Astronomia - Zielona Góra

Studia w Zielonej Górze
na kierunku
astronomia

Odkryj kierunek astronomia w Zielonej Górze i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

06.03.2023

Astronomia studia Zielona Góra 2023 | woj. lubuskie

Studia na kierunku astronomia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku astronomia w Zielonej Górze
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku astronomia w Zielonej Górze rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 13 września 2023 r. | Astronomia Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Zielonej Górze astronomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim (Wydział Fizyki i Astronomii UZ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku astronomia to doskonała okazja na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu astronomii i fizyki opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. W trakcie kształcenia studenci nauczą się, w jaki sposób opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problem badawczy oraz jak gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje. Dodatkowo opanują umiejętność obsługi nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w obserwatorium astronomicznym, instytucie astrofizycznym, ośrodkach badawczych, a także w szkolnictwie (po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej).

czytaj dalej wszystko o Astronomia - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek ASTRONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Astronomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek astronomia w Zielonej Górze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku astronomia:

 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Astronomia w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku astronomia w Zielonej Górze?

Program kształcenia na kierunku astronomia skoncentrowany jest na symulacjach komputerowych procesów astrofizycznych (w tym generowaniu danych syntetycznych) oraz na analizie syntetycznych i obserwacyjnych danych cyfrowych. Osoby, które zdecydują się na studiowanie astronomii, nie tylko będą swobodnie posługiwać się narzędziami informatycznymi, lecz także zdobędą cenne umiejętności w zakresie programowania (w tym również systemowego), obsługi sieci komputerowych, jak również przetwarzania oraz wszechstronnej analizy i syntezy danych cyfrowych. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu w dziedzinie fizyki, astronomii i astrofizyki, studenci zyskają też szansę na znaczne poszerzenie horyzontów myślowych oraz zyskanie umiejętności niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnorodnych problemów.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku astronomia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku astronomia zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu fizyki i astronomii opartą na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Poznasz nowoczesne techniki komputerowe, a także nauczysz się przetwarzania, wszechstronnej analizy oraz syntezy danych cyfrowych. Ponadto zyskasz cenne umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, pomiarowych i diagnostycznych. Co więcej, opanujesz język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz nauczysz się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu nauk fizycznych, co znacznie poszerzy Twoje możliwości rozwoju zawodowego zarówno w Polsce, jak i na rynku międzynarodowym.

 

Ile trwają studia na kierunku astronomia w Zielonej Górze?

Studia na kierunku astronomia trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Astronomia w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

Jaka praca po studiach na kierunku astronomia w Zielonej Górze?

Jako absolwent studiów na kierunku astronomia będziesz kompleksowo przygotowany do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach związanych z produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych, obserwacyjnych, pomiarowych, diagnostycznych oraz teletransmisyjnych. Dodatkowo nic nie stoi na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z pracą w obserwatorium astronomicznym, instytucie astrofizycznym czy w różnego rodzaju ośrodkach badawczych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku astronomia:

 • pracownik obserwatorium astronomicznego,
 • pracownik instytutu astrofizycznego,
 • pracownik na stanowiskach związanych z produkcją, obsługą i konserwacją nowoczesnych urządzeń nawigacyjnych,
 • pracownik w ośrodkach badawczych,
 • pracownik zespołu prowadzącego obserwacje satelitarne,
 • nauczyciel (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
 • specjalista zajmujący się obsługą komputerów.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Zielona Góra studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Zielona Góra studia stacjonarne

Popularne kierunki fizyczne w Zielonej Górze

Kierunki fizyczne w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia