Dodaj do ulubionych

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU studia – kierunek studiów

Studia na kierunku angielski język biznesu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku angielski język biznesu studenci zdobędą wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i współczesnej gospodarki. Ponadto nauczą się języka angielskiego oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową. Co więcej dowiedzą się, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń ustnych i pisemnych tekstów ogólnych i użytkowych.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach międzynarodowych, jednostkach administracji publicznej, biurach podróży, instytucjach UE, działach marketingu i logistyki, agencjach reklamowych oraz w działach PR.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Jako że znajomość języków obcych jest umiejętnościom cenioną na polskim i międzynarodowym rynku pracy, studia filologiczne cieszą się dużym zainteresowaniem maturzystów. Dlatego przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek angielski język biznesu należy zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami ustalonymi przez daną uczelnie wyższą.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku angielski język biznesu to:

 • matematyka

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • geografia/historia/WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Angielski język biznesu stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku angielski język biznesu

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

W programie studiów na kierunku angielski język biznesu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Podstawy zarządzania
 • Gramatyka praktyczna
 • Wprowadzenie do przekładu tekstów ogólnych
 • Język biznesu
 • Fonetyka praktyczna j. angielskiego brytyjskiego
 • Wprowadzenie do biznesu
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Translatoryka praktyczna
 • Kulturowe podstawy przekładu
 • Kultura i stylistyka j. polskiego

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • biegłego posługiwania się językiem angielskim ogólym jak i specjalistycznym
 • rozwiązywania praktycznych problemów w interkulturowej komunikacji w biznesie
 • definiowania podstawowych pojęć z zakresu nauk ekonomicznych, prawa i biznesu
 • tłumaczenia tekstów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU?

Studia na kierunku angielski język biznesu wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki któremu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk filologicznych, humanistycznych, ekonomicznych oraz gospodarczych. Znajomość języków obcych jest cechą pożądaną niemal w każdej branży, a osoby biegle posługujące się językiem angielskim znajdą zatrudnienie zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku angielski język biznesu możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku angielski język biznesu będzie oscylował wokół zagadnień związanych z ekonomią, prawem, językoznawstwem oraz szeroko pojętym biznesem Jednak studenci przede wszystkim rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. W ramach kształcenia nauczą się języka angielskiego oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową. Ponadto poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych oraz pisemnych tekstów użytkowych oraz ogólnych.

Dowiedzą się także, w jaki sposób rozwiązywać problemy komunikacyjne we współczesnym biznesie międzynarodowym oraz poznają podstawy komunikacji lingwistycznej. Studenci nauczą się także drugiego języka obcego. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje wykorzystają podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zdobędą doświadczenie i przygotowanie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU?

Studia na kierunku angielski język biznesu trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU?

Dzięki znajomości języka angielskiego absolwenci kierunku angielski język biznesu nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Interdyscyplinarny program nauczania przygotuje ich do pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy międzynarodowych przedsiębiorstw oraz instytucji UE. Co więcej znajdą zatrudnienie w branży turystycznej, hotelarstwie i jednostkach gastronomicznych. Równie ciekawą opcją będzie związanie swojej przyszłości z agencjami reklamowymi, biurami tłumaczeniowymi, działami PR, przedsiębiorstwami logistycznymi oraz z firmami produkcyjnymi i handlowymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku angielski język biznesu:

 • biura tłumaczeniowe
 • działy PR

 • firmy logistyczne

 • instytucje UE

 • agencje reklamowe

 • przedsiębiorstwa międzynarodowe

 • firmy produkcyjne

 • firmy usługowe

 • działy marketingu.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia