Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 18 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu znajdziesz tutaj

Uchwałę możesz pobrać tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

uczelnie i studia w Poznaniu

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (22 kierunki) i drugiego (22 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UP mogą aplikować na 12 kierunków studiów stacjonarnych oraz 11 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki 2022/2023

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • architektura krajobrazu
 • biologia stosowana
 • biotechnologia
 • dietetyka
 • ekoenergetyka
 • ekonomia
 • ekonomia - studia doktoranckie
 • finanse i rachunkowość
 • geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
 • gospodarka przestrzenna
 • informatyka stosowana
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria rolnicza
 • inżynieria środowiska
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • leśnictwo
 • ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • projektowanie mebli
 • rolnictwo
 • studia dualne - żywienie zwierząt
 • technologia drewna
 • technologia żywności i żywienia człowieka
 • weterynaria
 • zootechnika

Dowiedz się więcej: puls.edu.pl/upp/kandydat

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022 uczelnie rolnicze i przyrodnicze zaliczały się do jednych z najpopularniejszych typów uczelni publicznych, a w przeliczeniu na jedno miejsce przypadało 2,9 kandydatów. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu kandydaci mieli do wyboru 25 kierunków studiów, z czego najpopularniejsze to m.in. weterynaria , dietetyka, ochrona środowiska oraz finanse i rachunkowość.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na studia stacjonarne aplikowało 4196 kandydatów, a na studia niestacjonarne 696 osób.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obejmowała 25 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studia stacjonarne przygotowano 1720 miejsc, a na jedno przypadało średnio 2,4 osoby. Natomiast na studia niestacjonarne aplikowało 696 kandydatów.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć: weterynarię (1073), finanse i rachunkowość (399), dietetykę (352), ekonomię (279) oraz leśnictwo (277).

Natomiast biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: weterynaria (13), dietetyka (4), ochrona środowiska (4), finanse i rachunkowość (3) oraz architektura krajobrazu (3).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym:
 • weterynaria (13) kandydatów
 • finanse i rachunkowość (4) kandydatów
 • dietetyka (4) kandydatów
 • ekonomia (3) kandydatów
 • leśnictwo (3) kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według liczby kandydatów na jedno miejsce

 

 

Progi punktowe obowiązujące na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2021/2022 (na podstawie danych z ubiegłorocznej rekrutacji

Kierunki studiów (stacjonarne) Próg punktowy (na postawi ubiegłorocznej rekrutacji)
architektura krajobrazu

45

biologia stosowana

30

biotechnologia

45

dietetyka

47

ekoenergetyka

30

ekonomia

30

finanse i rachunkowość

57

geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny 

30

gospodarka przestrzenna

30

informatyka stosowana

30

inżynieria i gospodarka wodna

30

inżynieria rolnicza

30

inżynieria środowiska

30

jakość i bezpieczeństwo żywności 

30

leśnictwo

          43
ochrona środowiska

30

ogrodnictwo

30

polityka społeczna

30

projektowanie mebli

30

rolnictwo

30

technologia drewna

30

technologia żywności i żywienie człowieka

30

weterynaria

74

zootechnika

30

 

Uniwerstytet Przyrdoniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tysięcy studentów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 135 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo- dydaktycznej.

Najważniejszą misją oraz fundamentem działalności Uniwersytetu Przyrodniczego jest kształcenie i prowadzenie badań naukowych, które wychodzą naprzeciw współczesnym potrzebom kraju i regionu Wielkopolski.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prowadzi kształcenie w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, oferuje studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. Za przekazywanie wiedzy i realizację programów nauczania odpowiada sześć wydziałów. Są to: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Wydział Ekonomiczny.

Atutem uczelni jest nowoczesna baza laboratoryjna oraz dziesięć zakładów doświadczalnych, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych.

Listę oferowanych przez uczelnię kierunków otwiera Architektura krajobrazu, którą można studiować na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a zamyka Żywienie zwierząt, realizowane na drugim stopniu, w formie studiów dualnych. W katalogu dydaktycznym swoją dziedzinę odnajdą osoby o różnych zainteresowaniach. Widnieją w nim kierunki związane między innymi z ogrodnictwem, dietetyką, technologią żywności, rolnictwem, gospodarką przestrzenną, czy informatyką.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2022 do 10.07.2022
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2022 do 10.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu: znaleziono 23

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Architektura krajobrazu
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia stosowana
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekoenergetyka
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria rolnicza
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jakość i bezpieczeństwo żywności
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia

stacjonarne

Leśnictwo
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo - leśna
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ogrodnictwo
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie mebli
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia drewna
Wydział Leśny i Technologii Drewna UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia żywności i żywienia człowieka
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Weterynaria
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

jednolite

stacjonarne

Zootechnika
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze (0)