations
 • International relations and european studies
 • Kierunek lekarski
 • Law in international relations and business
 • Management
 • Pielęgniarstwo
 • Prawo
 • Prawo w biznesie
 • Prawo w it
 • Technologie finansowe
 • Zarządzanie

Dowiedz się więcej: rekrutacja.lazarski.pl

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie jest uczelnią, która charakteryzuje się praktycznym wymiarem kształcenia oraz międzynarodową atmosferą. Świadczy o tym nie tylko szeroki wybór kierunków kształcenia realizowanych w języku angielskim, lecz również ścisła współpraca z zagranicznymi uczelniami, na czele z Boston University i Coventry University, która umożliwia studentom pozyskanie dwóch dyplomów.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach seminarium doktoranckiego.

Programy studiów przygotowywane są we współpracy z doświadczonymi praktykami prawa i biznesu, a nad opracowaniem każdej nowej specjalności czuwa powołany ekspert danej dziedziny. Ponadto, w uczelni działa Rada Biznesu dbająca o to, by zakres merytoryczny kształcenia odpowiadał aktualnym wymaganiom rynku.

Studenci Uczelni Łazarskiego zdobywają wiedzę i umiejętności podczas zajęć, ale służy temu również uczestnictwo w kołach naukowych, a tych jest całkiem sporo, między innymi: Koło Naukowe Finansowania Projektów Unijnych, Koło Naukowe Medycyny Ratunkowej, Koło Naukowe Prawa Cywilnego, czy Koło Naukowe Prawa Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Oferta edukacyjna Uczelni Łazarskiego w Warszawie charakteryzuje się dużą różnorodnością. Oprócz szerokiego wyboru kierunków, kandydaci na studia otrzymują wybór języka, w którym mogą się kształcić, ponieważ katalog dydaktyczny uczelni podzielony jest na studia polskojęzyczne i anglojęzyczne.

Zajęcia prowadzone są w sposób interaktywny, przy użyciu warsztatów, czy gier symulacyjnych.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 22.04.2024 do 30.09.2024 od 22.04.2024 do 30.09.2024
Studia II stopnia od 22.04.2024 do 30.09.2024 od 22.04.2024 do 30.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 22.04.2024 do 30.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - studia 2024

Kierunki studiów - Uczelnia Łazarskiego w Warszawie: znaleziono 17

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja

I stopnia

niestacjonarne

Aviation law and professional pilot licence

I stopnia

stacjonarne

Data science in economics

I stopnia

stacjonarne

Economics

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finance

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

International relations

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne

Law in international relations and business

I stopnia

stacjonarne

Management

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia

stacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo w biznesie

II stopnia

niestacjonarne

Prawo w it

II stopnia

niestacjonarne

Technologie finansowe

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Komentarze (0)