Studia I i II stopnia zaoczne Toruń

Studia I i II stopnia zaoczne Toruń

Studia I i II stopnia zaoczne Toruń

Studia zaoczne

w Toruniu 2024

Odkryj kierunki niestacjonarne w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Toruń (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Toruniu to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Toruniu

Kierunki studiów - Toruń: znaleziono 35

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia niestacjonarne
Administracyjno - ekonomiczny II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia niestacjonarne
Design w biznesie I stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia niestacjonarne
Informatyka medialna II stopnia niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka w biznesie studia inżynierskie I stopnia niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski (medycyna) jednolite niestacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia niestacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Logistyka - studia inżynierskie I stopnia niestacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia niestacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Media i komunikacja w biznesie I stopnia niestacjonarne
Menedżersko - prawny II stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia niestacjonarne
Psychologia jednolite niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia niestacjonarne
Tourism and recreation I stopnia niestacjonarne
Turystyka II stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i przywództwo I stopnia niestacjonarne

Forma studiów na uczelniach

Uczelnie w Toruniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki studiów: 106 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 36 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Kierunki studiów: 30 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 127 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Toruniu - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)