Biotechnologia - Toruń

Studia w Toruniu

Biotechnologia

Odkryj kierunek Biotechnologia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Biotechnologia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Biotechnologia w Toruniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej).

Studia na kierunku biotechnologia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku 

Kierunek biotechnologia pozwala na zdobycie rozległej wiedzy z dyscyplin między innymi takich jak biologia, matematyka, czy nawet informatyka i fizyka. Studia stworzone są dla miłośników nauk ścisłych. W programie nie brakuje przede wszystkim przedmiotów poświęconych różnorodnym procesom biotechnologicznym.

Studenci uczą się korzystania z nowoczesnych narzędzi oraz metod sprawiających, że biotechnologia jest jedną z dynamiczniej rozwijających się dziedzin. Absolwenci znajdą zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, firmach farmaceutycznych i kosmetologicznych. Czekać na nich będzie także zatrudnienie w przemyśle spożywczym.

 

Uczelnie

W Toruniu biotechnologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku biotechnologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku biotechnologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Biotechnologia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Biotechnologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biotechnologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunki studiów w Toruniu takie jak biotechnologia uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów biologiczno-przyrodniczych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższy poziom kształcenia. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, warto zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Do wyboru masz chemię, biologię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę czy geografię. Kandydaci wykazują także język obcy nowożytny, który będzie uwzględniony w procesie rekrutacji.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biotechnologia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Toruniu?

Studia biologiczne w Toruniu na kierunku biotechnologia  możesz realizować przede wszystkim w formie stacjonarnej. Tryb dzienny zapewnia regularne spotkania i wiąże się z systematyczną nauką oraz wieloma godzinami praktyki zawodowej. Uczelnie w Toruniu oferują także studia niestacjonarne, które polegają na spotkaniach w weekendy. Pamiętaj o tym, że nawet na uczelniach publicznych tryb zaoczny jest płatny.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Biotechnologia to nauka, która w sposób praktyczny próbuje wykorzystać materiały i procesy biologiczne. Wiąże się to z wykorzystywaniem organizmów żywych i układów biologicznych w tworzeniu produktów na skalę przemysłową. Studia biologiczne w tym zakresie mają charakter nie tylko interdyscyplinarny, ale i niezwykle innowacyjny.

Kierunek biotechnologia w Toruniu potrzebuje kandydatów, którym nie są straszne przedmioty ścisłe. Ważne będzie także kreatywne myślenie, które pomoże połączyć biologię i technikę. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieści się mikrobiologia, anatomia człowieka czy fizjologia roślin, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Wybierz rewolucyjny proces myślenia i pracę w zespołach, które pragną zmieniać oblicza nauki.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biotechnologia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku biotechnologia w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak biotechnologia możesz realizować na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić przyszłym kandydatom na studia jak najwięcej możliwości rozwoju i pracy.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu w zakresie biotechnologii zapewniają swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych; w instytucjach, które zajmują się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów); w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie; zakładają także własną działalność gospodarczą.

Absolwenci zatrudniani są w charakterze biochemików, genetyków, mikrobiologów, biotechnologów, biologów, techników analityków, laborantów, specjalistów do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, specjalistów do spraw zapewniania jakości.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biotechnologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka ze statystyką,
 • chemia ogólna i analityczna,
 • fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii,
 • biologia molekularna,
 • biotechnologia roślin i rośliny transgeniczne,
 • mikrobiologia przemysłowa,
 • preparatyka biotechnologiczna,
 • bioetyka w biotechnologii,
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • kultury tkankowe zwierząt,
 • kultury tkankowe roślin
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie dodatkowych specjalności, na przykład biotechnologii medycznej czy biotechnologii żywności. Ofertę specjalizacyjną warto zweryfikować na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Absolwenci biotechnologii w Toruniu zdobywają wiedzę z zakresu organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także zgłębiają metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową. Zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu biotechnologii medycznej, biotechnologii żywności, agrobiotechnologii, technik mikroskopowych, które stosowane są w biotechnologii. Rozwijają umiejętności analityczne, a także uczą się, w jaki sposób projektować bioprocsy i bioprodukty. Rozwijają także kompetencje językowe i komunikacyjne, a także możliwość dobrej współpracy w grupie.

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Toruniu?

Studia na kierunku Biotechnologia w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek biotechnologia w Toruniu podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie. Sześć semestrów edukacji kończy się egzaminem licencjackim i umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala podjąć dalszą edukację na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to studia magisterskie, które po czterech semestrach, czyli dwóch latach, kończą się obroną pracy magisterskiej i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Są to studia poszerzające wiedzę z zakresu studiów pierwszego stopnia. Studia magisterskie może realizować absolwent pierwszego stopnia biotechnologii lub absolwent innych studiów pierwszego lub drugiego stopnia, które wiążą się tematycznie z biotechnologią.

Biotechnologia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Toruniu?

Kierunek biotechnologia w Toruniu zapewnia swoim absolwentom szereg możliwości. Absolwenci chętnie zatrudniani są w instytucjach, które zajmują się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, takie jak oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów; w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych; w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie; zakładają także własną działalność gospodarczą.

Studenci przygotowywani są do pracy w laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, w jednostkach, które zajmują się projektowaniem procesów biotechnologicznych, w laboratoriach analitycznych, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, w placówkach i instytucjach naukowych, stacjach hodowli roślin, w laboratoriach badawczych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, w firmach kosmetycznych, w parkach naukowo-technologicznych, w firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, firmach doradczych i szkoleniowych, w zakładach gospodarki komunalnej, w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, w firmach farmaceutycznych i w firmach biotechnologicznych.

Studia biologiczne w Toruniu to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która kreuje absolwentów na najlepszych genetyków, laborantów, techników analityków, specjalistów do spraw rejestracji leków przemysłowych w ośrodkach naukowo-badawczych, biotechnologów, mikrobiologów i wielu innych. Rozwinięte kompetencje językowe i komunikacyjne pozwalają podejmować pracę zarówno w kraju, jak i za granicą, w sektorze prywatnym i państwowym.

Gdzie studiować na kierunku biotechnologia w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 60 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Kierunek biotechnologia - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Biotechnologia studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Biotechnologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek biotechnologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Toruniu?

Biotechnologia to innowacyjny kierunek studiów, który przyciąga uwagę bardzo wielu kandydatów. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz twórczy umysł, a swoimi pomysłami chcesz dzielić się ze światem nauki, który skupia się na biologii?
 • Czy interesuje Cię bioróżnorodność świata żywego?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, warto zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Do wyboru masz chemię, biologię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę czy geografię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Matematycznej czy Olimpiadzie Chemicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli zdecydowałeś/aś się brać w nich udział. Szczegółowe informacje odnośnie do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

biotechnologia studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Toruniu?

Studia biologiczne w Toruniu w zakresie biotechnologii są jednymi z najbardziej popularnych wśród kierunków studiów.

Franciszek, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Biotechnologia to nauka, która uświadamia nam, w jaki sposób wykorzystujemy biologię na skalę przemysłową. Pomysłów jest dużo, ale potrzebni są ludzie, którzy pomogą te pomysły realizować. Najbardziej interesuje mnie biotechnologia żywienia. Polecam!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Toruń studia i stopnia

Biotechnologia Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Biotechnologia Toruń studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia