• FIZYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów fizyka

  Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki ogólnej z wprowadzeniem do współczesnej fizyki teoretycznej i doświadczalnej, a także w zakresie matematyki wyższej i technologii informatycznych.

  Na I stopniu studiów wybieracie jedną z dwóch ścieżek kształcenia: standardową lub indywidualną. Ścieżka indywidualna dostępna jest dla studentów, którzy uzyskali co najmniej 85 punktów rekrutacyjnych. Na tej elitarnej ścieżce zaawansowane studia, z programem znacząco rozszerzonym względem studiów standardowych, połączone są z przyjemnością nauki w wyjątkowo ambitnym gronie.

  Każdy ze studentów pozostaje pod indywidualną opieką profesora lub adiunkta Wydziału Fizyki.
  Na studiach II stopnia na kierunku Fizyka studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 6 specjalności, których tematyka pokrywa większość dziedzin współczesnej fizyki w skalach od kwantowej do kosmologicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
  • Metody jądrowe fizyki ciała stałego
  • Fotonika
  • Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka)
  • Nauczanie i popularyzacja fizyki
  • Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych

  Studia I stopnia stacjonarne

  • ścieżka standardowa
  • ścieżka indywidualna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PHYSICS (STUDIES IN ENGLISH)

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów physics

  Angielski to język jakim porozumiewają się i publikują naukowcy zajmujący się naukami ścisłymi na całym świecie. Aby ułatwić polskim studentom wejście do międzynarodowego obiegu naukowego, a osobom z zagranicy studiowanie w Polsce nasz Wydział otworzył kierunek studiów drugiego stopnia Physics (Studies in English), na którym kształcenie prowadzone jest w języku angielskim.

  Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z 5 poniższych specjalności:

  • Computer Modeling of Physical Phenomena
  • Geophysics
  • Optics
  • Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures
  • Theoretical Physics

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Theoretical physics
  • Computer modeling of physical phenomena
  • Physics of condensed matter and semiconductor nanostructures
  • Geophysics
  • Optics

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NAUCZANIE FIZYKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów nauczanie fizyki

  Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki, matematyki oraz innych dziedzin związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przedmiotów fizyka i matematyka na poziomie szkoły podstawowej. Ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, których ukończenie upoważnia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nauczanie fizyki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ASTRONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów astronomia

  Absolwent ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent:

  • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
  • posługuje się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
  • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
  • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym,
  • potrafi twórczo wykorzystać zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku astronomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów zastosowania fizyki w biologii i medycynie

  Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii. W ramach kierunku wybiera się jedną z czterech specjalności:

  Biofizyka molekularna

  Stosowanie metod fizycznych do badania mechanizmów procesów zachodzących w organizmach żywych na poziomie molekuł i ich układów.

  Studenci zdobywają umiejętności niezwykle przydatne np. przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, bądź przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych

  Projektowanie molekularne i bioinformatyka (I st.)

  Studenci zapoznają się z nowoczesnymi metodami bioinformatyki i modelowania komputerowego złożonych układów i procesów biomolekularnych stosowanymi np. przy projektowaniu leków czy w badaniach w obszarze medycyny nuklearnej.

  Fizyka medyczna

  Studia przygotowujące do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej w radioterapii i radiodiagnostyce. Do dyspozycji studentów stworzono od podstaw nowoczesne Laboratorium Ochrony Radiologicznej i Dozymetrii LORD. Studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe umożliwiające zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).

  Neuroinformatyka

  Pierwsze na świecie studia I stopnia w tej dziedzinie (por. http://INCF.org). Zastosowanie metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki. Na pracowniach, wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru „elektrycznych śladów myśli" czyli elektroencefalogramu (EEG), studenci zapoznają się m.in. z podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer (http://OpenBCI.pl).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Fizyka medyczna
  • Neuroinformatyka
  • Projektowanie molekularne i bioinformatyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biofizyka molekularna
  • Fizyka medyczna
  • Neuroinformatyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zastosowania fizyki w biologii i medycynie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EUROPEJSKIE STUDIA OPTYKI OKULAROWEJ I OPTOMETRII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów europejskie studia opytki okularowej i optometrii

  Nowoczesne metody, takie jak mikroskopia konfokalna, koherencyjna tomografia optyczna, optyka adaptywna, optyka rastrowa czy chirurgia refrakcyjna, stosowane do oceny stanu zdrowia narządu wzroku i do korekcji wad wzroku, wymagają by absolwent studiów optyczno- optometrycznych posiadał interdyscyplinarne wykształcenie wyższe obejmujące oprócz przedmiotów kierunkowych również fizykę, biologię, biochemię i elementy nauk medycznych w zakresie wynikającym z zadań zawodowych współczesnego optyka okularowego i optometrysty.

