Engineering management - Toruń

Engineering management - Toruń

Engineering management - Toruń

Studia w Toruniu

engineering management

Odkryj kierunek engineering management w Toruniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Engineering management studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku engineering management to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku engineering management w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania

Uczelnie

W Toruniu engineering management możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

 

Opis kierunku

Engineering management to innowacyjny kierunek studiów, który oferuje zdobycie cennych umiejętności menedżerskich, jak również szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii czy logistyki. Studenci poznają zasady funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, a także opanują posługiwanie się specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym i wykorzystywanie go w zarządzaniu różnorodnymi procesami produkcyjnymi i usługami.

 

Praca po studiach

Jako absolwent powyższego kierunku studiów, będziesz mógł znaleźć zatrudnienie m.in. w różnego typu przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach doradczych oraz instytutach naukowo-badawczych.

 

czytaj dalej wszystko o Engineering management - Toruń

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek engineering management w Toruniu?

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia I stopnia na kierunku engineering management, musisz mieć zdaną maturę oraz odebrane świadectwo dojrzałości. Kryterium kwalifikacji stanowi kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

Studentem studiów II stopnia na powyższym kierunku może zostać każda osoba, która ukończyła studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub jednolite studia magisterskie. Kryterium kwalifikacji stanowi kolejność zgłoszeń, złożenie kompletu dokumentów i spełnienie wymogów wynikających z zasad rekrutacji.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Engineering management w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku engineering management w Toruniu?

Studia na kierunku engineering management pozwolą Ci zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu inżynierii zarządzania, którą będziesz mógł wykorzystać podczas pracy w przedsiębiorstwach z wielu różnych dziedzin gospodarki. Ponadto nauczysz się wykonywać analizy biznesowe z obszarów produkcji, finansów i sprzedaży, trendów rynkowych czy logistyki. Dodatkowo, dzięki prowadzeniu całego programu kształcenia w języku angielskim, w znacznym stopniu rozwiniesz swoje zdolności językowe i znajomość specjalistycznej terminologii branżowej. Wzrosną też Twoje umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu doskonale odnajdziesz się w pracy w międzynarodowym środowisku zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku engineering management możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia I stopnia (inżynierskie)
  • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na kierunku engineering management przede wszystkim dowiesz się, w jaki sposób planować produkcję i nią zarządzać, a także jak wdrażać innowacyjne rozwiązania produkcyjne. Poznasz zasady funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw oraz nauczysz się wykorzystywania podstawowej wiedzy inżynierskiej w wielu różnych branżach. Doświadczona kadra akademicka zapozna Cię z wieloma zagadnieniami z zakresu m.in. grafiki menedżerskiej i prezentacyjnej, zarządzania projektami, rachunkowości, zarządzania zasobami ludzkimi czy komputerowego przetwarzanie danych. Z kolei swoje umiejętności praktyczne będziesz mógł zdobywać, korzystając ze specjalistycznych laboratoriów.

Ile trwają studia na kierunku engineering management w Toruniu?

Studia na kierunku engineering management trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Jaka praca po studiach na kierunku engineering management w Toruniu?

Ukończenie studiów na kierunku engineering management pozwoli Ci znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją. Z powodzeniem odnajdziesz się jako pracownik firm doradczych i audytorskich, jak również instytutów naukowo-badawczych i różnego rodzaju międzynarodowych korporacji.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku engineering management:

  • przedsiębiorstwa produkcyjne,
  • firmy doradcze,
  • firmy audytorskie,
  • instytuty naukowo- badawcze,
  • firmy wdrożeniowe,
  • korporacje międzynarodowe.

Kierunki informatyczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Engineering management w miastach

Nadchodzące wydarzenia