Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na AGH ogłoszone zostaną w lipcu 2024 r.

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz nakandydaci.agh.edu.pl

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W rekrutacji 2023/2024 Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała ponad 4,8 tys. miejsc na ponad 80 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się inżynieria i analiza danych, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 11 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka i systemy inteligentne (ponad 10 osób na jedno miejsce), informatyka społeczna (ponad 10 osób na miejsce), informatyka stosowana (ponad 9 osób na miejsce) oraz cyberbezpieczeństwo (ponad 9 osób na miejsce).   

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (64 kierunki) i drugiego (72 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AGH mogą aplikować na 82 kierunki studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Automatyka przemysłowa i robotyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Ceramika - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Chemia budowlana - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Chemia w kryminalistyce - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Computer science - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Ekologiczne źródła energii - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Ekotechnologie cieplne - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Electronics and telecommunications - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Energetyka - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka jądrowa - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka odnawialna i zarządzanie energią - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka wodorowa - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energy and environmental engineering - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Fizyka medyczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Geofizyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinformatyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinżynieria i górnictwo otworowe - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geośrodowisko miasta - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoturystyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Informatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka - data science - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka geoprzestrzenna - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Zarządzania AGH
 • Informatyka i systemy inteligentne - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka społeczna - Wydział Humanistyczny AGH
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Informatyka techniczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria akustyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Inżynieria górnicza - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i monitoring środowiska - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Inżynieria i ochrona środowiska - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria kształtowania środowiska - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Inżynieria mechaniczna i materiałowa - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria mechatroniczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria metali - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Inżynieria naftowa i gazownicza - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Inżynieria obliczeniowa - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria procesów odlewniczych - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Inżynieria procesów przemysłowych - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria produkcji i jakości - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny AGH
 • Matematyka - Wydział Matematyki Stosowanej AGH
 • Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Materiały i technologie metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Metallurgical engineering - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Metalurgia - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Mikro­elektronika w technice i medycynie - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Mikro- i nanotechnologie w biofizyce - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Modern materials design and application - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Nowoczesne technologie paliwowe - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Humanistyczny AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Raw materials value chain - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Recykling i metalurgia - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Socjologia - Wydział Humanistyczny AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Technologie przemysłu 4.0 - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Teleinformatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Tworzywa i technologie motoryzacyjne - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania AGH
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Zarządzania AGH
 • Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Dowiedz się więcej kandydaci.agh.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

lipiec 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - II tura

lipiec 2024
Elektroniczna rejestracja - III tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc lipiec 2024
Ogłoszenie wyników - III tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - III tura od lipca do sierpnia 2024
Elektroniczna rejestracja - IV tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników - IV tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - IV tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - I tura lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Górniczo Hutniczej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na AGH w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 AGH powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: chemia w kryminalistyce, energy and environmental engineering, modern materials design and application, raw materials value chain, zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja.

 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W rekrutacji na studia 2022/2023 najpopularniejsze okazały się kierunki studiów związane z informatyką.

W roku akademickim 2022/2023 AGH przygotowała 4971 miejsc na studiach I stopnia. Kandydaci mogli aplikować na ponad 60 kierunków studiów od 6 czerwca do 11 lipca 2022 r., a wyniki I tury rekrutacji poznali 12 lipca 2022 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 9,92
 • Informatyka Społeczna: 8,94
 • Inżynieria i Analiza Danych: 8,50
 • Cyberbezpieczeństwo: 7,50
 • Informatyka Stosowana: 7,50
 • Teleinformatyka: 7,36
 • Informatyka i Ekonometria: 5,64
 • Zarządzanie: 5,22
 • Automatyka i Robotyka: 5,06
 • Informatyka Techniczna: 4,95

*pod względem liczby kandydatów na miejsce

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka: 1127
 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 1042
 • Automatyka i Robotyka: 728
 • Budownictwo: 665
 • Informatyka Społeczna: 644
 • Informatyka Stosowana: 630
 • Informatyka Techniczna: 594
 • Geodezja i Kartografia: 544
 • Mechanika i Budowa Maszyn: 539
 • Teleinformatyka: 515

*pod względem liczby zgłoszeń

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie to uczelnia o bogatej historii, sięgającej początków XX wieku, kiedy to w 1912 roku grupa inżynierów i działaczy górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego rozpoczęła starania o zgodę na powołanie w mieście uczelni kształcącej inżynierów górnictwa.

Dzisiaj krakowska AGH jest jedną z najpopularniejszych szkół wyższych, zajmującą wysokie pozycje w różnego rodzaju rankingach i kształcącą ponad 25 tysięcy studentów, jak również patentową potęgą – Akademia zajmuje bowiem czołowe miejsce wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie prowadzi kształcenie na wszystkich rodzajach studiów: pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych, stacjonarnych i niestacjonarnych, oferując szeroki profil nauczania dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć, bądź siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Studia drugiego stopnia trwają 3 albo cztery semestry i kończą się otrzymaniem tytułu magistra.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie to szeroka paleta dyscyplin technicznych i inżynierskich. Można w niej odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Automatyka przemysłowa i robotyka, Geologia stosowana, Geoinżynieria i górnictwo otworowe, Inżynieria górnicza, czy Metalurgia. W gronie dyscyplin o charakterze inżynierskim funkcjonują również kierunki odbiegające od tego charakteru i reprezentujące nauki humanistyczne. AGH oferuje kształcenie również w zakresie takich kierunków jak: Kulturoznawstwo, czy Socjologia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 87

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

II stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia

stacjonarne

Ekotechnologie cieplne
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka jądrowa
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka wodorowa
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Energy and environmental engineering
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geośrodowisko miasta
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

II stopnia

stacjonarne

Informatyka geoprzestrzenna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria obliczeniowa
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Metallurgical engineering
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Metalurgia
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Modern materials design and application
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie paliwowe
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Raw materials value chain
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

II stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie przemysłu 4.0
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)