Biotechnologia - Toruń

Biotechnologia - Toruń

Biotechnologia - Toruń

Studia w Toruniu

Biotechnologia

Odkryj kierunek Biotechnologia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Biotechnologia studia Toruń| woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Biotechnologia to nauka, która w sposób praktyczny próbuje wykorzystać materiały i procesy biologiczne. Wiąże się to z wykorzystywaniem organizmów żywych i układów biologicznych w tworzeniu produktów na skalę przemysłową. Studia biologiczne w tym zakresie mają charakter nie tylko interdyscyplinarny, ale i niezwykle innowacyjny.

Kierunek biotechnologia w Toruniu potrzebuje kandydatów, którym nie są straszne przedmioty ścisłe. Ważne będzie także kreatywne myślenie, które pomoże połączyć biologię i technikę. Jeśli w zakresie Twoich zainteresowań mieści się mikrobiologia, anatomia człowieka czy fizjologia roślin, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Wybierz rewolucyjny proces myślenia i pracę w zespołach, które pragną zmieniać oblicza nauki.

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak biotechnologia możesz realizować na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić przyszłym kandydatom na studia jak najwięcej możliwości rozwoju i pracy.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: chemia ogólna i analityczna, bioetyka w biotechnologii, fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii, biologia molekularna, mikrobiologia ogólna, biotechnologia roślin i rośliny transgeniczne, mikrobiologia przemysłowa, immunologia, techniki biologii molekularnej, podstawy cytofizjologii, wstęp do genetyki, matematyka ze statystyką i wiele innych.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu w zakresie biotechnologii zapewniają swoim absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci są przygotowywani do pracy w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych; w instytucjach, które zajmują się nadzorem i kontrolą jakości środowiska (oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów); w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie; zakładają także własną działalność gospodarczą.

Abiturienci zatrudniani są w charakterze biochemików, genetyków, mikrobiologów, biotechnologów, biologów, techników analityków, laborantów, specjalistów do spraw rejestracji leków w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych, specjalistów do spraw zapewniania jakości.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biotechnologia w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak biotechnologia uchodzą za jedne z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów biologiczno-przyrodniczych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba miejsc jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższy poziom kształcenia. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, warto zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Do wyboru masz chemię, biologię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę czy geografię. Kandydaci wykazują także język obcy nowożytny, który będzie uwzględniony w procesie rekrutacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W TORUNIU

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W TORUNIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku biotechnologia w Toruniu?

Studia biologiczne w Toruniu na kierunku biotechnologia  możesz realizować przede wszystkim w formie stacjonarnej. Tryb dzienny zapewnia regularne spotkania i wiąże się z systematyczną nauką oraz wieloma godzinami praktyki zawodowej. Uczelnie w Toruniu oferują także studia niestacjonarne, które polegają na spotkaniach w weekendy. Pamiętaj o tym, że nawet na uczelniach publicznych tryb zaoczny jest płatny.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • matematyka ze statystyką,
 • chemia ogólna i analityczna,
 • fizjologia roślin z elementami anatomii i morfologii,
 • biologia molekularna,
 • biotechnologia roślin i rośliny transgeniczne,
 • mikrobiologia przemysłowa,
 • preparatyka biotechnologiczna,
 • bioetyka w biotechnologii,
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • kultury tkankowe zwierząt,
 • kultury tkankowe roślin
 • i wiele innych.

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie dodatkowych specjalności, na przykład biotechnologii medycznej czy biotechnologii żywności. Ofertę specjalizacyjną warto zweryfikować na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ jest ona zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Absolwenci biotechnologii w Toruniu zdobywają wiedzę z zakresu organizmów roślinnych i zwierzęcych, a także zgłębiają metody ich hodowli na skalę laboratoryjną i przemysłową. Zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu biotechnologii medycznej, biotechnologii żywności, agrobiotechnologii, technik mikroskopowych, które stosowane są w biotechnologii. Rozwijają umiejętności analityczne, a także uczą się, w jaki sposób projektować bioprocsy i bioprodukty. Rozwijają także kompetencje językowe i komunikacyjne, a także możliwość dobrej współpracy w grupie.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku biotechnologia w Toruniu?

