Psychologia

Psychologia

Akademia Ignatianum w Krakowie - kierunki studiów

Psychologia – Akademia Ignatianum w Krakowie 2021

Studia na kierunku psychologia w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wstęp do psychologii
 • Historia myśli psychologicznej
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Psychologia osobowości

 

Akademia Ignatianum w Krakowie to 12 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie narzędzi służących do rozumienia i rozwiązywania problemów w funkcjonowaniu osoby, grupy i społeczeństwa. Psychologia w Akademii Ignatianum to przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia badań i udzielania pomocy.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii w Akademii Ignatianum w Krakowie mogą wykorzystać w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach socjoterapii, gabinetach terapeutycznych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach oświatowych, szpitalach, placówkach penitencjarnych, czy poradniach zdrowia psychicznego.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Akademia Ignatianum opinie? Sylwia studentka IV - roku Psychologii mówi:

„Wychodzę z założenia, że aby móc pomagać innym, najpierw należy jak najlepiej poznać siebie. I te studia dają mi do tego najlepszą możliwość. Psychologia w Akademii Ignatianum to nowoczesne podejście do kształcenia i dlatego właśnie wybrałam tę uczelnię.”

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Kraków

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię w Akademii Ignatianum w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik negocjacji w sytuacjach kryzysowych,
 • zadań psychologia w służbach mundurowych, zakładach karnych i placówkach resocjalizacyjnych,
 • stymulowania rozwoju dziecka,
 • rewalidacji osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • rozpoznania i oceny przebiegu różnych zjawisk społecznych,
 • diagnozy i form pomocy psychologicznej w obszarze zaburzeń mowy,
 • form wczesnej interwencji psychologicznej,
 • komunikacji w środowisku wychowawczym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Akademii Ignatianum w Krakowie  może znaleźć zatrudnienie:

 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • placówkach oświatowych,
 • zakładach karnych,
 • placówkach penitencjarnych,
 • ośrodkach socjoterapii,
 • ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • gabinetach terapeutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Ignatianum w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Krakowie

Akademia Ignatianum kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum

Komentarze (0)