ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Dodaj do ulubionych

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego i innowacyjnego kierunku powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Jednostka prowadząca

Zarządzanie w turystyce i sporcie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 31.07.2021
do 30.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 18.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE:

Podczas tych niezwykle rozwijających i prestiżowych studiów będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru kilku aspektów powiązanych z turystyką, sportem oraz zarządzaniem tymi dyscyplinami. Jako student dowiesz się więcej na temat niezwykle złożonej i bogatej dyscypliny, jaką jest zarządzanie oraz poznasz różnorodne strategie zarządzania , jednocześnie nauczysz się nadzorować pracę innych ludzi oraz skutecznie kierować biznesem.

W ofercie kształcenia przewidziano także przedmioty związane z marketingiem, reklamą czy rachunkowością. Co więcej, kadra akademicka przekaże Ci informacje o prężnie rozwijającym się rynku turystycznym, hotelarskim i restauracyjnym oraz nowych trendach występujących w turystyce.

Rozwiniesz także swoje zdolności językowe i zagłębisz się w meandry polityki, gospodarki i kultury międzynarodowej. Uzyskaną podczas studiów, wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranej przez siebie firmie lub korporacji.

 

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • znajomość różnorodnych technik zarządzania
 • znajomość podstaw marketingu i reklamy
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • znajomość języka obcego
 • znajomość rynku hotelarskiego i turystycznego
 • znajomość nowoczesnych technologi oraz programów informatycznych
 • znajomość gospodarki międzynarodowej
 • umiejętność organizowania imprez plenerowych i artystycznych
 • wiedza z zakresu prawa turystycznego i międzynarodowego
 • znajomość strategi rozwoju turystyki i sportu

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek Zarządzanie w turystyce i sporcie posiada zróżnicowany program, ponieważ można w nim odnaleźć zagadnienia związane z psychologią, ekonomią, czy marketingiem. Studenci uczestniczą w zajęciach, które dotyczą między innymi:

 • zarządzania produktem
 • psychologii i socjologii sportu i turystyki, rachunkowości zarządczej
 • zarządzania przedsiębiorstwem 

 

Istotne jest również zwrócenie uwagi na problemy związane z finansowaniem organizacji turystycznych i sportowych, zarządzaniem obiektami sportowymi, szeroką pojętą kulturą sportową, czy znaczeniem turystyki w gospodarce narodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Zarządzanie w turystyce i sporcie jest kierunkiem dla tych, którzy chcieliby odnaleźć swoje miejsce w sektorze usług turystycznych i sektorze usług sportowych, które każdego roku zyskują na znaczeniu.

Co ważne, potrzebują one specjalistów o szerszej wiedzy i liczniejszych umiejętnościach, ponieważ nie zaspokajają wyłącznie potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zarządzanie w turystyce i sporcie zakłada pozyskanie uniwersalnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz zaznajomienie się z tymi elementami, które można wykorzystać w sferze sportu i turystyki.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie dostarcza umiejętności i kompetencji, które można wykorzystać w różnych obszarach zawodowych, od klubu sportowego, poprzez biuro turystyczne, na firmach doradczych kończąc.

Pomimo tego, że przestrzeń kształcenia, jak i późniejsza przestrzeń zawodowa wydaje się dość szeroka, to kierunek nie widnieje bardzo często w ofertach edukacyjnych. Bywa tak, że stanowi tylko specjalność w ramach Zarządzania albo dziedzinę studiów podyplomowych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

We współczesnym świecie można zauważyć tendencje powiązaną kultem ciała oraz zdrowego trybu życia. Coraz więcej osób decyduje się na zakup karnetu na siłownie czy zastosowanie zdrowych nawyków żywieniowych, co ostatecznie dobrze wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.

Wprost proporcjonalnie do wzrostu zainteresowania sportem i turystyką, wprost proporcjonalnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów orientujących się w tej dziedzinie, którzy podejmowaliby działania mające na celu promocję tego typu aktywności.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstał niezwykle interesujący i perspektywiczny kierunek, zarządzanie w turystyce i sporcie. Jego program skierowany jest do osób o szerokich, wielopłaszczyznowych zainteresowaniach oraz zdolnościach menadżerskich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z szeroko pojętą turystyką i sportem.

 

5. Gdzie studiować Zarządzanie w turystyce i sporcie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w turystyce i sporcie:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie?

Studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Zarządzanie w turystyce i sporcie jest kierunkiem, który bywa różnie traktowany przez uczelnie. Niektóre szkoły wyższe proponują kształcenie tylko na pierwszym stopniu, a inne tylko na stopniu drugim.

Kandydaci na ten kierunek mogą mieć pewność co do możliwości wyboru trybu kształcenia, ponieważ zazwyczaj realizowany jest on zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jak długo zatem trwają studia? Wszystko zależy od konkretnej uczelni. Wybierając Zarządzanie w turystyce i sporcie możemy studiować 3 lata. Po obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata.

Czas trwania studiów na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek zarządzanie w turystyce i sporcie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek zarządzanie w turystyce i sporcie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Częstochowska Politechnika Częstochowska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE:

Po zakończeniu studiów będziesz posiadał wszechstronne i gruntowne wykształcenie oscylujące wokół zagadnień powiązanych z zarządzaniem, turystyką i sportem. Jako absolwent, idealnie sprawdzisz się jako pracownik branży turystycznej, między innymi jako kierownik lub właściciel biura podróży, a także przewodnik, pilot wycieczek zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ponadto, możesz pracować w profesjonalnych klubach sportowych czy ośrodkach związanych z tą dyscypliną. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z branżą hotelarską i restauracyjną. Kompleksowe przygotowanie z zakresu zarządzania, umożliwi Ci objęcie stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych firmach i instytucjach.

Bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podyplomowych i rozważyć działalność naukową.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • ośrodki sportowe
 • kluby sportowe
 • biura podróży
 • pilot/przewodnik wycieczek krajowych i zagranicznych
 • firmy doradcze
 • Wydział Turystyki i Sportu
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • własna działalność gospodarcza
 • ośrodki informacji turystycznej
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Komentarze (0)