Uniwersystet Opolski - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Opolski - rekrtuacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Opolskim odbędzie się w terminie od 1 czerwca do 30 września 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uni.opole.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uni.opole.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Opolskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Opolu

kierunki studiów w Opolu

uczelnie i studia w Opolu

 

Uniwersytet Opolski kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Opolski w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 20 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (27 kierunków) i drugiego (18 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PO mogą aplikować na 29 kierunków studiów stacjonarnych oraz 16 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Opolski kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Opolski - kierunki studiów 2022/2023

 • administracja
 • analiza danych i metody pomiarowe
 • architektura krajobrazu
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • chemia
 • coaching filozoficzny
 • design i komunikacja społeczna
 • dietetyka
 • dwujęzyczność i komunikacja kulturowa
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edytorstwo
 • ekonomia
 • english in public communication
 • english philology
 • english philology - teacher training programme
 • farmacja
 • filologia francuska
 • filologia polska
 • filologia romańska od podstaw
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • game studies
 • germanistik
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • historia i teraźniejszość 40+
 • informatyka
 • inżynieria środowiska
 • język angielski w turystyce
 • język biznesu
 • język polski od podstaw z językiem niemieckim
 • kierunek lekarski
 • kosmetologia
 • lingwistyka stosowana
 • logistyka
 • logopedia z językiem polskim jako obcym
 • master of liberal arts
 • matematyka
 • muzykologia
 • obsługa biznesu
 • ochrona środowiska
 • optyka okularowa z elementami optometrii
 • orientalistyka chrześcijańska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • położnictwo
 • praca socjalna
 • prawo
 • psychologia
 • public relations
 • rolnictwo
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • teologia
 • teologia kanoniczna
 • teologia kapłańska
 • turystyka i kultura śródziemnomorska
 • uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka
 • wiedza o teatrze i filmie
 • zarządzanie
 • zarządzanie publiczne

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.opole.pl

 

 

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski to uczelnia zbudowana na tradycji, ale spoglądająca w przyszłość. Powstał w 1994 roku, z połączenia jednej z najlepszych w kraju Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studenci spotykają tu historyczne wartości akademickie, ale otrzymują wykształcenie w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki.

Uniwersytet Opolski oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Uczelnia składa się z dziewięciu wydziałów: Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Przyrodniczo- Technicznego, Wydziału Chemii, Wydziału Teologicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Sztuki. Jednostki te oferują szeroką gamę kształcenia, od medycyny poprzez humanistykę, aż po sztukę, a także studia prowadzone w języku angielskim oraz kierunki niszowe.

Uniwersytet Opolski współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami naukowymi i biznesowymi w kraju i za granicą, uczestniczy w programie Partnerstwo Wschód, Erasmus, a także Europa Master – i są to jedyne studia w Polsce umożliwiające zdobycie jednocześnie dyplomów magisterskich trzech uczelni – Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Opolskiego cechuje duża różnorodność. Można w niej odnaleźć kierunki od A do Z, a zatem Administrację, Logistykę, Zarządzanie publiczne. Z katalogu edukacyjnego opolskiej uczelni kandydaci mogą wybrać kierunki popularne, takie jak Dietetyka, Prawo, czy Informatyka, jak również takie, które dopiero zyskują na szerszym zainteresowaniu, a zatem Design i komunikację społeczną, Bezpieczeństwo międzynarodowe, czy Język biznesu.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 19.04.2022 do 11.07.2022 od 19.04.2022 do 23.07.2022
Studia II stopnia od 19.04.2022 do 15.07.2022 od 19.04.2022 do 23.07.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 19.04.2022 do 11.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 19.04.2022 do 15.07.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 19.04.2022 do 23.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 19.04.2022 do 23.07.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Opolski: znaleziono 71

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analiza danych i metody pomiarowe
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia medyczna
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Coaching filozoficzny
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Design i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dwujęzyczność i komunikacja kulturowa
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edytorstwo
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

English in public communication
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

English philology
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

English philology - teacher training programme
Wydział Filologiczny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Farmacja
Wydział Chemii

jednolite

stacjonarne

Filologia francuska
Wydział Filologiczny

II stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska od podstaw
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

II stopnia

stacjonarne

Game studies
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Germanistik
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia i teraźniejszość 40+
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Język angielski w turystyce
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Język biznesu
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski
Wydział Lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomiczny

I stopnia

stacjonarne

Logopedia z językiem polskim jako obcym
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Master of liberal arts
Wydział Filologiczny

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Obsługa biznesu
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa z elementami optometrii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka chrześcijańska
Wydział Teologiczny

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Public relations
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rolnictwo
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Teologia kanoniczna
Wydział Teologiczny

II stopnia

stacjonarne

Teologia kapłańska
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Turystyka i kultura śródziemnomorska
Wydział Teologiczny

II stopnia

stacjonarne

Uniwersyteckie studia humanistyczne: historia- filozofia- muzyka
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Wiedza o teatrze i filmie
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Komentarze (0)