Logistyka inżynierska

Logistyka inżynierska

Studia na kierunku logistyka inżynierska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Logistyka inżynierska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka inżynierska

Logistyka inżynierska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Logistyka inżynierska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku logistyka inżynierska
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logistyka inżynierska rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | logistyka inżynierska - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku logistyka inżynierska możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | logistyka inżynierska - uczelnie >

Opis kierunku

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Najważniejszym celem studiów na kierunku Logistyka inżynierska jest kształcenie przyszłych menedżerów logistyki, wyposażonych w liczne umiejętności i kompetencje z obszaru logistyki oraz umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów metodami inżynierskimi. Studia oferują pozyskanie wiedzy wszechstronnej, a zatem nie tylko o charakterze teoretycznym, lecz również praktycznym, a złożona jest ona przede wszystkim z takich zagadnień jak funkcjonowanie nowoczesnych systemów logistycznych, zarządzanie specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzanie kosztami i finansami, projektowanie systemów i procesów logistycznych.

 

Specjalności

Współczesne studia z logistyki inżynierskiej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku logistyka inżynierska: inżynieria systemów logistycznych, zarządzanie i inżynieria transportu.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku logistyka inżynierska najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: fizyka i astronomia, chemia, matematyka, informatyka, język obcy, język polski.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Zdobywana na studiach wiedza stanowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest znajomość zagadnień z obszarów logistyki, ekonomii, czy informatyki.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na studia na kierunku Logistyka inżynierska muszą pamiętać o tym, że konkurencja w wyścigu o indeks jest bardzo duża, a zatem tylko osoby mogące pochwalić się najlepszymi wynikami mają szansę na przyjęcie na pierwszy rok.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Logistyka inżynierska:

 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logistyka inżynierska - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC KIERUNEK LOGISTYKA INŻYNIERSKA

W programie studiów na kierunku Logistyka inżynierska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Zarządzanie 
 • Finanse
 • Projektowanie procesów
 • Psychologia i socjologia
 • Logistyka produkcji
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Badania marketingowe i segmentacja rynków logistycznych
 • Informatyzacja procesów transportowych i magazynowych
 • Logistyczne układy sieciowe
 • Planowanie procesów transportowych i spedycyjnych
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • planowania procesów logistycznych w e-gospodarce
 • modelowania, symulowania i doskonalania procesów logistycznych na poziomie przedsiębiorstwa i łańcuchów dostaw
 • kształtowania infrastruktury procesów logistycznych
 • procesów logistycznych w przedsiębiorstwie
 • dobierania środków transportu i opakowania, kompletowania ładunków, wybierania dostawców i współpracy z klientami
 • dokonywania strukturyzacji i analizy działań ukierunkowanych na skuteczną identyfikację i rozwiązywanie problemów logistycznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA INŻYNIERSKA?

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logistyka inżynierska możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Logistyka inżynierska uczą się jak funkcjonują nowoczesne łańcuchy dostaw, jak kształtować przepływ towarów, aby umożliwić ich dostawę we właściwej ilości, oczekiwanej jakości, w wymaganych terminie i po optymalnych kosztach, jak zarządzać transportem, a także jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych.

W toku studiów zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak zarządzanie produkcją i usługami, projektowanie procesów, logistyka zaopatrzenia, badania operacyjne, rozliczenia międzynarodowe przedsiębiorstw, infrastruktura transportu, systemy komputerowe w logistyce, logistyczna obsługa klienta.

Logistyka inżynierska to kierunek skierowany do osób, które pragną kształcić się w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchach dostaw oraz logistyki transportu ludzi i towarów oraz projektowania systemów transportowych. Program kształcenia stanowi odpowiedź na wymagania praktyki gospodarczej, a sporą jego część zajmują zajęcia laboratoryjne, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

 
3. Gdzie studiować logistykę inżynierską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logistyka inżynierska:

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Logistyka inżynierska trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia na kierunku Logistyka inżynierska możesz podjąć tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na ten kierunek, na naukę poświecisz trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po upływe tego czasu otrzymasz tytuł inżyniera.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA INŻYNIERSKA?

Posiadając wykształcenie logistyczne otwiera się wiele możliwości zatrudnienia. Rynek cały czas poszukuje nowych specjalistów, potrafiących pozyskaną na studiach wiedzę wykorzystać w działaniach praktycznych.

Studia na kierunku Logistyka inżynierska przede wszystkim przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu, a zwłaszcza realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistyka inżynierska:

 • spedytor krajowy i międzynarodowy,
 • specjalista do spraw zamówień i dostaw,
 • specjalista do spraw zakupów,
 • specjalista do spraw zarządzania flotą,
 • specjalista do spraw transportu,
 • specjalista do spraw rozwoju dostawców.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logistyka inżynierska studia niestacjonarne

Logistyka inżynierska studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logistyka inżynierska studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka inżynierska

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki logistyka i transport - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku logistyka inżynierska

Miasta, które oferują studia na kierunku Logistyka inżynierska

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)