Inżynieria zarządzania - Toruń

Inżynieria zarządzania - Toruń

Inżynieria zarządzania - Toruń

Studia w Toruniu

Inżynieria zarządzania

Odkryj kierunek Inżynieria zarządzania w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Inżynieria zarządzania studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Inżynieria zarządzania w Toruniu to 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Cena na inżynierii zarządzania w Toruniu w 2023 r zaczyna się od 4950 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Inżynieria zarządzania Toruń - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Jaki jest sposób na połącznie kompetencji z pogranicza nauk społecznych i technicznych? Wybór odpowiednich studiów takich jak inżynieria zarządzania. Studenci tego kierunku mogą rozwijać wszechstronne kompetencje związane między innymi z wdrażaniem zrównoważonych rozwiązań produkcyjnych.

Wiedza z zakresu zarządzania procesem produkcyjnym jak i zasobami ludzkimi, zdobyta w trakcie studiów, daje kompetencje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwenci kierunku odnajdują się w wielu gałęziach przemysłu jak np. metalurgicznym, chemicznym, czy rolniczym. 

 

Uczelnie

W Toruniu inżynierię zarządzania możesz studiować w ramach kierunku na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z inżynierii zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu: inżynier automatyzacji i robotyzacjiinżynier bezpieczeństwa i higieny pracyinżynieria produkcjizarządzanie inwestycjami budowlanymi... specjalności na inżynierii zarządzania w Toruniu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku inżynieria zarządzania w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane jest złożenie odpowiednich dokumentów. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok wynosi około 4950 zł.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria zarządzania - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria zarządzania w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak inżynieria zarządzania to bardzo innowacyjne propozycje kształcenia odpowiadające aktualnym zapotrzebowaniom na rynku pracy. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, powinieneś/powinnaś zdawać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Rozważ egzamin z matematyki, chemii, biologii, fizyki i astronomii, fizyki, informatyki czy geografii. Pamiętaj o tym, że nawet w przypadku studiów płatnych musisz okazać świadectwo dojrzałości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria zarządzania w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Jeśli szukasz interdyscyplinarnego kierunku, który łączy w sobie wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, informatyki, ekonomii i zarządzania, logistyki i bezpieczeństwa pracy, to dobrze trafiłeś. Studia w Toruniu w zakresie inżynierii zarządzania skupiają się nie tylko na treściach ścisłych czy technicznych, ale także na eksponowaniu predyspozycji menedżerskich.

Idealni kandydaci na studia zarządzanie powinni posiadać zdolności kierownicze i organizacyjne. Ważne są także kompetencje językowe i nauka przedmiotów ścisłych. Jeśli uważasz, że bez problemu odnajdziesz się w świecie produkcji, inwestycji budowlanych, projektów logistycznych czy Business Intelligence, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku inżynieria zarządzania możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak inżynieria zarządzania możesz realizować w Wyższej Szkole Bankowej. Uczelnie w Toruniu dążą do zapewniania najwyższej jakości kształcenia w bardzo szerokim zakresie. Inżynieria zarządzania pozwala na realizowanie planów zawodowych między innymi w zakresie inżynierii zarządzania procesami logistycznymi, inżynierii zarządzania inwestycjami budowlanymi, inżynierii zarządzania procesami produkcyjnymi.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu w zakresie inżynierii zarządzania zapewniają bardzo wiele możliwości pracy. W zależności od tego, w czym zamierzasz się specjalizować, możesz obejmować różne stanowiska pracy. Absolwenci kierunku inżynieria zarządzania pracują jako specjaliści do spraw logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, specjaliści do spraw logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych, pracownicy do spraw prowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Studenci są przygotowywani także do podjęcia pracy w charakterze operatorów urządzeń druku przestrzennego, specjalistów technologii CNC (obrabiarki cyfrowe), projektantów 3D, pracowników wydziału architektury i budownictwa w administracjach samorządowych, pracowników wszystkich gałęzi przemysłu, w których istnieje konieczność efektywnego zarządzania produkcją.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria zarządzania znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • grafika menadżerska i prezentacyjna,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • badania operacyjne - metody optymalizacyjne,
 • rachunek kosztów dla inżynierów,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych,
 • komputerowe wspomaganie prac inżynierskich,
 • elementy elektrotechniki i elektroniki,
 • maszynoznawstwo z elementami automatyki i robotyki,
 • teoria i inżynieria systemów z elementami analizy systemowej
 • i wiele innych.

 

Realizacja poszczególnych przedmiotów uwarunkowana jest wyborem specjalności. Studenci mogą realizować szereg ciekawych specjalizacji, takich jak: inżynieria zarządzania procesami logistycznymi, inżynier bezpieczeństwa i higieny pracy, inżynier zarządzania inwestycjami budowlanymi, inżynier druku 3D, inżynier zarządzania procesami produkcyjnymi. Ofertę specjalnościową warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ propozycje są zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Kierunek inżynieria zarządzania w Toruniu gwarantuje studentom rozwój umiejętności związanych z planowaniem i zdolności organizacyjne. Gruntowne wykształcenie przekłada się także na kompetencje językowe i umiejętność pracy w grupie, co wpływa na efektywność pracy podczas realizowanych projektów.

Ile trwają studia na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu?

Studia na kierunku Inżynieria zarządzania w Toruniu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek inżynieria zarządzania w Toruniu podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy etap to studia inżynierskie, które trwają siedem semestrów, czyli trzy i pół roku. Zapewniają gruntowne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej już po uzyskaniu tytułu inżyniera.

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry, czyli dwa lata, i kończą się tytułem magistra inżyniera. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na stopniu pierwszym i pozwalają na realizację dodatkowych specjalności, których oferta uzależniona jest także od trybu studiów (stacjonarny, niestacjonarny). Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może rozpocząć absolwent inżynierii zarządzania lub innych studiów inżynierskich, które tematycznie wiążą się z inżynierią zarządzania.

Inżynieria zarządzania w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu?

Studia zarządzanie w Toruniu w zakresie inżynieria zarządzania zapewniają bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą być zatrudnieni w bardzo wielu miejscach. Absolwenci podejmują pracę na stanowiskach jako specjaliści do spraw logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych; pracownicy przedsiębiorstw logistycznych; specjaliści do spraw logistyki w jednostkach gospodarczych i administracyjnych; specjaliści w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką; inżynierzy procesów technologicznych wykorzystujących technologie druku 3D; projektanci 3D; specjaliści do spraw projektowania inżynierskiego; specjaliści technologii CAD/CAM; specjaliści technologii CNC (obrabiarki cyfrowe); operatorzy urządzeń druku przestrzennego; właściciele działalności gospodarczej, która opiera się na technologiach wytwarzania z wykorzystaniem druku 3D.

Absolwenci są także pracownikami do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłowych; pracownikami do spraw świadczenia usług w zakresie BHP; pracownikami do spraw prowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; konsultantami w zespołach zajmujących się wdrażaniem nowych technologii; pracownikami kontroli bezpieczeństwa procesów produkcyjnych; pracownikami firmy deweloperskiej; pracownikami biura projektowego; pracownikami firmy budowlanej; pracownikami wydziału architektury i budownictwa w administracjach samorządowych; pracownikami firmy zarządzającej nieruchomościami; pracownikami przedsiębiorstwa podwykonawczego dla inwestycji budowlanych.

Studenci są przygotowywani do pracy jako pracownicy instytutu naukowo-badawczego; pracownicy do spraw administracji danymi produkcyjnymi w systemach informatycznych; pracownicy do spraw wdrażania nowych produktów w przedsiębiorstwach produkcyjnych; pracownicy firmy doradczej i audytorskiej; pracownicy wszystkich gałęzi przemysłu, które wymagają efektywnego zarządzania produkcją.

Gdzie studiować na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu?

Studia możesz podjąć w niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria zarządzania, w roku akademickim 2023/2024, uczelnia niepubliczna oferuje płatne studia w obu trybach. Cena za pierwszy rok wynosi około 4950 zł.

 

Kierunek inżynieria zarządzania - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Inżynieria zarządzania studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Inżynieria zarządzania studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Inżynieria zarządzania studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek inżynieria zarządzania:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek inżynieria zarządzania w Toruniu?

Studia zarządzanie w Toruniu w zakresie inżynierii zarządzania uchodzą za bardzo interesującą propozycję toruńskiej uczelni, ponieważ kierunek ten mieści w sobie wiele treści i możliwości dzięki rozsądnie dobranym specjalizacjom. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje kierownicze i zdolności organizacyjne?
 • Czy interesują Cię treści logistyczne i te związane z bezpieczeństwem i higieną pracy?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, a liczba miejsc jest ograniczona nawet w przypadku studiów płatnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, warto zdawać wybrany przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Rozważ egzamin z matematyki, chemii, biologii, fizyki, fizyki i astronomii, informatyki czy geografii. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Fizycznej lub w Olimpiadzie Matematycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje zazwyczaj podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, zaświadczeń o wysokich wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - ważne informacje

inżynieria zarządzania studia

studia inżynierskie i techniczne w Toruniu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu?

Kierunek inżynieria zarządzania w Toruniu to stosunkowo nowa propozycja studiów, która wzbudza duże zainteresowanie wśród przyszłych kandydatów na studia.

Paula, studentka drugiego roku studiów inżynierskich, mówi:

Specjalizuję się w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Temat jest bardzo ważny i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jestem bardzo zadowolona. Polecam.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zarządzania Toruń studia i stopnia

Inżynieria zarządzania Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria zarządzania Toruń studia stacjonarne

Inżynieria zarządzania Toruń studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania w Toruniu

Kierunki inżynierskie i techniczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia