Oceanologia studia - kierunek studiów

Pomimo, że oceany zajmują ponad 70% naszej planety, wciąż stanowią nie lada zagadkę dla pracowników naukowych i nurków. Zdawać by się mogło, że wiemy więcej o przestrzeni kosmicznej będącej czymś niesamowicie abstrakcyjnym i niemożliwym do wyobrażenia sobie, niż o otaczających nas wodach, do których teoretycznie mamy doskonały dostęp. Nic bardziej mylnego - dokładne przeszukanie tych najgłębszych zbiorników wodnych, pomimo dynamicznego rozwoju nauki i techniki, jest w obecnych czasach wciąż niemożliwe. Zanurzenie się na znaczne głębokości niesie za sobą ryzyko, że wypłynięcie na powierzchnię będzie niemożliwe - ograniczona ilość tlenu w sprzęcie do nurkowania może się niespodziewanie wyczerpać, a ciemność, jaka panuje w eksplorowanych zbiornikach, uniemożliwia zlokalizowanie ludzi mogących uratować nurkowi życie. Oceanologia bada zjawiska i procesy zachodzące w morzach i oceanach oraz związki między nimi a atmosferą. Dla przyszłych studentów zainteresowanych tą tajemniczą dziedziną nauki powstały studia na kierunku oceanologia. Jeśli jesteś zainteresowany naukami przyrodniczymi i ścisłymi, a ponadto niezwykle interesuje cię nieodkryty w pełni podwodny świat - aplikuj!

Jaką wiedzę przyswoisz jako student kierunku oceanologia? Szczegółową i dobrze ugruntowaną, ale jednocześnie wymagającą poświęcenia sporej ilości wolnego czasu - studia ze względu na swoją interdyscyplinarność wymuszają dokładne zagłębienie wielu dziedzin nauki uchodzących za trudne. Metodyka i metodologia prowadzenia pomiarów na morzu i strefie brzegowej przestaną być ci obce. Nauczysz się obsługi sprzętu laboratoryjnego oraz pracy z odczynnikami chemicznymi niezbędnymi do analizy składu wody. Posiądziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu fizyki, geografii i biologii, kluczową dla prawidłowego rozumienia i wyjaśniania zjawisk mających miejsce w morzach i oceanach. Zagłębisz podstawy procesów biotechnologicznych mających swój początek w zbiornikach wodnych. W ramach zajęć warsztatowych będziesz miał okazję przyglądać się pracy oceanologów w laboratoriach naukowych oraz w terenie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po ukończeniu studiów na kierunku oceanologia? Przede wszystkim w instytutach naukowo - badawczych zajmujących się badaniem procesów biologicznych, fizycznych i chemicznych zachodzących w morzach i oceanach. Będziesz miał możliwość podjęcia współpracy z międzynarodowymi zespołami zajmującymi się prowadzeniem badań z zakresu pokrewnych dziedzin naukowych. Dzięki podstawom wiedzy z ochrony środowiska, po wykonaniu odpowiednich kursów, będziesz mógł spróbować swoich sił w jednostkach administracji państwowej. Pomimo tego, że możliwości wyboru są dosyć wąskie, dla pasjonatów oceanicznych głębi, zainteresowanych naukami przyrodniczymi, bez wątpienia okażą się ciekawe.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Aby dostać się na kierunek oceanologia na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język obcy nowożytny, matematyka, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCEANOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując oceanologię

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • historii rozwoju nauk o morzu
  • rozwoju podstawowych metod badań morza
  • wykorzystania zasobów oceanów i mórz
  • wpływu człowieka na ekosystemy morskie
  • chemii wody morskiej
  • fizyki morza (cyrkulacja wody, prądy, fale, pływy oraz wpływ Oceanu Światowego na klimat)

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku oceanologia

Absolwent kierunku oceanologia znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • laboratoriach
  • instytutach naukowych
  • rybołówstwie
  • administracji państwowej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEANOLOGIA

Komentarze (0)