ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE studia – kierunek studiów

We współczesnym świecie można zauważyć tendencje powiązaną kultem ciała oraz zdrowego trybu życia. Coraz więcej osób decyduje się na zakup karnetu na siłownie czy zastosowanie zdrowych nawyków żywieniowych, co ostatecznie dobrze wpływa na ich codzienne funkcjonowanie.

Wprost proporcjonalnie do wzrostu zainteresowania sportem i turystyką, wprost proporcjonalnie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów orientujących się w tej dziedzinie, którzy podejmowaliby działania mające na celu promocję tego typu aktywności.

Jako odpowiedź na tego typu potrzeby powstał niezwykle interesujący i perspektywiczny kierunek, zarządzanie w turystyce i sporcie. Jego program skierowany jest do osób o szerokich, wielopłaszczyznowych zainteresowaniach oraz zdolnościach menadżerskich, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z szeroko pojętą turystyką i sportem.

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego perspektywicznego i innowacyjnego kierunku powinieneś przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu pokrewnych dyscyplin.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE:

Podczas tych niezwykle rozwijających i prestiżowych studiów będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru kilku aspektów powiązanych z turystyką, sportem oraz zarządzaniem tymi dyscyplinami. Jako student dowiesz się więcej na temat niezwykle złożonej i bogatej dyscypliny, jaką jest zarządzanie oraz poznasz różnorodne strategie zarządzania , jednocześnie nauczysz się nadzorować pracę innych ludzi oraz skutecznie kierować biznesem.

W ofercie kształcenia przewidziano także przedmioty związane z marketingiem, reklamą czy rachunkowością. Co więcej, kadra akademicka przekaże Ci informacje o prężnie rozwijającym się rynku turystycznym, hotelarskim i restauracyjnym oraz nowych trendach występujących w turystyce.

Rozwiniesz także swoje zdolności językowe i zagłębisz się w meandry polityki, gospodarki i kultury międzynarodowej. Uzyskaną podczas studiów, wiedzę teoretyczną wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które zrealizujesz w wybranej przez siebie firmie lub korporacji.

 

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • znajomość różnorodnych technik zarządzania
 • znajomość podstaw marketingu i reklamy
 • znajomość podstaw rachunkowości
 • znajomość języka obcego
 • znajomość rynku hotelarskiego i turystycznego
 • znajomość nowoczesnych technologi oraz programów informatycznych
 • znajomość gospodarki międzynarodowej
 • umiejętność organizowania imprez plenerowych i artystycznych
 • wiedza z zakresu prawa turystycznego i międzynarodowego
 • znajomość strategi rozwoju turystyki i sportu

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie?

1. Program studiów i przedmioty

Kierunek Zarządzanie w turystyce i sporcie posiada zróżnicowany program, ponieważ można w nim odnaleźć zagadnienia związane z psychologią, ekonomią, czy marketingiem. Studenci uczestniczą w zajęciach, które dotyczą między innymi:

 • zarządzania produktem
 • psychologii i socjologii sportu i turystyki, rachunkowości zarządczej
 • zarządzania przedsiębiorstwem 

 

Istotne jest również zwrócenie uwagi na problemy związane z finansowaniem organizacji turystycznych i sportowych, zarządzaniem obiektami sportowymi, szeroką pojętą kulturą sportową, czy znaczeniem turystyki w gospodarce narodowej.

 

2. Nabywane umiejętności

Zarządzanie w turystyce i sporcie jest kierunkiem dla tych, którzy chcieliby odnaleźć swoje miejsce w sektorze usług turystycznych i sektorze usług sportowych, które każdego roku zyskują na znaczeniu. Co ważne, potrzebują one specjalistów o szerszej wiedzy i liczniejszych umiejętnościach, ponieważ nie zaspokajają wyłącznie potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych. Zarządzanie w turystyce i sporcie zakłada pozyskanie uniwersalnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz zaznajomienie się z tymi elementami, które można wykorzystać w sferze sportu i turystyki.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie dostarcza umiejętności i kompetencji, które można wykorzystać w różnych obszarach zawodowych, od klubu sportowego, poprzez biuro turystyczne, na firmach doradczych kończąc.

Pomimo tego, że przestrzeń kształcenia, jak i późniejsza przestrzeń zawodowa wydaje się dość szeroka, to kierunek nie widnieje bardzo często w ofertach edukacyjnych. Bywa tak, że stanowi tylko specjalność w ramach Zarządzania albo dziedzinę studiów podyplomowych.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie w turystyce i sporcie?

Zarządzanie w turystyce i sporcie jest kierunkiem, który bywa różnie traktowany przez uczelnie. Niektóre szkoły wyższe proponują kształcenie tylko na pierwszym stopniu, a inne tylko na stopniu drugim.

Kandydaci na ten kierunek mogą mieć pewność co do możliwości wyboru trybu kształcenia, ponieważ zazwyczaj realizowany jest on zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Jak długo zatem trwają studia? Wszystko zależy od konkretnej uczelni. Wybierając Zarządzanie w turystyce i sporcie możemy studiować 3 lata, decydując się na studia licencjackie albo 2 lata, obierając studia magisterskie.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE:

Po zakończeniu studiów będziesz posiadał wszechstronne i gruntowne wykształcenie oscylujące wokół zagadnień powiązanych z zarządzaniem, turystyką i sportem. Jako absolwent, idealnie sprawdzisz się jako pracownik branży turystycznej, między innymi jako kierownik lub właściciel biura podróży, a także przewodnik, pilot wycieczek zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ponadto, możesz pracować w profesjonalnych klubach sportowych czy ośrodkach związanych z tą dyscypliną. Równie ciekawą opcją jest związanie swojej przyszłości z branżą hotelarską i restauracyjną. Kompleksowe przygotowanie z zakresu zarządzania, umożliwi Ci objęcie stanowisk kierowniczych i menadżerskich w różnorodnych firmach i instytucjach.

Bardzo dobra znajomość języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery. Dodatkowo, po ukończeniu studiów magisterskich możesz kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub podyplomowych i rozważyć działalność naukową.

 • ośrodki sportowe
 • kluby sportowe
 • biura podróży
 • pilot/przewodnik wycieczek krajowych i zagranicznych
 • firmy doradcze
 • Wydział Turystyki i Sportu
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • własna działalność gospodarcza
 • ośrodki informacji turystycznej
 • wydawnictwa
 • redakcje czasopism

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

Komentarze (0)