Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Ukończyłeś studia licencjackie w obszarze nauk społecznych, medycznych lub humanistycznych? Szukasz ciekawych studiów magisterskich? Jesteś otwarty na nowe doświadczenia? W takim razie powinien zainteresować Cię poniższa propozycja kształcenia. O czym mowa? Są to Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością , które mają za zadanie wyposażyć swoich absolwentów w niezbędne kwalifikacje potrzebne do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz prowadzenia różnego rodzaju działań i badań związanych z tym obszarem.

 

Program studiów i przedmioty

Cały program studiów magisterskich został podzielony na sześć różnych bloków: teoretyczny, badawczy, metodologiczny, dydaktyczny, językowy oraz fakultatywny. Jako student tego kierunku będziesz zdobywał wiedzę dotyczącą socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz antropologicznych aspektów niepełnosprawności. Należy także wspomnieć o tym, że warunkiem ukończenia studiów, oprócz napisania i obronienia pracy magisterskiej, jest również portfolio, czyli zbiór wszystkich prac i projektów studenta, które zostały zrealizowane w trakcie nauki.

 

Praca po studiach

Jak będzie wyglądać Twoja praca zawodowa po ukończeniu tych studiów? Absolwenci tego kierunku są przygotowani do pełnienia roli rzecznika osób niepełnosprawnych. Oprócz nie powinni mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia w różnego rodzaju fundacjach, stowarzyszeniach czy instytucjach, których głównym celem jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych osób i wspieranie ich w różnych obszarach funkcjonowania. Nic nie stoi również na przeszkodzie, żebyś podjął zatrudnienie w instytutach badawczych. Jeśli uważasz, że praca na rzecz innych będziesz dla Ciebie satysfakcjonująca, a dodatkowo interesujesz się naukami humanistycznymi czy społecznymi to kierunek Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością jest zdecydowanie dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia badań nad niepełnosprawnością oraz analizowania uzyskanych danych
  • znajomości prawnych podstaw w procesie wspierania niepełnosprawnych osób
  • znajomości systemów pomocowych dla osób z niepełnosprawnością w Polsce oraz na świecie
  • identyfikowania trudności z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne oraz rozumienia ich potrzeb
  • znajomości języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Absolwent kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • rzecznik osób niepełnosprawnych
  • pracownik stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych
  • pracownik instytutów badawczych
  • pracownik instytucji rządowych

 

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA NAD NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Komentarze (0)