Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest największą publiczną uczelnią po wschodniej stronie Wisły. Oprócz prowadzenia kształcenia pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą, jak również wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Potwierdzeniem aktywnej i różnorodnej działalności na rzecz regionu jest tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, przyznany na początku 2020 roku.

Lubelski UMCS oferuje kształcenie o praktycznym wymiarze, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, w uczelni funkcjonuje Biuro Rozwoju Kompetencji, przeprowadzające między innymi diagnozy potencjału osobistego oraz coaching kariery.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, kształci w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na studentów czeka nie tylko bogata oferta edukacyjna, lecz również oferta programów związanych z mobilnością studentów. UMCS uczestniczy w programach: Erasmus+, MOST, CEEPUS, a także w Funduszu Wyszehradzkim, będącym programem stypendialnym skierowanym do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4.

Szeroka oferta dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie zawiera kierunki z wielu obszarów nauki. Studenci mogą kształcić się między innymi w zakresie: nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych i sztuki. Za realizowanie kształcenia odpowiadają wydziały: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2021 do 09.07.2021
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2021 do 09.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2021

Studia podyplomowe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 20

Grupa kierunku
 • Administracja

  studia podyplomowe

 • Administracja publiczna

  studia podyplomowe

 • Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela

  studia podyplomowe

 • Kompetencje wychowawcze

  studia podyplomowe

 • Mediacja szkolna i sądowa

  studia podyplomowe

 • Muzealnictwo

  studia podyplomowe

 • Nauczanie chemii

  studia podyplomowe

 • Nauczanie języka polskiego jako obcego

  studia podyplomowe

 • Neurologopedia

  studia podyplomowe

 • Ochrona danych osobowych

  studia podyplomowe

 • Ochrona i zarządzanie środowiskiem

  studia podyplomowe

 • Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych

  studia podyplomowe

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  studia podyplomowe

 • Programowanie i bazy danych

  studia podyplomowe

 • Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym

  studia podyplomowe

 • Studium prawa podatkowego

  studia podyplomowe

 • Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne

  studia podyplomowe

 • Tłumaczenie audiowizualne

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie transportem-spedycją-logistyką

  studia podyplomowe

 • Zarządzanie w administracji publicznej

  studia podyplomowe

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)