Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 17 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UI ogłoszone zostaną 19 lipca 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 20 lipca do 17 września 2024 roku.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Ignatianum

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Ignatianum powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: kognitywistyka informatyczna oraz prawo i doradztwo w biznesie.

 

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (11 kierunków) i drugiego (8 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (3 kierunki), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UI mogą aplikować na 16 kierunków studiów stacjonarnych oraz 5 kierunków studiów niestacjonarnych. 

 

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • administracja i polityka publiczna
 • arteterapia
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia angielska
 • filozofia
 • kognitywistyka informatyczna
 • kulturoznawstwo
 • logopedia
 • nauki o kulturze i religii
 • nauki o polityce
 • nauki o polityce i administracji
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • prawo i doradztwo w biznesie
 • psychologia
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej
 • zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

Dowiedz się więcej: studia.ignatianum.edu.pl

 

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie to uczelnia kościelna z prawami państwowymi prowadzona przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie, które cechuje prestiż i wysoki poziom kształcenia.

Najważniejszą misją uczelni jest kształcenie oraz kształtowanie ludzi wrażliwych, potrafiących sprostać wymaganiom współczesności, podchodzących w sposób kreatywny do stawianych przed nimi zadań. Ponadto, Uniwersytet kładzie nacisk na integralny rozwój człowieka w duchu pedagogiki ignacjańskiej, zakorzenionej w wielowiekowym chrześcijańskim doświadczeniu i rozumieniu ludzkiej egzystencji.

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi studia podyplomowe oraz szkołę doktorską.

Zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i zainteresowań służą nie tylko realizowane zajęcia. Każdy student może dołączyć do licznych kół i sekcji naukowych, które podejmują różnorodne zagadnienia, od nauk politycznych po turystykę kulturową. Ponadto, studenci Uniwersytetu mogą dołączyć do najpopularniejszych programów mobilności studentów.

Ofertę edukacyjną Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie cechuje różnorodność. Swój kierunek odnajdą w niej osoby o różnych zainteresowaniach, od filozofii, przez dziennikarstwo i komunikację społeczną, po zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 17.06.2024 do 15.07.2024 od 17.06.2024 do 15.07.2024
Studia II stopnia od 17.06.2024 do 15.07.2024 od 17.06.2024 do 15.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.06.2024 do 15.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 17.06.2024 do 15.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Ignatianum w Krakowie: znaleziono 16

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja i polityka publiczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Arteterapia

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka informatyczna

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logopedia

jednolite

stacjonarne

Nauki o polityce

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo i doradztwo w biznesie

I stopnia

stacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)