  Powyższe stanowisko zgodne jest ze stanowiskiem Europejskiej Rady Optometrii i Optyki, która definiuje optykę okularową i optometrię jako specjalności wymagające określonego pensum kształcenia zawodowego na poziomie wyższym.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku europejskie studia optyki okularowej i optometrii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OPTOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów optometria

  Studia drugiego stopnia na kierunku Optometria, to studia o profilu praktycznym, przygotowujące do prowadzenia terapii wzrokowej, korygowania wysokiej krótkowzroczności oraz optometrii geriatrycznej, czyli zagadnień optometrycznych najważniejszych dla polskiego społeczeństwa. Zdobyte wykształcenie pozwoli także na prowadzenie własnych badań i analiz oraz szukanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie optometrii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci zdają egzamin pisemny obejmujący wiedzę z zakresu optyki okularowej i optometrii. Kandydaci są przyjmowani na podstawie listy rankingowej utworzonej na podstawie liczby punktów z egzaminu pisemnego. Maksymalna liczba punktów z egzaminu wynosi 100. Warunkiem niezbędnym do przyjęcia w ramach limitu miejsc jest uzyskanie co najmniej 50 punktów z egzaminu pisemnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA NANOSTRUKTUR

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Warszawie - Uniwersytet Warszawski - kierunek studiów inżynieria nanostruktur

  Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi kierunek studiów z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań.

  W ramach studiów drugiego stopnia studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w kilku kierunkach: zgłębiając fotonikę, studenci poznają zasady działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych oraz ich zastosowania; skupiając się na modelowaniu nanostruktur i nowych materiałów, studenci zaznajamiają się z nowoczesnymi metodami do tego służącymi oraz metodami poznawania natury opartymi na realistycznych symulacjach komputerowych; studenci zainteresowani nanotechnologiami i charakteryzacją nowych materiałów będą mogli zapoznać się ze strategiami syntezy i fizycznego otrzymywania nanostruktur, projektowaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nowych materiałów, w szczególności wpływowi nanostrukturyzacji na właściwości fizykochemiczne nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych.

  http://nano.fuw.edu.pl

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NANOINŻYNIERIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Uczelnie Warszawa - kierunek Nanoinżynieria, studia inżynierskie

  Studia inżynierskie I stopnia na kierunku Nanoinżynieria odpowiadają na wyzwania stojące przed współczesną technologią w zakresie badań i wykorzystania nowych materiałów oraz technologii kwantowych. Absolwenci będą mieli wiedzę zarówno z fizyki, jak i chemii oraz, co istotniejsze, będą rozumieli mechanikę kwantową stojącą za działaniem nanourządzeń. Technologie kwantowe stanowią w XXI w. wyzwanie nie tylko naukowe, ale także inżynieryjne.

  To, co wyróżnia naszych inżynierów, to nie tylko znajomość chemii i fizyki, ale przede wszystkim umiejętności wykorzystywania zjawisk mechaniki kwantowej do charakteryzowania, projektowania i budowania urządzeń kwantowych (detektorów, sensorów, sieci neuromorficzych, struktur fotonicznych itp.).

  Studia na kierunku Nanoinżynieria Wydział Fizyki prowadzi we współpracy z Wydziałem Chemii. Studia trwają 7 semestrów. Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Program studiów, odpowiadający programowi prowadzonych od wielu lat studiów licencjackich na kierunku Inżynieria nanostruktur, wzbogacony został przedmiotami zapewniającymi uzyskanie kompetencji inżynierskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nanoinżynieria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (8)

Weronika Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski to najlepsza polska uczelnia, w której studia sprawiają przyjemność i nauka daje wiele satysfakcji.

maciek Ocena odpowiedz

Nigdy nie miałem wątpliwości, że wybrałem dobrą uczelnię. Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym zaplanowałem rozwijać swoje umiejętności

igor Ocena odpowiedz

Uniwersytet Warszawski jest najlepszą uczelnią w kraju i studiowanie na niej było moim marzeniem. Aby uczyć się tutaj opuściłem swoje rodzinne miasto i przeprowadziłem do Warszawy aż z Tarnowa.

Tomek Ocena odpowiedz

Każdemu, kto chce studiować Fizykę będę polecał Uniwersytet Warszawski, z jednego prostego powodu: tutaj każdy odnajdzie specjalność dla siebie.

monika Ocena odpowiedz

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim, bo to nowoczesna uczelnia, której oferta programowa idzie z duchem czasu

Filip Ocena odpowiedz

Astronomia to nie jest zwyczajny kierunek studiów. To wciągająca przygoda. Dlatego trzeba studiować na dobrej uczelni, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim

Katarzyna Ocena odpowiedz

Wydział nowoczesny pod względem architektonicznym, natomiast pod względem nauczania wypada dużo gorzej. Raczej niezbyt przychylne podejście do studentów, niektórzy pracownicy prowadzą zajęcia w sposób chaotyczny, niezrozumiały i nie są chętni pomagać zrozumieć materiał. Ogólnie nie jest źle, ale mogłoby być duO lepiej.

andrzej Ocena odpowiedz

super wydział, chyba jeden z najnowocześniejszych wydziałów jeśli chodzi o fizykę w Polsce. Polecam,