Fizyka techniczna - Toruń

Fizyka techniczna - Toruń

Fizyka techniczna - Toruń

Studia w Toruniu

fizyka techniczna

Odkryj fizykę techniczną w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizyka techniczna studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku fizyka techniczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek fizyka techniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka techniczna?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizyka techniczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • matematyka

 

W przypadku fizyki technicznej musisz odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ kieleckie uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Proces rekrutacyjny uzależniony jest od etapu kształcenia. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 26.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

FIZYKA TECHNICZNA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
20
II stopnia:
12
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku fizyka techniczna w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka techniczna w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Popularne kierunki fizyczne w Toruniu

Kierunki fizyczne w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA W TORUNIU?

Fizyka techniczna to praktyczny kierunek studiów, który cieszy się coraz większą popularnością. W trakcie zdobywanego wykształcenia będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę z działów matematyki i fizyki, a także ekonomii i przedsiębiorczości oraz rozwiniesz kompetencje inżynierskie, sprowadzające się do projektowania i eksploatacji systemów i urządzeń technicznych.

Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych i laboratoryjnych. Studenci mają okazję rozwijać się w zakresie inżynierii systemów pomiarowych, inżynierii biomedyczno-informatycznej oraz optoelektroniki i mikroelektroniki. Moduły specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych wybranych uczelni, ponieważ są one zmienne.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Fizykę techniczną możesz studiować na pierwszym lub drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Kończą się tytułem inżyniera. Drugi stopień to studia magisterskie, które trwają dwa lata, czyli cztery semestry. Kończą się tytułem magistra. 

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi. Studia stacjonarne to tak zwane studia dzienne.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Zajęcia w tym trybie odbywają się w siedzibie poszczególnych wydziałów.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów na kierunku fizyka techniczna tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Wśród popularnych przedmiotów znajdziemy takie jak: statystyka i rachunek prawdopodobieństwa, podstawy teorii sygnałów, podstawy przedsiębiorczości, komputer jako narzędzie pomiarowe, energoelektronika, miernictwo komputerowe, podstawy automatyki.

Studenci realizują przedmioty ogólne, kierunkowe, specjalizacyjne. Będziesz miał/a okazję zdobyć kompleksową wiedzę obejmującą inżynierię i projektowanie urządzeń biomedycznych, a także informatykę biomedyczną. Nauczysz się analizować sygnały i obrazy biomedyczne.

Twoje wykształcenie może obejmować także diagnostykę materiałów. W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a szansę poszukiwać, badać właściwości i wykorzystywać nowe materiały fotoniczne, laserowe, scyntylacyjne, półprzewodnikowe, nanomateriały, materiały organiczne. Zdobywane kompetencje często uzależnione są od realizowanego materiału specjalnościowego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA W TORUNIU?

Studia na kierunku Fizyka techniczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA W TORUNIU?

Absolwenci fizyki technicznej są przygotowani do pracy badawczej odnoszącej się do nowoczesnych systemów napędowych i sterowania, które wykorzystują sztuczne sieci neuronowe, logikę rozmytą, systemy mikroprocesorowe i układy programowalne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku fizyka techniczna:

 • ośrodki medyczne, które wykorzystują promieniowanie jonizujące w celach diagnostycznych i terapeutycznych
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń diagnostyczno-pomiarowych
 • dziedziny związane z diagnostyką obrazową i elektromedyczną, radioterapią i medycyną nuklearną

W pracy zawodowej dzięki znajomości procesów technologicznych możesz zająć się wytwarzaniem materiałów dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych. Absolwenci pracują w branży IT, w przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym, w placówkach edukacyjnych.

Komentarze (0)