Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2022/2023

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Akademii Górniczo Hutniczej odbędzie się w terminie głównym od 6 czerwca 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 6 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

czeka na aktualizację

Ogłoszenie wyników - II tura

czeka na aktualizację

Składanie dokumentów - II tura

czeka na aktualizację

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Akademii Górniczo Hutniczej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki - rekrutacja 2022/2023

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (66 kierunków) i drugiego (59 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AGH mogą aplikować na 68 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki 2022/2023

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • automatyka i robotyka
 • automatyka przemysłowa i robotyka
 • budownictwo
 • ceramika
 • chemia budowlana
 • computer science
 • cyberbezpieczeństwo
 • edukacja techniczno - informatyczna
 • ekologiczne źródła energii
 • electronics and telecommunications
 • elektronika
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • energetyka odnawialna i zarządzanie energią
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geofizyka
 • geoinformacja
 • geoinformatyka
 • geoinżynieria i górnictwo otworowe
 • geologia stosowana
 • geoturystyka
 • informatyka
 • informatyka - data science
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka i systemy inteligentne
 • informatyka społeczna
 • informatyka stosowana
 • informatyka techniczna
 • inżynieria akustyczna
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria ciepła
 • inżynieria górnicza
 • inżynieria i analiza danych
 • inżynieria i monitoring środowiska
 • inżynieria i ochrona środowiska
 • inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
 • inżynieria kształtowania środowiska
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna i materiałowa
 • inżynieria mechatroniczna
 • inżynieria metali nieżelaznych
 • inżynieria naftowa i gazownicza
 • inżynieria obliczeniowa
 • inżynieria procesów odlewniczych
 • inżynieria produkcji i jakości
 • komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
 • kulturoznawstwo
 • matematyka
 • materiały i technologie metali nieżelaznych
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronic engineering
 • metalurgia
 • mikro­elektronika w technice i medycynie
 • mikro- i nanotechnologie w biofizyce
 • nanoinżynieria materiałów
 • nowoczesne technologie w kryminalistyce
 • recykling i metalurgia
 • rewitalizacja terenów zdegradowanych
 • socjologia
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • tworzywa i technologie motoryzacyjne
 • zaawansowane materiały inżynierskie
 • zarządzanie
 • zarządzanie i inżynieria produkcji

Dowiedz się więcej kandydaci.agh.edu.pl

 

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie to uczelnia o bogatej historii, sięgającej początków XX wieku, kiedy to w 1912 roku grupa inżynierów i działaczy górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego rozpoczęła starania o zgodę na powołanie w mieście uczelni kształcącej inżynierów górnictwa.

Dzisiaj krakowska AGH jest jedną z najpopularniejszych szkół wyższych, zajmującą wysokie pozycje w różnego rodzaju rankingach i kształcącą ponad 25 tysięcy studentów, jak również patentową potęgą – Akademia zajmuje bowiem czołowe miejsce wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie prowadzi kształcenie na wszystkich rodzajach studiów: pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych, stacjonarnych i niestacjonarnych, oferując szeroki profil nauczania dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć, bądź siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Studia drugiego stopnia trwają 3 albo cztery semestry i kończą się otrzymaniem tytułu magistra.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie to szeroka paleta dyscyplin technicznych i inżynierskich. Można w niej odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Automatyka przemysłowa i robotyka, Geologia stosowana, Geoinżynieria i górnictwo otworowe, Inżynieria górnicza, czy Metalurgia. W gronie dyscyplin o charakterze inżynierskim funkcjonują również kierunki odbiegające od tego charakteru i reprezentujące nauki humanistyczne. AGH oferuje kształcenie również w zakresie takich kierunków jak: Kulturoznawstwo, czy Socjologia.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2022 do 11.07.2022 od 06.06.2022 do 26.07.2022
Studia II stopnia od 20.06.2022 do 20.07.2022 od 29.08.2022 do 14.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 20.06.2022 do 20.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 26.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 29.08.2022 do 14.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2022

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 73

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformacja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria ciepła
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria obliczeniowa
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronic engineering
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Metalurgia
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zaawansowane materiały inżynierskie
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)