Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 w Politechnice Krakowskiej będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od czerwca do września 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na PK zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r. (terminy określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna).

Dotyczy wszystkich kierunków poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego). W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.pk.edu.pl

 

Politechnika Krakowska najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia na PK ubiegało się 10 608 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Krakowska przygotowała ponad 2,8 tys. miejsc. Najpopularniejsza okazała się informatyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 10 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka stosowana (ponad 9 osób na jedno miejsce), informatyka w inżynierii komputerowej (ponad 8 osób na miejsce), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna (ponad 6 osób na miejsce) oraz automatyka i robotyka (ponad 5 osób na miejsce).   

 

Politechnika Krakowska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 30 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (32 kierunki) i drugiego (27 kierunków) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PK mogą aplikować na 34 kierunki studiów stacjonarnych oraz 15 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Krakowska kierunki 2024/2025

 

Politechnika Krakowska kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Architektura
 • Architektura krajobrazu
 • Automatyka i robotyka
 • Biotechnologia
 • Budownictwo
 • Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju
 • Elektrotechnika i automatyka
 • Energetyka
 • Environmental and land engineering
 • Fizyka techniczna
 • Geoinformatyka
 • Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy
 • Informatyka
 • Informatyka stosowana
 • Informatyka w inżynierii komputerowej
 • Infotronika
 • Inżynieria bezpieczeństwa
 • Inżynieria chemiczna i procesowa
 • Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria medyczna
 • Inżynieria produkcji
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • Matematyka
 • Matematyka stosowana
 • Mechanika i budowa maszyn
 • Nanotechnologie i nanomateriały
 • Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
 • Pojazdy samochodowe
 • Środki transportu i logistyka
 • Technologia chemiczna
 • Transport

dowiedz się więcej rekrutacja.pk.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (wszystkie kierunki poza kierunkiem architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego)

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja (kierunek architektura)

od maja do czerwca 2024

Egzamin wstępny

czerwiec 2024

Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego

czerwiec 2024

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia

lipiec 2024
Elektroniczna rejestracja (kierunek architektura krajobrazu) od czerwca do września 2024
Składanie portfolio w wersji elektronicznej od czerwca do lipca 2024
Ogłoszenie wyników oceny portfolio lipiec 2024
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów lipiec 2024
Elektroniczna rejestracja (kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego) od czerwca do września 2024
Składanie portfolio w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego od czerwca do lipca 2024
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie list studentów wrzesień 2024
Składanie dokumentów określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od czerwca do września 2024

Ogłoszenie list studentów od lipca do września 2024
Składanie dokumentów do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.pk.edu.pl

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Krakowskiej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to nowoczesna uczelnia, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry inżynierskie, potrafiące sprostać wymaganiom współczesnej gospodarki. Przez cały okres swojego funkcjonowania uczelnia wielokrotnie zmieniała swój program, za każdym razem przystosowując go do aktualnych warunków cywilizacyjnych i potrzeb naukowych.

Co oczywiste, najważniejszym zadaniem uczelni jest kształcenie, ale studenci Politechniki Krakowskiej mogą poszerzać horyzonty i rozwijać zainteresowania nie tylko podczas zajęć. Służą temu liczne koła naukowe, których działalność często wykracza poza mury uczelni. Ponadto, studenci PK mają możliwość rozwijania pasji sportowych w ramach Akademickiego Związku Sportowego oraz Centrum Sportu i Rekreacji.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich i podyplomowych. W bogatej ofercie edukacyjnej można odnaleźć kierunki, które prowadzone są w języku angielskim.

Studenci Politechniki Krakowskiej otrzymują również możliwość kształcenia się poza murami uczelni, a wszystko dzięki prowadzonej współpracy międzynarodowej i ofercie programu Erasmus+. Uczelnia posiada podpisane umowy partnerskie z takimi uczelniami jak między innymi: Universite de Liege, Brno University of Technology, Politecnico do Porto, Istanbul Technical University, Hogeschool van Amsterdam, czy Aalesund University College.

W katalogu dydaktycznym Politechniki Krakowskiej znajduje się ponad trzydzieści kierunków kształcenia. Część z nich realizowana jest także w języku angielskim. W ofercie uczelni występują kierunki tak popularne jak: Automatyka i robotyka, Architektura, czy Mechanika i budowa maszyn, jak również Pojazdy samochodowe, Nanotechnologie i nanomateriały, Inżynieria czystego powietrza, czy Systemy i urządzenia przemysłowe.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: znaleziono 35

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Additive manufacturing
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia przemysłowa
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika i automatyka
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental and land engineering
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna - kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka w inżynierii komputerowej
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Infotronika
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria czystego powietrza - kierunek międzywydziałowy
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i gospodarka wodna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria medyczna
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria wzornictwa przemysłowego
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

II stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nanotechnologie i nanomateriały
Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

I stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pojazdy samochodowe
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Środki transportu i logistyka
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Inżynierii Lądowej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)