Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mikroekonomia
 • Historia ekonomii
 • Matematyka
 • Podstawy prawa
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Makroekonomia
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Socjologia
 • Techniki informatyczne
 • Zarządzanie i marketing
 • Język obcy
 
 
 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest, przede wszystkim, zrozumienie mechanizmów ekonomicznych funkcjonujących we współczesnych gospodarkach oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych w praktyce gospodarczej. Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim przygotowuje do odgrywania aktywnej roli w życiu gospodarczym.

Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych, a studenci muszą zmierzyć się z długą listą przedmiotów. Widnieją na niej, między innymi: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ekonometria, Statystyka opisowa, Polityka fiskalna, Prognozowanie procesów gospodarczych, czy Zakładanie i prowadzenie własnej firmy.

Wszystkie przedmioty realizowane w ramach studiów na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim mają za zadanie przekazać wiedzę umożliwiającą prowadzenie samodzielnych analiz ekonomicznych, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w grupie realizującej określone cele społeczno- ekonomiczne, a także rozwinięcie umiejętności w zakresie interpretacji zjawisk ekonomicznych i prognozowania procesów i zjawisk gospodarczych. To wszystko składa się na kierunek Ekonomia. Zdobytą wiedze, absolwenci mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, administracji centralnej i lokalnej, firmach konsultingowych. Uzyskane kompetencje przygotowują także do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Tomek, student I- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to bardzo złożona nauka, dlatego żeby poradzić sobie na tych studiach należy interesować się różnymi dziedzinami; od socjologii po politykę. Dlatego wybrałem studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim bo w przyszłości chciałbym realnie istnieć w polskiej gospodarce.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

EKONOMIA - ważne informacje

Ekonomia studia Łódź

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów ekonomicznych występujących we współczesnych gospodarkach,
 • podejmowania racjonalnych decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
 • interpretacji zjawisk ekonomicznych, społecznych i finansowych,
 • wskazywania przyczyn i skutków podejmowanych decyzji gospodarczych,
 • kierowania zespołem ludzi, dobierania środków i metod pracy,
 • kreatywności w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach,
 • w bankach,
 • w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych,
 • administracji centralnej i lokalnej,
 • firmach konsultingowych,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Ekonomia to kierunek kształcenia, który w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego zajmuje szczególne miejsce. Każdego roku liczba kandydatów rośnie, co daje wyraźny sygnał, aby skrupulatnie podejść do postępowania kwalifikacyjnego. Rozpoczyna się ono zazwyczaj w maju, bądź czerwcu otwarciem rejestracji w specjalnym, internetowym systemie rekrutacyjnym.

W systemie rekrutacyjnym kandydaci wypełniają formularz rejestracyjny, wprowadzają wyniki ze świadectwa maturalnego, załączają aktualną fotografię, wnoszą opłatę rekrutacyjną oraz, co dla nich najważniejsze, otrzymują informację o dalszym postępowaniu prowadzącym do oficjalnego przyjęcia na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które muszą dostarczyć osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia. Niezłożenie wymaganych dokumentów rozumiane jest jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok. Jakie dokumenty należy złożyć? W naszej teczce musi się znaleźć ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej jest obowiązkiem każdego kandydata, ponieważ stanowi ona przepustkę do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Brak uiszczenia opłaty skreśla nas z listy ubiegających się o indeks uczelni. Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany w internetowym systemie rekrutacyjnym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Ekonomię występują trzy kategorie przedmiotów:

 • Kategoria 1 (wymagana): język obcy nowożytny,
 • Kategoria 2 (wymagana): matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka,
 • Kategoria 3 (niewymagana): matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 

Komentarze (0)