Administracja

Administracja

Uniwersytet Łódzki - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Łódzki 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy makro- i mikroekonomii
 • Podstawy prawa karnego
 • Prawo konstytucyjne
 • Podstawy prawa międzynarodowego
 • Postępowanie administracyjne
 • Prawo administracyjne
 • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Publiczne prawo gospodarcze

 

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie nowoczesnej kadry specjalistów administracji i zarządzania publicznego. Dlatego kierunek pozwala na zdobycie wiedzy z różnych dziedzin, takich jak prawo, finanse, czy socjologia. Studia na kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim prowadzą do posługiwania się podstawową wiedzą teoretyczną w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w administracji.

Bogaty program nauczania zawiera różne przedmioty, z którymi studenci muszą się zmierzyć. W tym gronie znajdują się: prawo konstytucyjne, teoria organizacji i zarządzania, ustrój sądownictwa, podstawy prawa karnego, prawo samorządowe.

Wszystkie przedmioty zespolone w programie nauczania mają za zadanie nauczyć analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych oraz wykorzystywania orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Paulina, studentka IV- stoku Administracji mówi:

„Studiowanie Administracji to zdobycie wiedzy, wiadomo – ale mnie najbardziej te studia pomogły w pokonaniu własnej nieśmiałości. Musisz nauczyć się występować publicznie, wygłaszać własne opinie, wyraźnie podkreślać ważne informacje. Polecam te studia nie tylko tym, którzy są zainteresowani po prostu tą drogą zawodową, ale także tym, którzy chcą przełamać w sobie jakieś kompleksy.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Łódź

Administracja studia

Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania, interpretowania i projektowania strategii działań w administracji,
 • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
 • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
 • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Prawa i Administracji UŁ

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Prawa i Administracji UŁ

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich – na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia przyjętego limitu zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do dziedziny nauk społecznych (dla dyplomów wydanych do 30.09.2019 – do obszaru nauk społecznych).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów co najmniej I stopnia. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Kandydaci na studia muszą pamiętać nie tylko o uzyskaniu jak najlepszych wyników maturalnych, lecz również o kalendarzu rekrutacji, który posiada jasno określone ramy. Wszyscy zainteresowani studiowaniem Administracji w trybie stacjonarnym powinni założyć indywidualne konto w systemie IRK już w pierwszych dniach maja.

Kandydaci poprzez własny profil internetowy mogą wprowadzać uzyskane wyniki, przypisać wirtualną wpłatę rekrutacyjną, natomiast nie mogą usuwać wybranego wcześniej kierunku.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów niezbędnych do tego, by stać się pełnoprawnym studentem. Niezłożenie ich traktowane jest jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia. Każdy kandydat musi złożyć wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz ankiety osobowej z załączonym zdjęciem. Co jeszcze ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Do opłat rekrutacyjnych zobowiązany jest każdy kandydat, niezależnie od tego, jaki wybrał dla siebie kierunek. Taką opłatę należy wnieść w czasie trwania elektronicznej rejestracji, czyli zapisów na kierunek. Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Każdy maturzysta musi zmierzyć się z językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym, aczkolwiek nie wszystkie przedmioty brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Administrację. Duże znaczenie mają przedmioty do wyboru, takie jak: historia, geografia, czy wiedza o społeczeństwie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przeliczenia punktów kwalifikacyjnych mogą ułatwić kandydatom oszacowanie swoich szans. Każdy kierunek może stosować inne przeliczniki, zatem należy sprawdzić je bardzo dokładnie, również dlatego, że każdego roku mogą zmieniać się wymagania rekrutacyjne.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Aktywny udział w różnego rodzaju konkursach wiedzy i olimpiadach skutkuje poszerzoną, utrwaloną wiedzą, lecz także sporymi ulgami w procesie rekrutacji. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na Administrację przyjmowani są laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Uniwersytet Łódzki kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Komentarze (0)