• ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów etnologia i antropologia kulturowa

  Etnologia – antropologia kulturowa zajmuje się poznawaniem i opisywaniem rozmaitych kultur świata, badaniem istniejących podobieństw i odmienności. Umożliwia głębsze zrozumienie kultury własnej i jej wewnętrznej różnorodności. Etnologia - antropologia kulturowa stwarza możliwość przeżycia niepowtarzalnej przygody i wyjątkowych studiów. Nie ma innej dziedziny, która bada oraz pokazuje człowieka i świat w tak zróżnicowanej i odmiennej perspektywie. To studia dla ludzi wrażliwych i krytycznych wobec otaczającej ich rzeczywistości.

  Studia etnologiczne na UMK rozwijają kompetencje ułatwiające poruszanie się w świecie otwartym na różnorodność kulturową, w świecie szybkiego rozwoju technologicznego i zmian kulturowych, społecznych, religijnych i politycznych. Na specyfikę studiów składają się m.in.: badania terenowe i wyjazdy badawcze; zajęcia praktyczne i warsztatowe umożliwiające zdobycie zawodowych kompetencji przydatnych w animacji kultury, muzealnictwie, turystyce, mediach, NGO-sach; poznawanie kultur świata połączone z nauką podstaw języków obcych; poznanie tradycji i dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju.

  STUDIA, a co POTEM?

  Nasi absolwenci pracują wszędzie tam, gdzie kluczowa jest sztuka rozumienia drugiego człowieka i umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, w tym tych o charakterze międzykulturowym. Przygotowujemy do pracy w: instytucjach kultury; instytucjach zajmujących się dziedzictwem kulturowym, folklorem, kulturą wsi i miast;  ośrodkach zajmujących się mniejszościami i uchodźcami; organizacjach rządowych i pozarządowych; instytucjach kulturalno-oświatowych, w sektorze turystyki; muzeach i skansenach; ośrodkach badań społecznych i mediach.

  Zapraszamy na stronę: www.etnologia.umk.pl/

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia angielska

  Filologia angielska w Toruniu od wielu lat cieszy się popularnością wśród kandydatów na studia. Program anglistyki umożliwia podjęcie studiów również przez obcokrajowców. Niewątpliwym atutem anglistyki na UMK jest dodatkowa możliwość studiowania w ramach specjalności nauczycielskiej na I i II stopniu.

  Studenci mogą rozwijać swoje umiejętności językowe w ramach działalności teatru The Spinning Globe, który od wielu lat wystawia sztuki Szekspira w oryginale. Na drugim stopniu proponujemy studia anglistyczne w systemie stacjonarnym w ramach trzech specjalności: translatoryki, edytorstwa tekstów anglojęzycznych i języka - kultury - literatury. Są to oferty dydaktyczne skierowane do absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia. 

  STUDIA, a co POTEM?

  Absolwent może znaleźć zatrudnienie na rynku pracy wymagającym bardzo dobrej znajomości języka angielskiego: w firmach usługowych i turystyce, w firmach tłumaczeniowych i wydawniczych, w działach public relations i marketingu, w agencjach reklamowych, w instytucjach kulturowych i badawczych, w sektorze administracji publicznej i organizacjach pozarządowych.

  Zapraszamy na strony:

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edytorsko-filologiczna
  • Translatoryczna
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA BAŁKAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia bałkańska

  Filologia bałkańska na UMK w Toruniu to kierunek z 15-letnią tradycją. Takiej tradycji nie ma żadna bałkanistyka w Polsce, a wiele kierunków wzoruje się właśnie na nas. Przez lata opracowaliśmy i udoskonaliliśmy program nauczania, dający wszechstronną wiedzę o historii, literaturze i kulturze narodów Półwyspu Bałkańskiego, zachowując dużą liczbę godzin nauczania języka serbskiego, bułgarskiego i albańskiego. Zalety studiowania filologii bałkańskiej na UMK w Toruniu:

  • nowatorski program studiów;
  • małe grupy językowe, co pomaga przyswajać język obcy;
  • prowadzenie zajęć językowych głównie przez rodzimych użytkowników języków bałkańskich;
  • możliwość wyjazdów na stypendia w ramach programu ERASMUS+ i wymiany ministerialnej;
  • możliwość wyjazdów na letnie kursy języków bałkańskich;
  • współpraca z uniwersytetami z Półwyspu Bałkańskiego;
  • świetnie wykwalifikowana kadra.

  STUDIA, a co POTEM?

  Nasi absolwenci pracują w przedstawicielstwach polskich firm w państwach Półwyspu Bałkańskiego, w organizacjach rządowych i pozarządowych, w straży granicznej, w ambasadach i w instytucjach kulturalnych, w agencjach turystycznych. Są również cenionymi tłumaczami przysięgłymi. Pracę można zdobyć już w czasie studiów: każdego roku biura turystyczne poszukują na naszym kierunku studentów, którzy chcieliby połączyć pracę z wypoczynkiem.

  Zapraszamy na strony:

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia bałkańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia germańska

  Germanistyka w Toruniu to studia dla wszystkich – osób znających już język niemiecki, pragnących rozwijać swoje umiejętności oraz dla tych, którzy chcą dopiero rozpocząć z nami swoją przygodę z językiem. Filologia germańska na UMK to:

  • ciekawy program studiów I stopnia obejmujący historię i współczesność krajów niemieckojęzycznych oraz literaturę, kulturę, zagadnienia językoznawstwa i translatoryki;
  • możliwość zrealizowania specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia;
  • nowatorski program aktywizacji zawodowej obejmujący warsztaty oraz spotkania z potencjalnymi pracodawcami dla studentów II stopnia;
  • możliwość opanowania języka niemieckiego na poziomie C1 przez studentów I stopnia oraz na poziomie C2 przez studentów II stopnia;
  • lektoraty języka angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego i czeskiego do wyboru na studiach I stopnia;
  • większość przedmiotów prowadzona w języku niemieckim;
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne;
  • cenieni polscy i zagraniczni wykładowcy;
  • nowocześnie wyposażone laboratoria i sale wykładowe;
  • wysoka jakość kształcenia poświadczona akredytacją Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  STUDIA, a co POTEM?

  Niemal co piąty mieszkaniec Unii Europejskiej mówi po niemiecku. Germaniści są więc cenionymi specjalistami w kontaktach politycznych, gospodarczych, kulturalnych Polski nie tylko z Niemcami, ale także z Austrią i Szwajcarią.

  Zapraszamy na strony:

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ogólna z elementami translatoryki
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, język niemiecki, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

  Kultura śródziemnomorska ukształtowała świadomość współczesnego Europejczyka. Na jej podstawach zbudowano dzisiejszą Europę. Poznanie kolebki kultury tego regionu pozwoli więc zrozumieć istotę cywilizacji europejskiej, która oddziaływała na cały świat.

  Studia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie to ogromna szansa nauki języków antycznych, takich jak greka i łacina, ale też jednego z języków nowożytnych (języka nowogreckiego lub włoskiego), używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. To możliwość poznania historii i literatury Grecji nowożytnej, turystycznej geografii Hellady i Italii oraz topografii archeologicznej słynnych greckich i rzymskich centrów kulturowych.

  Kształcenie na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie gwarantuje zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą przygotowywać wyprawy do Grecji i Italii, oraz wykształcenia ogólnohumanistycznego w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie na UMK to:

  • kierunek o bardzo bogatej tradycji, sięgającej początków toruńskiej uczelni;
  • wiedza zdobyta pod okiem wybitnej kadry profesorskiej;
  • zbiory jednej z najbogatszych bibliotek w Polsce;
  • gwarancja uzyskania dyplomu na prestiżowej uczelni państwowej;
  • możliwość wyjazdu na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+);
  • ogromna szansa odbycia ciekawych praktyk;
  • poznanie magii gotyckiego miasta, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

  STUDIA, a co POTEM?

  Po ukończeniu kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie można pracować we wszelkich instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych, zwłaszcza jako: wydawca, redaktor, animator kultury, publicysta literacki i kulturoznawczy, tłumacz, znawca literatury, języka i zagadnień kulturowych tego obszaru językowego, nauczyciel języka greckiego i łacińskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela).

  Zapraszamy na strony:

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia klasyczna
  • Wiedza o kulturze śródziemnomorskiej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia polska

  Studia na filologii polskiej umożliwiają nie tylko poznanie dziejów ojczystej literatury i języka, lecz także bogactwa polskiej kultury na tle historii i kultury europejskiej. Studia polonistyczne uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki literackiej, umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych. Filologia polska na UMK to:

  • jeden z kierunków o najbogatszych tradycjach i dorobku na toruńskim uniwersytecie;
  • grono znakomitych wykładowców: językoznawców, teoretyków i historyków literatury;
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+);
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST);
  • bogate zbiory biblioteczne;
  • wysoka jakość kształcenia poświadczona akredytacją Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

  STUDIA, a co POTEM?

