Oceanologia studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Pomimo, że oceany zajmują ponad 70% naszej planety, wciąż stanowią nie lada zagadkę dla pracowników naukowych i nurków. Zdawać by się mogło, że wiemy więcej o przestrzeni kosmicznej będącej czymś niesamowicie abstrakcyjnym i niemożliwym do wyobrażenia sobie, niż o otaczających nas wodach, do których teoretycznie mamy doskonały dostęp. Nic bardziej mylnego - dokładne przeszukanie tych najgłębszych zbiorników wodnych, pomimo dynamicznego rozwoju nauki i techniki, jest w obecnych czasach wciąż niemożliwe. Zanurzenie się na znaczne głębokości niesie za sobą ryzyko, że wypłynięcie na powierzchnię będzie niemożliwe - ograniczona ilość tlenu w sprzęcie do nurkowania może się niespodziewanie wyczerpać, a ciemność, jaka panuje w eksplorowanych zbiornikach, uniemożliwia zlokalizowanie ludzi mogących uratować nurkowi życie. Oceanologia bada zjawiska i procesy zachodzące w morzach i oceanach oraz związki między nimi a atmosferą. Dla przyszłych studentów zainteresowanych tą tajemniczą dziedziną nauki powstały studia na kierunku oceanologia. Jeśli jesteś zainteresowany naukami przyrodniczymi i ścisłymi, a ponadto niezwykle interesuje cię nieodkryty w pełni podwodny świat - aplikuj!

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę przyswoisz jako student kierunku oceanologia? Szczegółową i dobrze ugruntowaną, ale jednocześnie wymagającą poświęcenia sporej ilości wolnego czasu - studia ze względu na swoją interdyscyplinarność wymuszają dokładne zagłębienie wielu dziedzin nauki uchodzących za trudne. Metodyka i metodologia prowadzenia pomiarów na morzu i strefie brzegowej przestaną być ci obce. Nauczysz się obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz pracy z odczynnikami chemicznymi niezbędnymi do analizy składu wody. Posiądziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu fizyki, geografii i biologii, kluczową dla prawidłowego rozumienia i wyjaśniania zjawisk mających miejsce w morzach i oceanach. Zagłębisz podstawy procesów biotechnologicznych mających swój początek w zbiornikach wodnych. W ramach zajęć warsztatowych będziesz miał okazję przyglądać się pracy oceanologów w laboratoriach naukowych oraz w terenie.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku oceanologia? Przede wszystkim w instytutach naukowo - badawczych zajmujących się badaniem procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych zachodzących w morzach i oceanach. Będziesz miał możliwość podjęcia współpracy z międzynarodowymi zespołami zajmującymi się prowadzeniem badań z zakresu pokrewnych dziedzin naukowych. Dzięki podstawom wiedzy z ochrony środowiska, po wykonaniu odpowiednich kursów, będziesz mógł spróbować swoich sił w jednostkach administracji państwowej. Pomimo tego, że możliwości wyboru są dosyć wąskie, dla pasjonatów oceanicznych głębi, zainteresowanych naukami przyrodniczymi, bez wątpienia okażą się ciekawe.

Co zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek oceanologia na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCEANOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku oceanologia

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   Zobacz inne kierunki Morskie

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Wiedza, którą zdobędziesz, studiując oceanologię

   Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

   • historii rozwoju nauk o morzu
   • rozwoju podstawowych metod badań morza
   • wykorzystania zasobów oceanów i mórz
   • wpływu człowieka na ekosystemy morskie
   • chemii wody morskiej
   • fizyki morza (cyrkulacja wody, prądy, fale, pływy oraz wpływ Oceanu Światowego na klimat)

   Czas trwania studiów na kierunku oceanologia na poszczególnych uczelniach

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miejscowość
   Województwo
   SORTOWANIE:
   I stopnia II stopnia jednolite

   Brak wyników

   Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

   Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku oceanologia

   Absolwent kierunku oceanologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

   • laboratoriach
   • instytutach naukowych
   • rybołówstwie
   • administracji państwowej

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEANOLOGIA

   Komentarze (0)