• ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów angielski język biznesu

  Angielski Język Biznesu jest kierunkiem o profilu praktycznym. Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, sprofilowanego na cele międzykulturowej komunikacji biznesowej. Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rejestru biznesowego. Absolwent wyposażony jest także w wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przedsiębiorstwa działające na rynku międzynarodowym lub prowadzące wymianę handlową z zagranicą (dział marketingu, logistyki, obsługi klienta)
  • jednostki administracji publicznej zorientowane na współpracę międzynarodową
  • biura podróży, hotele i jednostki gastronomiczne
  • instytucje Unii Europejskiej
  • agencje reklamowe i public relations
  • biura tłumaczeń
  • instytucje kultury

  JĘZYK WYKŁADÓW: angielski, polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku angielski język biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy

  Studia na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy pozwalają absolwentowi na zapoznanie się z zagrożeniami dla zdrowia występującymi w różnych procesach technologicznych i chorobach zawodowych oraz z metodami oceny ryzyka zawodowego istniejącego na różnych stanowiskach pracy. Absolwent poznaje organizację pracy specjalisty ds. BHP w zakładach pracy i metody badania wypadków przy pracy, a także opanowuje sposoby eliminacji zagrożeń w środowisku pracy z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć techniki i medycyny pracy.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
  • zakłady świadczące usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • organy nadzoru nad przestrzeganiem warunków pracy, zakłady służby zdrowia, świadczące usługi medyczne dla ludności
  • jednostki naukowo-badawcze pracujące nad rozwiązaniami technicznymi minimalizującymi skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka
  • organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • szkolnictwo - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
  • Bezpieczeństwo i doskonalenie procesów

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
  • Bezpieczeństwo i doskonalenie procesów

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
  • Bezpieczeństwo i doskonalenie procesów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie
  • Bezpieczeństwo i doskonalenie procesów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów design i zarządzanie projektami

  Design i Zarządzanie Projektami to unikalny program studiów. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności tworzenia i zarządzania procesami kreatywności własnej oraz zespołowej opartej o sztuki wizualne, nowe media, umiejętności przedsiębiorcze.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • sektory kreatywne (np. design, sztuki wizualne, promocja, reklama, nowe media)
  • firmy komercyjne i organizacje trzeciego sektora – NGO’s, (np. project manager, content manager)

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku design i zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów finanse i rachunkowość w biznesie

  Kierunek należy do obszaru nauk społecznych, dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, jego absolwent zna zastosowania praktycznych narzędzi w podejmowaniu decyzji finansowych, stanowiących podstawę wykonywania zawodu menadżera, biznesmena, inwestora, analityka finansowego. Studia na kierunku umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu: zarządzania w biznesie, stosowania narzędzi analitycznych, rozpoznania wybranych aspektów zarządzania organizacją obejmujących w szczególności specyfikę implementowania instrumentów zarządzania finansami, istoty i decyzji zarządczych w kontekście problemów rachunkowości, zarządzania nieruchomościami i inwestycjami.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw – mikro, małe, średnie, duże, w działach księgowości, finansowych i inwestycji
  • własne przedsiębiorstwo
  • instytucje sektora finansowego
  • firmy pośrednictwa i doradztwa finansowego
  • podmioty na rynku nieruchomości
  • centra usług finansowych i biura rachunkowe
  • podmioty sektora finansów publicznych
  • samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie
  • urzędy i izby skarbowe

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menadżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menadżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości
  • Nowe usługi biznesowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menadżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menadżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości
  • Nowe usługi biznesowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów logistyka

  Absolwent kierunku Logistyka posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Kończąc studia, absolwent posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania, podejścia systemowego i procesowego w logistyce, stosowania nowoczesnych metod i narzędzi pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne, zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji, logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, infrastruktury logistycznej, procesów zapewnienia jakości w logistyce.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • przedsiębiorstwa transportowe i spedycyjne
  • przedsiębiorstwa produkcyjne, produkcyjno-logistyczne
  • jednostki projektowe i doradcze zajmujące się logistyką
  • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne
  • magazyny, centra logistyczne

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy logistyczne
  • Zarządzanie transportem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
  • Zarządzanie informacją logistyczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy logistyczne
  • Zarządzanie transportem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
  • Zarządzanie informacją logistyczną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA INŻYNIERSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów logistyka inżynierska

  Kierunek studiów Logistyka Inżynierska jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia przyszłych menadżerów logistyki, wyposażonych w zestaw kompetencji z zakresu logistyki rozumianej bardzo szeroko, zdolnych do rozwiązywania problemów metodami inżynierskimi. Kształcenie takie musi cechować się wszechstronnością. Absolwent kierunku nie tylko poznaje teoretyczne podstawy, lecz także zdobywa umiejętności znajdujące bezpośrednie zastosowanie w praktyce we wszystkich obszarach życia gospodarczego, w tym w zakresie logistyki.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • własna działalność gospodarcza
  • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw – mikro, małe, średnie czy też duże jako pracownik działu logistyka, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria transportu
  • Inżynieria systemów logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i inżynieria transportu
  • Inżynieria systemów logistycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka inżynierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Zarządzanie to kierunek, który kształci menadżerów i ekspertów z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności jej zastosowania w dziedzinie prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw oraz innego typu podmiotów w obrocie gospodarczym i życiu publicznym. Zdobywa kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania współczesnymi organizacjami. Jest przygotowany
  do pracy na stanowiskach menadżerskich, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • wszystkie rodzaje przedsiębiorstw
  • własna działalność gospodarcza
  • instytucje sektora finansowego: banki, firmy leasingowe czy faktoringowe
  • towarzystwa ubezpieczeniowe
  • organizacje sektora publicznego: samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski, angielski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie
  Absolwent kierunku zarządzanie pierwszego stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce.
  Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W trakcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi.
  Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie jakością i produkcją

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją posiada wiedzę w zakresie zarządzania jakością i produkcjach w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania produkcją, nauk ekonomicznych, bezpieczeństwa procesów, systemów zarządzania.

  Absolwent posiada umiejętności menadżerskie i potrafi rozwiązywać problemy z zakresu inżynierii produkcji, zarządzania jakością wyrobów i usług. Posiada umiejętności koordynowania zadań z zakresu inżynierii produkcji, transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowanie systemów zarządzania jakością, projektowanie nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru metod i technik stosowanych w kontroli jakości, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania doborem materiałów; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; transferu technologii i innowacyjności. wdrażanie innowacji, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie jakością i produkcją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie w turystyce i sporcie

  Studia na kierunku Zarządzanie w Turystyce i Sporcie są odpowiedzią na rosnące znaczenie czasu wolnego w życiu współczesnego człowieka.  Pozwolą  studentom nabyć wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i organizacją sportową. Przygotują do pracy w profesjonalnych klubach sportowych, centrach fitness, stowarzyszeniach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, podmiotach rynku turystycznego – biurach podróży, hotelarstwie, gastronomii, informacji turystycznej.

  Absolwenci kierunku będą mogli nabyć i utrwalić kompetencje praktyczno-zawodowe i organizacyjno-menadżerskie oraz kompetencje kierowania ludźmi, współpracy w grupie, komunikacji, zaangażowania i motywowania.

  PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

  • profesjonalne kluby sportowe
  • centra fitness
  • wielofunkcyjne obiekty sportowo-rekreacyjne
  • stowarzyszenia turystyczne
  • podmioty rynku turystycznego – biura podróży, hotelarstwo, gastronomia, informacja turystyczna
  • jednostki samorządu terytorialnego

  JĘZYK WYKŁADÓW: polski

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie organizacją sportową
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • Turystyka sportowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (0)