Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

22.11.2022

Egzamin ósmoklasisty 2023 z matematyki

Dla uczniów, którym nauka kończy się w semestrze wiosennym 2023 egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie głównym zostanie przeprowadzony 24 maja 2023 r., a egzamin w terminie dodatkowym - 13 czerwca 2023 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty ogłoszone zostaną 3 lipca 2023 r., a odbiór zaświadczeń będzie możliwy 6 lipca 2023 r.

Matematyka na egzaminie ósmoklasisty to przedmiot, którego większość uczniów obawia się najbardziej. Jest to jeden z trzech przedmiotów, które muszą napisać uczniowie na zakończenie szkoły podstawowej poza językiem polskim oraz językiem obcym nowożytnym (zazwyczaj jest nim angielski).

Poniżej przedstawiamy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2023 roku.

Arkusze egzaminu ósmoklasisty i zasady oceniania zadań

Kiedy egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023

Egzamin ósmoklasisty z matematyki odbędzie się 24 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Będzie to drugi dzień egzaminów ósmoklasisty (pierwszego wypada egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, trzeciego dnia – egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego).

Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie będzie mógł napisać egzaminu ósmoklasisty z matematyki w terminie głównym – może to zrobić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Odbędzie się on 13 czerwca 2023 roku o godzinie 9:00.

Sprawdź harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki będzie sprawdzana wiedza i umiejętności ucznia, które nabył podczas wszystkich lat nauki w szkole podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie miał za zadanie sprawdzenie kompetencji matematycznych ucznia. Uczeń będzie musiał wykazać, że potrafi zastosować wiedzę matematyczną w praktyce, pochwalić się znajomością wzorów i reguł matematycznych, a także zdolnością analizowania i rozwiązywania problemów matematycznych (oraz procesu ich planowania).

W 2023 roku egzamin ósmoklasisty z matematyki będzie przeprowadzany na podstawie okrojonych wymagań egzaminacyjnych podstawy programowej. Uczeń może sprawdzić, jakie będą dokładne wymagania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, zapoznając się z informatorem (oraz aneksem do niego) opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty 2023 z matematyki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała również wymagania egzaminacyjne z matematyki. Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie, co jeszcze trzeba przećwiczyć? Wcale nie jest to "wiedzą tajemną", a ogólnodostępnymi informacjami.

 

Ogólne wymagania egzaminacyjne:

I. Sprawność rachunkowa

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystywanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.

 

II Wykorzystanie i tworzenie informacji

 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.
 3. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.

 

III Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji

 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.

 

IV Rozumowanie i argumentacja

 1. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Dowiedz się więcej

Jakie są wymagania dla egzaminu ósmoklasisty

zmiany na egzaminie ósmoklasisty 2023

Ile będzie zadań z matematyki

Jak możemy przeczytać w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/19 na egzaminie ósmoklasisty z matematyki arkusz egzaminacyjny składa się z 19 do 23 zadań (14-16 zamkniętych zadań oraz 5-7 otwartych). W aneksie widnieje jednak informacja, że w 2023 roku liczba zadań otwartych z matematyki zostanie zmniejszona.

Sprawdź arkusze egzamin ósmoklasisty

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin z matematyki trwa równo 100 minut, jest to 1 godzina zegarowa i 40 minut.

W określonych przypadkach uczeń może mieć jednak wydłużony ten czas do 150 minut. Dotyczy to ósmoklasistów, którzy posiadają:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenie Rady Pedagogicznej.

dowiedz się więcej 

czas trwania egzaminu ósmoklasisty

Ile punktów można zdobyć

Uczeń na egzaminie ósmoklasisty z matematyki może zdobyć 25 punktów: 15 punktów za zadania zamknięte oraz 10 punktów za zadania otwarte. To, ile punktów uczeń zdobędzie na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, ale także z innych przedmiotów, jest bardzo istotne w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Poza punktami z egzaminu liczą się także punkty z ocen na świadectwie oraz dodatkowych osiągnięć.

Czy można nie zdać egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Nie można nie zdać egzaminu ósmoklasisty – nie ma ustalonego żadnego progu punktowego, od którego uczeń zdaje go lub nie. Ósmoklasista ma jednak obowiązek, by podejść do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Egzaminu ósmoklasisty nie można poprawić, dlatego uczniowie naprawdę solidnie powinni się do niego przygotować.

Punkty z egzaminu ósmoklasisty z matematyki są bardzo ważne podczas procesu rekrutacji do szkoły średniej. Warto pamiętać o tym, że nawet jeden punkt może zaważyć na tym, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Podczas egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczeń może mieć przy sobie długopis z czarnym tuszem lub pióro z czarnym atramentem. W przeciwieństwie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i języka obcego nowożytnego, ósmoklasista na egzamin z matematyki może wnieść ze sobą również linijkę. Podczas egzaminu nie można jednak korzystać z kalkulatora oraz żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Kiedy wyniki z egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają już 3 lipca 2023 roku. Tego dnia uczniowie poznają nie tylko wyniki z egzaminu ósmoklasisty z matematyki, ale także innych przedmiotów: języka polskiego i języka obcego nowożytnego. To właśnie wtedy okaże się, czy wyniki z tego najważniejszego egzaminu w szkole podstawowej pozwolą im dostać się do szkoły średniej, którą wybrali.

Uczniowie 6 lipca 2023 roku będą mogli odebrać ze swoich szkół zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Średnie wyniki na egzaminie ósmoklasisty 2022

Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022 z matematyki to 57 proc. możliwych do uzyskania punktów.

Dowiedz się więcej

kiedy i gdzie sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023

wyniki egzaminu ósmoklasisty 2022

Łatwy czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Po egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku większość uczniów wyszła wyraźnie zadowolona z tego, na jakim poziomie trudności był egzamin. Oto niektóre z wypowiedzi uczniów: "Nie było tak źle z tą matmą", "Mega proste", "Matma też coś podejrzanie łatwa", "Albo to ze mną jest coś nie tak, albo to było niesamowicie łatwe". Niektórzy uczniowie mieli mieszane uczucia odnośnie egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku: "Było to jednocześnie bardzo łatwe, ale też ciężkie".

W 2021 roku po egzaminie ósmoklasisty z matematyki uczniowie również byli zdania, że egzamin nie był zbyt trudny. Oto niektóre z wypowiedzi uczniów opublikowane przez Express Bydgoski: "Przed matematyką stresowałam się najbardziej, ale chyba było trochę łatwiej niż na próbnym", "W sumie pojawiły się zadania i łatwe, i trudne. Cieszę się, że mam to już za sobą, bo matematyki obawiałam się najbardziej. Z zadań zamkniętych zrobiłam wszystkie, ale z otwartych dwóch nie rozwiązałam. No i w jednym zamkniętym z pierwiastkami »strzelałam«.

Po egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku uczniowie twierdzili, że choć niektóre zadania z pozoru wydawały się łatwe, to po zapoznaniu się z nimi okazywało się, że wymagają większej koncentracji, niż uczniowie się spodziewali, ponieważ na egzaminie pojawiły się między innymi potęgi, pierwiastki, ułamki oraz bryły. "Zaskoczyło mnie natomiast zadanie o podatkach, gdzie trzeba było wybrać poprawne wyrażenie arytmetyczne opisujące daną sytuację" – powiedziała jedna z uczennic, która pisała egzamin w 2021 roku.

dowiedz się więcej

co sprawia zdającym najwięcej trudności na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu