Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest największą publiczną uczelnią po wschodniej stronie Wisły. Oprócz prowadzenia kształcenia pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą, jak również wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Potwierdzeniem aktywnej i różnorodnej działalności na rzecz regionu jest tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, przyznany na początku 2020 roku.

Lubelski UMCS oferuje kształcenie o praktycznym wymiarze, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, w uczelni funkcjonuje Biuro Rozwoju Kompetencji, przeprowadzające między innymi diagnozy potencjału osobistego oraz coaching kariery.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, kształci w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na studentów czeka nie tylko bogata oferta edukacyjna, lecz również oferta programów związanych z mobilnością studentów. UMCS uczestniczy w programach: Erasmus+, MOST, CEEPUS, a także w Funduszu Wyszehradzkim, będącym programem stypendialnym skierowanym do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4.

Szeroka oferta dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie zawiera kierunki z wielu obszarów nauki. Studenci mogą kształcić się między innymi w zakresie: nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych i sztuki. Za realizowanie kształcenia odpowiadają wydziały: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2021 do 09.07.2021
Studia II stopnia

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2021 do 09.07.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2021

Kierunki studiów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 88

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja publiczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka gospodarcza

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Anglistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Animacja kultury

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archeologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura informacji

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo narodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biobezpieczeństwo

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biology

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia techniczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Chemistry

  II stopnia

  stacjonarne

 • Data science

  II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne

  I stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Europeistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia polska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Finanse i rachunkowość

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizjoterapia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka techniczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

  I stopnia

  stacjonarne

 • Geoinformatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Germanistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Graphic arts

  II stopnia

  stacjonarne

 • Hispanistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Intercultural communication in education and the workplace

  II stopnia

  stacjonarne

 • International relations

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria nowoczesnych materiałów

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • It cyber security

  II stopnia

  stacjonarne

 • Italianistyka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Jazz i muzyka estradowa

  I stopnia

  stacjonarne

 • Kognitywistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Kreatywność społeczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Kryminologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kulturoznawstwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Logistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logopedia z audiologią

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Malarstwo

  jednolite

  stacjonarne

 • Matematyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Matematyka w finansach

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nauczanie fizyki i informatyki

  I stopnia

  stacjonarne

 • Nauczanie matematyki i informatyki

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika specjalna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Politologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie

  I stopnia

  stacjonarne

 • Portugalistyka

  II stopnia

  stacjonarne

 • Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie

  I stopnia

  stacjonarne

 • Praca socjalna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawno - administracyjny

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawno - biznesowy

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawno - menadżerski

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

  II stopnia

  stacjonarne

 • Produkcja medialna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Psychologia

  jednolite

  stacjonarne

 • Public relations i zarządzanie informacją

  I stopnia

  stacjonarne

 • Romanistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Rusycystyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Socjologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Społeczeństwo informacyjne

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Stosunki międzynarodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Techniki kryminalistyczne

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologie cyfrowe w animacji kultury

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Tourism management

  I stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka historyczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka i rekreacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ukrainistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Wychowanie fizyczne

  I stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w politykach publicznych

  I stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)