Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • teoria kształcenia
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia kliniczna
 • zarządzanie w edukacji dorosłych
 • diagnostyka pedagogiczna
 • edukacja wczesnoszkolna w modelu zintegrowanym

 

Do najważniejszych zadań należy, między innymi: przygotowanie studentów do pełnienia funkcji społecznych, realizowania działalności pedagogicznej, sprawowania profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną, dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka.

Kierunek pedagogika charakteryzuje się szerokim zbiorem różnych dziedzin, dlatego studenci muszą zmierzyć się z długą listą zajęć. Widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: teoria kształcenia, psychologia rozwojowa, psychologia kliniczna, zarządzanie w edukacji dorosłych, diagnostyka pedagogiczna, edukacja wczesnoszkolna w modelu zintegrowanym. Absolwent studiów pedagogicznych powinien potrafić dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizować problemy edukacyjne, motywy i wzory ludzkich zachowań, diagnozować, prognozować sytuacje oraz analizować strategię działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej. Zdobytą wiedzę i umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, placówkach oświatowych, instytucjach pomocy społecznej, agencjach pracy tymczasowej, urzędach pracy.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Uniwersytet Mikołaja Kopernika opinie? Katarzyna, studentka I roku Pedagogiki mówi:

„Uważam, że na UMK jest to jeden z lepszych wydziałów ze względu na to, że mamy naprawdę dobrych wykładowców, zajęcia nie są nudne i można wiele się dowiedzieć z interesującej dziedziny. Osobiście polecam. A najlepsze na naszym wydziale jest to, że niektórzy wykładowcy są lekarzami lub pracują z ludźmi zaburzonymi i przedstawiają nam na zajęciach jak wygląda taka praca z doświadczenia - nie jest przekazywana sucha teoria wyłącznie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pełnienia funkcji społecznych,
 • pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego,
 • kreowania nowych form pracy edukacyjnej,
 • profesjonalnej opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i osobami starszymi,
 • zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może znaleźć zatrudnienie:

 • w świetlicach socjoterapeutycznych,
 • w poradniach rodzinnych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w zakładach poprawczych,
 • w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich,
 • w pogotowiach opiekuńczych,
 • świetlicach środowiskowych,
 • w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • w ośrodkach rehabilitacyjno- readaptacyjnych dla uzależnionych,
 • jako kurator sądowy.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Toruniu

Jakie przedmioty zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika kierunki

Kierunki studiów w Toruniu

 

Komentarze (0)