Kierunek biotechnologia w Toruniu podzielony jest na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy stopień to trzyletnie studia licencjackie. Sześć semestrów edukacji kończy się egzaminem licencjackim i umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala podjąć dalszą edukację na studiach drugiego stopnia.

Stopień drugi to studia magisterskie, które po czterech semestrach, czyli dwóch latach, kończą się obroną pracy magisterskiej i zapewniają tytuł magistra inżyniera. Są to studia poszerzające wiedzę z zakresu studiów pierwszego stopnia. Studia magisterskie może realizować absolwent pierwszego stopnia biotechnologii lub absolwent innych studiów pierwszego lub drugiego stopnia, które wiążą się tematycznie z biotechnologią.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOTECHNOLOGIA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

BIOTECHNOLOGIA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek biotechnologia w Toruniu?

Biotechnologia to innowacyjny kierunek studiów, który przyciąga uwagę bardzo wielu kandydatów. Nie jest to jednak kierunek dla każdego. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz twórczy umysł, a swoimi pomysłami chcesz dzielić się ze światem nauki, który skupia się na biologii?
 • Czy interesuje Cię bioróżnorodność świata żywego?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, warto zdawać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Do wyboru masz chemię, biologię, fizykę i astronomię, fizykę, matematykę czy geografię. Maksymalną ilość punktów może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Matematycznej czy Olimpiadzie Chemicznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć wymagane dokumenty do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, podania i oświadczenia, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli zdecydowałeś/aś się brać w nich udział. Szczegółowe informacje odnośnie do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

Jaka praca po kierunku biotechnologia w Toruniu?

Kierunek biotechnologia w Toruniu zapewnia swoim abiturientom szereg możliwości. Absolwenci chętnie zatrudniani są w instytucjach, które zajmują się nadzorem i kontrolą jakości środowiska, takie jak oczyszczalnie ścieków, kompostownie odpadów; w laboratoriach badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych; w instytutach oraz ośrodkach badawczych opracowujących i wdrażających nowoczesne techniki i technologie, zwłaszcza w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, chemicznym, spożywczym oraz w rolnictwie; zakładają także własną działalność gospodarczą.

Studenci przygotowywani są do pracy w laboratoriach kryminalistycznych i medycyny sądowej, laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych, w jednostkach, które zajmują się projektowaniem procesów biotechnologicznych, w laboratoriach analitycznych, jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego, w placówkach i instytucjach naukowych, stacjach hodowli roślin, w laboratoriach badawczych, zakładach diagnostyki mikrobiologicznej i biochemicznej, zakładach zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności, w firmach kosmetycznych, w parkach naukowo-technologicznych, w firmach produkujących odczynniki diagnostyczne, firmach doradczych i szkoleniowych, w zakładach gospodarki komunalnej, w urzędach, które zajmują się ochroną i gospodarowaniem zasobami przyrody, w firmach farmaceutycznych i w firmach biotechnologicznych.

Studia biologiczne w Toruniu to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która kreuje absolwentów na najlepszych genetyków, laborantów, techników analityków, specjalistów do spraw rejestracji leków przemysłowych w ośrodkach naukowo-badawczych, biotechnologów, mikrobiologów i wielu innych. Rozwinięte kompetencje językowe i komunikacyjne pozwalają podejmować pracę zarówno w kraju, jak i za granicą, w sektorze prywatnym i państwowym.

Jakie opinie mają studia na kierunku biotechnologia w Toruniu?

Studia biologiczne w Toruniu w zakresie biotechnologii są jednymi z najbardziej popularnych wśród kierunków studiów.

Franciszek, student trzeciego roku studiów licencjackich, stwierdził:

Biotechnologia to nauka, która uświadamia nam, w jaki sposób wykorzystujemy biologię na skalę przemysłową. Pomysłów jest dużo, ale potrzebni są ludzie, którzy pomogą te pomysły realizować. Najbardziej interesuje mnie biotechnologia żywienia. Polecam!

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)