Politechnika Rzeszowska rekrutacja na semestr letni

Politechnika Rzeszowska rekrutacja na semestr letni

Studia Rzeszów - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

10.02.2022

Politechnika Rzeszowska rekrutacja na semestr letni

W Politechnice Rzeszowskiej od 1 grudnia 2021 roku trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim.

Kandydaci mają czas do 18 lutego 2022 roku, aby zarejestrować się w Systemie Internetowej Rekrutacji, a także wnieść opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Do 11 lutego osoby rekrutujące się na kierunek architektura, zobowiązane są złożyć portfolio.

Kandydaci od 7 do 18 lutego 2022 roku muszą złożyć wymagane dokumenty, aby zostały zweryfikowane. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów. 22 lutego zostanie ogłoszona lista osób przyjętych na studia w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022.

Studenci wybierają spośród 21 kierunków studiów magisterskich. Kandydaci mają do wyboru między innymi: automatykę i robotykę, architekturę, biotechnologię, logistykę, a także inżynierię środowiska. Geodezja i planowanie przestrzenne, logistyka oraz technologia chemiczna to kierunki, które odbywają się w trybie niestacjonarnym.

 

Studia w Politechnice Rzeszowskiej

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest najstarszą szkołą wyższą na Podkarpaciu, a także najstarszą uczelnią, która kształci pilotów lotnictwa cywilnego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są na 7 dobrze wyposażonych wydziałach. Kandydaci na studia w Politechnice Rzeszowskiej mają do wyboru 35 kierunków studiów, z czego 7 wykładanych w języku angielskim w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Rzeszowska kierunki studiów

Na liście najpopularniejszych kierunków studiów w 2021/2022 znalazła się informatyka, która od lat znajduję się w czołówce rankingu. Studenci podczas toku studiów zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: grafiki komputerowej i animacji, obsługi sprzętu informatycznego, samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów informatycznych, a także szybkiego adaptowania się do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Słuchacze mają do wyboru trzy specjalności.

Na kolejnych miejscach plasuje się budownictwo i architektura, kierunki, które w każdym roku przyciągają wielu kandydatów. Absolwenci budownictwa posiadają wiedzę i umiejętności takie jak: wykonywanie podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, a także projektowania podstawowych obiektów budowlanych. Słuchacze studiujący architekturę uczą się tworzyć małe formy architektoniczne, a także większe założenia urbanistyczne, do których stworzenia korzystają z nowoczesnych technik komputerowych.

Niezmiennie wysoko pozycjonowane jest zarządzanie i logistyka, kierunki cieszą się dużą popularnością, ze względu na wysoki poziom kształcenia. Kursy prowadzone są przez cenionych wykładowców akademickich. Automatyka i robotyka oraz finanse i rachunkowość również są kierunkami obleganymi w Politechnice Rzeszowskiej. Absolwenci tych kierunków są rozchwytywani na rynku pracy, ponieważ posiadają wysokie kwalifikacje.

Warto zwrócić uwagę także na: bezpieczeństwo wewnętrzne, mechanikę i budowę maszyn oraz mechatronikę. Studenci podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zdobywają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie. Przedmioty prowadzone są przez znamienitych naukowców akademickich, którzy podążają za nowymi trendami naukowymi. Politechnika Rzeszowska dba przede wszystkim o jak najwyższą jakość kształcenia.

Komentarze (0)