Psychologia

11.07.2022

Psychologia – Akademia Ignatianum w Krakowie 2022

Studia na kierunku psychologia w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 80
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 50

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać nie tylko wiedzę ogólną, ale również wiedzę specjalistyczną, dotyczącą konkretnych nurtów tej dziedziny. W toku studiów studenci zaznajamiają się z biologicznymi podstawami zachowania, psychologią osobowości, psychologią rozwoju człowieka, psychologią emocji i motywacji, czy metodami diagnozy osobowości. Ponadto, uczestniczą w zajęciach poświęconych psychologii języka i komunikacji, psychofizjologii stosowanej, czy psychologii sądowej.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają obszerną i różnorodną wiedzą. Sprawnie poruszają się po przestrzeniach pomocy psychologicznej dla ofiar przestępstw, psychologicznych uwarunkowań zarządzania pracownikami i funkcjonowania organizacji, czy też problemów w funkcjonowaniu psychospołecznym jednostki. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnych miejscach; od przedsiębiorstw po zakłady karne.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do psychologii
 • Historia myśli psychologicznej
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Psychologia osobowości

 

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie narzędzi służących do rozumienia i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa. Psychologia w Akademii Ignatianum to przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia badań i udzielania pomocy.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą wykorzystać w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach socjoterapii, gabinetach terapeutycznych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach oświatowych, szpitalach, placówkach penitencjarnych, czy poradniach zdrowia psychicznego.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Ignatianum opinie? Sylwia studentka IV - roku Psychologii mówi:

„Wychodzę z założenia, że aby móc pomagać innym, najpierw należy jak najlepiej poznać siebie. I te studia dają mi do tego najlepszą możliwość. Psychologia w Akademii Ignatianum to nowoczesne podejście do kształcenia i dlatego właśnie wybrałam tę uczelnię.”

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Kraków

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
 • zadań psychologia w służbach mundurowych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych,
 • stymulowania rozwoju dziecka,
 • rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • rozpoznania i oceny przebiegu różnych zjawisk społecznych,
 • diagnozy i form pomocy psychologicznej w obszarze zaburzeń mowy,
 • form wczesnej interwencji psychologicznej,
 • komunikacji w środowisku wychowawczym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Ignatianum w Krakowie  może znaleźć zatrudnienie:

 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • placówkach oświatowych,
 • zakładach karnych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • ośrodkach socjoterapii,
 • ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • gabinetach terapeutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

Komentarze (0)