ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

Studia na kierunku zarządzanie międzynarodowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie międzynarodowe stopień: (I), czas trwania: 4 lata
forma: stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zarządzanie międzynarodowe stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie międzynarodowe jako specjalność / ścieżka kształcenia

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

Zarządzanie +

Zarządzanie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Filia w Bełchatowie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie międzynarodowe
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku zarządzanie międzynarodowe możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zarządzanie międzynarodowe - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z zarządzania międzynarodowego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie międzynarodowe: globalne systemy logistyczne, zarządzanie w projektach międzynarodowych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku zarządzanie międzynarodowe najczęściej podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyskany wynik z egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE:

Czego nauczysz się podczas studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe?

Jako student tego niezwykle interesującego i zarazem perspektywicznego kierunku ugruntujesz swoją dotychczasową wiedzę oraz wzbogacisz ją o zupełnie nowe, istotne elementy związane z niezwykle bogatą i złożoną dyscypliną, jaką jest zarządzanie międzynarodowe.

W programie kształcenia znajduje się wiele ciekawych i przede wszystkim rozwijających zajęć teoretycznych i warsztatów praktycznych, na których zapoznasz się z ogólną sytuacją międzynarodową wraz z kwestiami politycznymi i gospodarczymi.

Ponadto, jako student rozwiniesz swoje umiejętności z obszaru prowadzenia handlu zagranicznego czy realizacji inwestycji międzynarodowych Oprócz wiedzy kierunkowej wykształcisz także kompetencje miękkie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prawidłowej komunikacji oraz prowadzenia skutecznych negocjacji biznesowych.

Podczas studiów ugruntujesz swoje zdolności językowe, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na międzynarodową karierę. Uzyskaną wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranej przez siebie firmie lub korporacji.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie takim jak:

 • znajomość różnych strategi zarządzania
 • znajomość podstaw marketingu
 • umiejętność nadzorowania handlu międzynarodowego
 • znajomość polityki i gospodarki międzynarodowej
 • umiejętność pozyskiwania funduszy europejskich
 • umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • znajomość międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania uzyskanej wiedzy teoretycznej

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie międzynarodowe jest kierunkiem cieszącym się rosnącą popularnością, a wpływ na zainteresowanie mają zmiany jakie zachodzą we współczesnym biznesie.

To kierunek przede wszystkim dla tych, którzy planują rozwijać kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, szczególnie w zakresie współpracy z osobami i organizacjami wywodzącymi się z różnych kultur.

Studia kładą największy nacisk na pozyskanie umiejętności budowania, wdrażania i kontroli strategii przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych działających w skali międzynarodowej i globalnej.

Co za tym idzie, przestrzeń uniwersalnych kompetencji zarządczych zostaje poszerzona o nowe elementy, szczególnie te o znaczeniu międzynarodowym i międzykulturowym.

Zarządzanie międzynarodowe to kierunek o dość szerokim programie kształcenia. Studenci zaznajamiają się z zarządzaniem międzykulturowym, negocjacjami w biznesie międzynarodowym, badaniem rynków międzynarodowych, przedsiębiorczością międzynarodową.

Ponadto, poznają międzynarodowe standardy jakości, strategie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw międzynarodowych, a także zasady zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych firmach. 

Zarządzanie międzynarodowe jest kierunkiem stosunkowo młodym, ale coraz częściej pojawiającym się w katalogach edukacyjnych. Można go spotkać w różnych formach i trybach. Niektóre uczelnie proponują kształcenie tylko na jednym stopniu, jak również w jednym trybie nauki.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Współcześnie, w dobie powstawania nowych przedsiębiorstw, otwierania się na rynki zagraniczne i co z tego wynika wzmożonej współpracy międzynarodowej, nieustannie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w gospodarce, polityce i kulturze międzynarodowej i potrafiących zarządzać przedsiębiorstwami współpracującymi z zagranicznymi kontrahentami.

W związku z tym nikogo nie powinien dziwić fakt, że w ofertach uczelni wyższych pojawia się wiele ciekawych kierunków oscylujących wokół stosunków międzynarodowych.

Jednym z ciekawszych i niezwykle perspektywicznych jest zarządzanie międzynarodowe. Program tych nowatorskich studiów skierowany jest do wszystkich osób o zdolnościach przywódczych i oraz wszechstronnych i wielopłaszczyznowych zainteresowaniach związanych z kwestiami międzynarodowymi.

Jeżeli więc ten opis idealnie do ciebie pasuje, to powinieneś wziąć udział w rekrutacji na ten perspektywiczny kierunek!

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie międzynarodowe

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie międzynarodowe:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe

Studia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe trwają 4 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie międzynarodowe tak naprawdę dopiero wchodzi do szerokiej przestrzeni dydaktycznej. Część uczelni realizuje ten kierunek na studiach pierwszego stopnia, a część na studiach drugiego stopnia. Różnice widoczne są także w trybie nauki. Kierunek można studiować zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwać będą cztery lata, czyli osiem semestrów. Po tym czasie otrzymasz tytuł licencjata. Studia drugiego stopnia trwać będą dwa lata, czyli cztery semestry. Po obrobnie pracy dyplomowej ptrzymasz tytuł magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE:

Jaka praca po tym kierunku?

Jako absolwent tego niezwykle interesującego i perspektywicznego kierunku będziesz posiadał wieloaspektowe wykształcenie z zakresu zarządzania, znajomości gospodarczej, kulturowej i politycznej sytuacji międzynarodowej, a także kilku innych, istotnych dla tej dziedziny aspektów.

Uzyskane, podczas studiów kompetencje i kwalifikacje zawodowe sprawią, że znajdziesz zatrudnienie w wielu interesujących i dynamicznych branżach.

Przede wszystkim będziesz kompleksowo przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych instytucjach, firmach i korporacjach. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm prowadzących współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Równie ciekawą opcją może okazać się związanie swojej zawodowej przyszłości z działami logistycznymi, finansowymi lub HR. Znajomość języka obcego oraz rynków międzynarodowych umożliwi Ci podjęcie kariery międzynarodowej.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie międzynarodowe znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • dział marketingu
 • dział HR
 • dział finansowy
 • dział logistyki
 • firmy prowadzące współpracę z zagranicznymi kontrahentami
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • stanowiska menadżerskie i kierownicze

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie międzynarodowe studia niestacjonarne

Zarządzanie międzynarodowe studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie międzynarodowe studia II stopnia

Zarządzanie międzynarodowe studia I stopnia

Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki zarządzanie i marketing - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)