Dodaj do ulubionych

Logistyka inżynierska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Logistyka inżynierska to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Najważniejszym celem studiów na kierunku Logistyka inżynierska jest kształcenie przyszłych menedżerów logistyki, wyposażonych w liczne umiejętności i kompetencje z obszaru logistyki oraz umiejętności niezbędne do rozwiązywania problemów metodami inżynierskimi. Studia oferują pozyskanie wiedzy wszechstronnej, a zatem nie tylko o charakterze teoretycznym, lecz również praktycznym, a złożona jest ona przede wszystkim z takich zagadnień jak funkcjonowanie nowoczesnych systemów logistycznych, zarządzanie specjalistycznymi funkcjami logistycznymi, zarządzanie kosztami i finansami, projektowanie systemów i procesów logistycznych.

Zdobywana na studiach wiedza stanowi przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest znajomość zagadnień z obszarów logistyki, ekonomii, czy informatyki.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Kandydaci na studia na kierunku Logistyka inżynierska muszą pamiętać o tym, że konkurencja w wyścigu o indeks jest bardzo duża, a zatem tylko osoby mogące pochwalić się najlepszymi wynikami mają szansę na przyjęcie na pierwszy rok.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Logistyka inżynierska:

 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK LOGISTYKA INŻYNIERSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Logistyka inżynierska stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku logistyka inżynierska

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 31.07.2021
do 30.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku logistyka inżynierska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Zobacz inne kierunki Logistyka i Transport

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA INŻYNIERSKA?

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Logistyka inżynierska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Logistyka inżynierska uczą się jak funkcjonują nowoczesne łańcuchy dostaw, jak kształtować przepływ towarów, aby umożliwić ich dostawę we właściwej ilości, oczekiwanej jakości, w wymaganych terminie i po optymalnych kosztach, jak zarządzać transportem, a także jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych.

W toku studiów zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak zarządzanie produkcją i usługami, projektowanie procesów, logistyka zaopatrzenia, badania operacyjne, rozliczenia międzynarodowe przedsiębiorstw, infrastruktura transportu, systemy komputerowe w logistyce, logistyczna obsługa klienta.

Logistyka inżynierska to kierunek skierowany do osób, które pragną kształcić się w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchach dostaw oraz logistyki transportu ludzi i towarów oraz projektowania systemów transportowych. Program kształcenia stanowi odpowiedź na wymagania praktyki gospodarczej, a sporą jego część zajmują zajęcia laboratoryjne, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

 
3. Gdzie studiować logistykę inżynierską

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek logistyka inżynierska:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA INŻYNIERSKA STUDIA NIESTACJONARNE

LOGISTYKA INŻYNIERSKA STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA INŻYNIERSKA?

Studia na kierunku Logistyka inżynierska trwają 3, 5 roku (studia I stopnia).

Studia na kierunku Logistyka inżynierska możesz podjąć tylko na pierwszym stopniu kształcenia. Jeżeli zdecydujesz się na ten kierunek, na naukę poświecisz trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po upływe tego czasu otrzymasz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku logistyka inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

LOGISTYKA INŻYNIERSKA STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek logistyka inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Przedmioty:

chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku logistyka inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek logistyka inżynierska na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU LOGISTYKA INŻYNIERSKA?

Posiadając wykształcenie logistyczne otwiera się wiele możliwości zatrudnienia. Rynek cały czas poszukuje nowych specjalistów, potrafiących pozyskaną na studiach wiedzę wykorzystać w działaniach praktycznych.

Studia na kierunku Logistyka inżynierska przede wszystkim przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu, a zwłaszcza realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Logistyka inżynierska:

 • spedytor krajowy i międzynarodowy,
 • specjalista do spraw zamówień i dostaw,
 • specjalista do spraw zakupów,
 • specjalista do spraw zarządzania flotą,
 • specjalista do spraw transportu,
 • specjalista do spraw rozwoju dostawców.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU LOGISTYKA INŻYNIERSKA

Komentarze (0)