Dodaj do ulubionych

NANOINŻYNIERIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku nanoinżynieria to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku nanoinżynieria zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk fizycznych, matematycznych i chemicznych. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru zagadnień związanych z naukami technicznymi. W ramach kształcenia będą mieli okazję poznać zasady fizyki kwantowej i technicznej, techniki informatyczne oraz rozwinąć zdolności z obszaru programowania i wykonywania zaawansowanych pomiarów inżynierskich.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach przemysłu fizycznego i chemicznego, zakładach przemysłowych, czy w sektorze informatycznym. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia inżynierskie z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością i zainteresowaniem maturzystów. Dlatego tez, przed złożeniem aplikacji na kierunek nanoinżynieria, warto zapoznać się z wszystkimi wymogami rekrutacyjnymi i tym samym zwiększyć swoje szansę na tle innych kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku nanoinżynieria to:

 • język polski

 • matematyka

 • język obcy nowożytny

 • jeden przedmiot do wyboru z: matematyka, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NANOINŻYNIERIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Nanoinżynieria stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE NANOINŻYNIERIA JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

NANOINŻYNIERIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

NANOINŻYNIERIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

NANOINŻYNIERIA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku nanoinżynieria

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA?

Nanoinżynieria to dziedzina nauki, której przedmiotem badań są obiekty w rozmiarach nanometrowych. Ze względu na szeroki zastosowanie nanostruktur w różnych dziedzinach przemysłu, rośnie także zapotrzebowanie na inżynierów posiadających odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje z obszaru tej dziedziny. Dla osób zainteresowanych związaniem swojej zawodowej przyszłości z nanotechnologią powstały studia inżynierskie na kierunku nanoinżynieria.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku nanoinżynieria możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na interdyscyplinarny program nauczania na kierunku nanoinżynieria, studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu szeroko pojętych nauk ścisłych i technicznych. Przede wszystkim będą uczęszczać na zajęcia o tematyce związanej z fizyką, matematyką i chemią. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat chemii organicznej i nieorganicznej, fizyki klasycznej, fizyki kwantowej, czy chemii fizycznej.

W planie znajdą się także zajęcia, dzięki którym studenci poznają technologie inżynierskie z zakresu nanotechnologii, techniki informatyczne oraz budowę urządzeń kwantowych. Poza wiedzą teoretyczną skupią się na doskonaleniu umiejętności praktycznych. Tym samym nauczą się programowania, przeprowadzania pomiarów technicznych, posługiwania się substancjami chemicznymi oraz rozwiązywania zadań z obszaru nanoinżynierii.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA?

Studia na kierunku nanoinżynieria trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA?

Specjaliści z zakresu nanoinżynierii bez problemu znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy przemysłu fizycznego i chemicznego. Uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystają także podczas pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, instytucjach naukowych oraz laboratoriach. Dobrym rozwiązaniem będzie zatrudnienie w firmach informatycznych, firmach i korporacjach międzynarodowych oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci mogą także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku nanoinżynieria:

 • ośrodki badawczo-naukowe

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej

 • laboratoria naukowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • firmy informatyczne

 • przemysł chemiczny i fizyczny

 • przemysł medyczny

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NANOINŻYNIERIA

Komentarze (0)