Animacja osób 50+

 

Dla kogo ten kierunek

Rozwinięta empatia nie jest umiejętnością, którą posiadają wszyscy. Rodzimy się z określoną zdolnością do przyjęcia perspektywy obcej nam osoby, ale niektórzy potrafią dodatkowo ją rozwijać i wykorzystywać w praktyce. Żyjemy w starzejącym się społeczeństwie, więc potrzeby osób w wieku 50+ są dziś ważnym tematem, skupiającym uwagę pracodawców, społeczników, działaczy kultury. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku powstał kierunek kształcący specjalistów, którzy doskonale rozumieją potrzeby seniorów oraz są w stanie przyczynić się do tworzenia narzędzi i instytucji, które w przyszłości będą wspierać społeczny, kulturalny i fizyczny rozwój osób starszych. Jeśli współodczuwanie jest Twoją żelazną umiejętnością, zawsze potrafiłeś dogadać się z pokoleniem swoich rodziców czy dziadków, jesteś aktywny i w każdego dnia przychodzą Ci do głowy kreatywne i innowacyjne pomysły na przedsięwzięcia, powinieneś rozważyć studia na kierunku animacja osób 50+.

 

Program studiów i przedmioty

Brzmi enigmatycznie? Tylko z pozoru, bo studia na kierunku animacja osób 50+, to okazja do zdobycia konkretnej, ale także interdyscyplinarnej wiedzy. Jako przyszły animator osób 50+, zgłębisz podstawy psychologii – dowiesz się czym jest dobra komunikacja interpersonalna. nauczysz się jak postępować z ludźmi: prowadzić wartościową rozmowę, rozwiązywać spory, przekazywać wiedzę. Zdobędziesz merytoryczne zaplecze swojej przyszłej działalności, opanowując podstawy geriatrii i gentrologii społecznej. Poznasz zasady funkcjonowania instytucji kultury, placówek edukacyjnych oraz ośrodków medycznych, by stać się wszechstronnym doradcą osób starszych. Opanujesz także bardzo praktyczną wiedzę z zakresu zdrowego żywienia oraz pierwszej pomocy.

 

Praca po studiach

Nie jest przesadą stwierdzenie: animacja osób 50+ - studia przyszłości. Demografii nie da się oszukać. Specjalista, który bezbłędnie rozpoznaje potrzeby osób starszych i umie na nie odpowiedzieć, będzie coraz bardziej pożądanym pracownikiem. Jako absolwent tego kierunku znajdziesz zatrudnienie w domach i klubach seniora – jako opiekun, wychowawca lub instruktor, w ośrodkach rehabilitacyjnych, instytucjach kulturalnych (domy kultury, biblioteki) i wolontariackich, na dedykowanych seniorom portalach internetowych, jako prywatny doradca osoby 50+ a także w sanatoriach i uzdrowiskach.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na animację osób 50+, na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANIMACJA OSÓB 50+

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ANIMACJA OSÓB 50+

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując animację osób 50+

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji aktywności seniorów na polu zawodowym, kulturalnym, rekreacyjnym i społecznym
 • opieki medycznej nad osobami starszymi (geriatria, pierwsza pomoc, żywienie)
 • twórczego myślenia
 • zasad funkcjonowania instytucji
 • psychologii i komunikacji interpersonalnej
 • tendencji demograficznych
 • działalności wolontaryjnej
 • rekreacji i animowania czasu wolnego

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ANIMACJA OSÓB 50+ STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANIMACJA OSÓB 50+ STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, gdzie będziesz pracował po kierunku animacja osób 50+?

Absolwent kierunku animacja osób 50+ znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • opiekun, instruktor, wykładowca w domach seniora, klubach seniora oraz w organizacjach opieki
 • pracownik domu kultury
 • pracownik uzdrowiska, sanatorium
 • tłumacz języka migowego
 • rehabilitant
 • prywatny opiekun
 • pracownik biura podróży
 • wolontariusz

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANIMACJA OSÓB 50+

Komentarze (0)