Logistyka międzynarodowa studia – kierunek studiów

 
Dla kogo ten kierunek
Sprawny przepływ surowców, informacji i materiałów w czasach dzisiejszej globalizacji jest niezwykle ważny i wymaga odpowiedzialnego działania uprawnionych do tego ludzi. Studia na kierunku logistyka międzynarodowa powstały, aby zaspokoić ciągle rosnące potrzeby współczesnego rynku pracy na wykwalifikowanych pracowników zdolnych do doskonałej organizacji pracy wielu sektorów poprzez swoje logistyczne działania. Jesteś doskonale zorganizowany i chciałbyś organizować sprawny i efektywny przepływ surowców bądź materiałów z punktu A do B? Chciałbyś związać przyszłość z dobrze prosperującym zawodem, zapewniającym możliwość ciągłego samorozwoju? Docenisz możliwość zajęcia się sprawami nie tylko swojego kraju, ale także wybranego miejsca na świecie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco przynajmniej na jedno pytanie, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku logistyka międzynarodowa!
 
Program studiów i przedmioty
Czego będziesz miał okazję się nauczyć w toku studiów na kierunku logistyka międzynarodowa? Organizowanie działania jakiejkolwiek gałęzi sektora gospodarczego w skali światowej będzie wymagało szerokich i bardzo dobrze ugruntowanych umiejętności. W związku z tym posiądziesz wiedzę z zakresu metod, technik, narzędzi i sposobów stosowanych w procesie rozwiązywania zadań inżynierskich w logistyce, dzięki czemu zostaniesz obeznany ze środowiskiem pracy w tej branży i obierzesz najdogodniejszy dla siebie sposób działania. Zapoznasz się z tematyką towaroznawstwa, ekologistyki oraz matematyki, będącej podstawowym narzędziem logistycznym. Zajęcia warsztatowe nauczą się projektowania systemów logistycznych oraz skutecznego zarządzania nimi. Dowiesz się nieco o analizowaniu i diagnozowaniu sytuacji oraz strategii działań koniecznych do wdrożenia w zależności od rozpatrywanego problemu. Podstawy nauk humanistycznych pozwolą ci w odpowiedni sposób interpretować zjawiska społeczno – ekonomiczne, aby lepiej rozumieć zjawiska logistyczne. 
 
Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent studiów na kierunku logistyka międzynarodowa? Zdobyte w toku studiów doskonałe umiejętności organizacyjne uczynią z ciebie spedytora mogącego podjąć pracę zarówno w kraju, jak i poszukać lepiej płatnej za granicą. Światowe działy logistyki, cierpiące na brak dobrze wykwalifikowanych pracowników, docenią twoją pracę, jeśli zechcesz zatrudnić się w ich firmach. Międzynarodowe korporacje zajmujące się sprawami dotyczącymi zarządzania wszelkimi zasobami przyjmą cię z otwartymi ramionami. Jeśli posiadasz tak zwaną smykałkę do biznesu, będziesz mógł spróbować szczęścia zakładając własną działalność gospodarczą, opierającą swoje funkcjonowanie na szeroko rozumianej logistyce. Jak sam widzisz, wybór, przed którym być może wkrótce staniesz, jest dosyć obszerny i obejmuje swoim zasięgiem wiele różnych zawodów. Od jego dokonania dzieli cię już tylko aplikacja i jedynie kilka lat studiów!

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku logistyka międzynarodowa, w procesie rekrutacji na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, WOS.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Ścieżki kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Specjalności na kierunku logistyka

Specjalności na kierunku logistyka

Specjalności na kierunku logistyka

Specjalności na kierunku logistyka

Specjalności na kierunku logistyka

Ścieżki kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020 / 2021

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 22.06.2020
do 15.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.06.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 21.09.2020
do 22.09.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 22.06.2020
do 11.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 22.06.2020
do 18.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując logistykę międzynarodową

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • metod, technik, narzędzi i sposobów stosowanych w rozwiązywaniu zadań inżynierskich w logistyce
  • towaroznawstwa, ekologistyki i matematyki
  • projektowania systemów logistycznych oraz zarządzania nimi
  • analizy i diagnozowania sytuacji i strategii działań
  • interpretacji zjawisk społeczno-ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk logistycznych 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA STUDIA NIESTACJONARNE

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA STUDIA STACJONARNE

Czas trwania studiów na kierunku logistyka międzynarodowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logistyka międzynarodowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedmioty:

geografia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logistyka międzynarodowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
48
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logistyka międzynarodowa na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie stac. I stopnia:
157
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku logistyka międzynarodowa

Absolwent kierunku logistyka międzynarodowa znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik działu logistyki
  • specjalista do spraw zakupów
  • spedytor krajowy i międzynarodowy
  • specjalista do spraw zarządzania zapasami
  • product manager

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

Komentarze (0)