ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Studia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zarządzanie w turystyce i w sporcie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Zarządzanie w turystyce i sporcie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zarządzanie w turystyce i sporcie - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z zarządzania w turystyce i sporcie charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie: turystyka sportowa, zarządzanie organizacją sportową, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, matematyka, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie:

 • geografia,
 • historia,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE:

Podczas tych niezwykle rozwijających i prestiżowych studiów będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru kilku aspektów powiązanych z turystyką, sportem oraz zarządzaniem tymi dyscyplinami. Jako student dowiesz się więcej na temat niezwykle złożonej i bogatej dyscypliny, jaką jest zarządzanie oraz poznasz różnorodne strategie zarządzania , jednocześnie nauczysz się nadzorować pracę innych ludzi oraz skutecznie kierować biznesem.

W ofercie kształcenia przewidziano także przedmioty związane z marketingiem, reklamą czy rachunkowością. Co więcej, kadra akademicka przekaże Ci informacje o prężnie rozwijającym się rynku turystycznym, hotelarskim i restauracyjnym oraz nowych trendach występujących w turystyce.

Rozwiniesz także swoje zdolności językowe i zagłębisz się w meandry polityki, gospodarki i kultury międzynarodowej. Uzyskaną podczas studiów, wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranej przez siebie firmie lub korporacji.

 

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • znajomość różnorodnych technik zarządzania
 • znajomość podstaw marketingu i reklamy
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • znajomość języka obcego
 • znajomość rynku hotelarskiego i turystycznego
 • znajomość nowoczesnych technologi oraz programów informatycznych
 • znajomość gospodarki międzynarodowej
 • umiejętność organizowania imprez plenerowych i artystycznych
 • wiedza z zakresu prawa turystycznego i międzynarodowego
 • znajomość strategi rozwoju turystyki i sportu

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie?

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunek Zarządzanie w turystyce i sporcie posiada zróżnicowany program, ponieważ można w nim odnaleźć zagadnienia związane z psychologią, ekonomią, czy marketingiem. Studenci uczestniczą w zajęciach, które dotyczą między innymi:

 • zarządzania produktem
 • psychologii i socjologii sportu i turystyki, rachunkowości zarządczej
 • zarządzania przedsiębiorstwem 

 

Istotne jest również zwrócenie uwagi na problemy związane z finansowaniem organizacji turystycznych i sportowych, zarządzaniem obiektami sportowymi, szeroką pojętą kulturą sportową, czy znaczeniem turystyki w gospodarce narodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

Zarządzanie w turystyce i sporcie jest kierunkiem dla tych, którzy chcieliby odnaleźć swoje miejsce w sektorze usług turystycznych i sektorze usług sportowych, które każdego roku zyskują na znaczeniu.

Co ważne, potrzebują one specjalistów o szerszej wiedzy i liczniejszych umiejętnościach, ponieważ nie zaspokajają wyłącznie potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zarządzanie w turystyce i sporcie zakłada pozyskanie uniwersalnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz zaznajomienie się z tymi elementami, które można wykorzystać w sferze sportu i turystyki.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie dostarcza umiejętności i kompetencji, które można wykorzystać w różnych obszarach zawodowych, od klubu sportowego, poprzez biuro turystyczne, na firmach doradczych kończąc.

Pomimo tego, że przestrzeń kształcenia, jak i późniejsza przestrzeń zawodowa wydaje się dość szeroka, to kierunek nie widnieje bardzo często w ofertach edukacyjnych. Bywa tak, że stanowi tylko specjalność w ramach Zarządzania albo dziedzinę studiów podyplomowych.

 

4. Dla kogo ten kierunek

We współczesnym świecie można zauważyć tendencje powiązaną kultem ciała oraz zdrowego trybu życia. Coraz więcej osób decyduje się na zakup karnetu na siłownie czy zastosowanie zdrowych nawyków żywieniowych, co ostatecznie dobrze wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.

Wprost proporcjonalnie do wzrostu zainteresowania sportem i turystyką, wprost proporcjonalnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów orientujących się w tej dziedzinie, którzy podejmowaliby działania mające na celu promocję tego typu aktywności.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstał niezwykle interesujący i perspektywiczny kierunek, zarządzanie w turystyce i sporcie. Jego program skierowany jest do osób o szerokich, wielopłaszczyznowych zainteresowaniach oraz zdolnościach menadżerskich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z szeroko pojętą turystyką i sportem.

 

5. Gdzie studiować Zarządzanie w turystyce i sporcie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie w turystyce i sporcie:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie?

Studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie trwają 3 lata (studia I stopnia).

Zarządzanie w turystyce i sporcie jest kierunkiem, który bywa różnie traktowany przez uczelnie. Niektóre szkoły wyższe proponują kształcenie tylko na pierwszym stopniu, a inne tylko na stopniu drugim.

Kandydaci na ten kierunek mogą mieć pewność co do możliwości wyboru trybu kształcenia, ponieważ zazwyczaj realizowany jest on zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jak długo zatem trwają studia? Wszystko zależy od konkretnej uczelni. Wybierając Zarządzanie w turystyce i sporcie możemy studiować 3 lata. Po obronie pracy dyplomowej uzyskasz tytuł licencjata.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE:

Po zakończeniu studiów będziesz posiadał wszechstronne i gruntowne wykształcenie oscylujące wokół zagadnień powiązanych z zarządzaniem, turystyką i sportem. Jako absolwent, idealnie sprawdzisz się jako pracownik branży turystycznej, między innymi jako kierownik lub właściciel biura podróży, a także przewodnik, pilot wycieczek zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ponadto, możesz pracować w profesjonalnych klubach sportowych czy ośrodkach związanych z tą dyscypliną. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z branżą hotelarską i restauracyjną. Kompleksowe przygotowanie z zakresu zarządzania, umożliwi Ci objęcie stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych firmach i instytucjach.

Bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podyplomowych i rozważyć działalność naukową.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie znajdzie zatrudnienie jako/w takich miejscach jak:

 • ośrodki sportowe
 • kluby sportowe
 • biura podróży
 • pilot/przewodnik wycieczek krajowych i zagranicznych
 • firmy doradcze
 • Wydział Turystyki i Sportu
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • własna działalność gospodarcza
 • ośrodki informacji turystycznej
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w turystyce i sporcie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie w turystyce i sporcie studia I stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki sport i turystyka - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)