  Absolwent filologii polskiej UMK ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia. Po ich ukończeniu może pracować m.in. jako:

  • nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum;
  • redaktor wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej;
  • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji;
  • organizator imprez kulturalnych i artystycznych;
  • kierownik literacki teatru;
  • recenzent literacki, filmowy, teatralny.

  Zapraszamy na strony:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edytorsko-wydawnicza
  • Ogólna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Akademicka
  • Nauczycielska
  • Nowe edytorstwo i copywriting

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia romańska

  Studia na filologii romańskiej UMK w Toruniu skierowane są do osób zainteresowanych nauką języka francuskiego zarówno od podstaw, jak i kontynuacją kształcenia oraz doskonaleniem już nabytych kompetencji językowych. Najważniejsze miejsce w programie studiów zajmuje praktyczna nauka języka francuskiego, zapewniająca doskonałą znajomość tego języka w mowie i piśmie.

  Dodatkowo studenci mają możliwość opanowania drugiego języka romańskiego: włoskiego bądź hiszpańskiego. Studenci przygotowywani są także do pracy z językami specjalistycznymi (francuskim prawniczym, dyplomacji, biznesowym, handlowym itd.) oraz przekładem literackim.

  Na studiach II stopnia, które obejmują specjalność nauczycielską, prowadzone są także zajęcia z elementów tłumaczeń przysięgłych i ustnych. Studenci doskonalą jednak nie tylko warsztat językowy, ale poznają także kulturę, historię i literaturę Francji oraz krajów frankofońskich. Umiejętności językowe oraz wiedzę na temat francuskiego obszaru kulturowego studenci mogą pogłębiać podczas wyjazdów na stypendia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

  STUDIA, a co POTEM?

  Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent filologii romańskiej będzie mógł starać się o pracę tam, gdzie ceniona jest znajomość języka francuskiego i hiszpańskiego/włoskiego, wiedza o krajach frankofońskich i romańskich oraz umiejętności tłumaczeniowe i dydaktyczne.

  Zapraszamy na strony:

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język francuski, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia rosyjska

  Studia na filologii rosyjskiej UMK oferują bogaty program praktycznej nauki języka rosyjskiego, pozwalający na porozumiewanie się w różnych sytuacjach komunikacyjnych – urzędowych, biznesowych, towarzyskich. Pozostałe zajęcia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o języku, kulturze, historii i literaturze rosyjskiej.

  Studenci nabywają także kompetencje w zakresie tłumaczenia ustnego i pisemnego, które mogą poszerzać na studiach rusycystycznych II stopnia na UMK. Studia I stopnia dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w zawodzie nauczyciela. 

  Toruńscy rusycyści mogą wyjeżdżać na praktyki językowe w Rosji, stypendia zagraniczne (program ERASMUS+) i krajowe (program MOST). Dzięki kołom naukowym nasi studenci biorą udział w międzynarodowych projektach badawczych, organizują występy teatralne i muzyczne, realizują ciekawe projekty tłumaczeniowe (konkursy przekładoznawcze, tłumaczenia rosyjskich bajek oraz filmów kinowych).

  STUDIA, a co POTEM?

  Absolwenci filologii rosyjskiej UMK mogą pracować w charakterze tłumaczy, w sektorze usług, reklamie, handlu, logistyce, edukacji i wielu innych branżach.

  Zapraszamy na stronę: www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-rosyjska/

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, język rosyjski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA WŁOSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia włoska

  Kultura i sztuka Włoch od dawna fascynują świat. Studiowanie filologii włoskiej daje możliwość zdobycia ciekawego i wciąż rzadkiego w Polsce zawodu. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej kontakty naszego kraju z Włochami nabrały nowej jakości.

  Italianista stał się jeszcze bardziej poszukiwanym specjalistą na rynku pracy. Kandydatami zainteresowanymi podjęciem studiów na filologii włoskiej powinny być osoby otwarte i tolerancyjne dla odmiennych od polskich wzorców kulturowych. Filologia włoska na UMK to:

  • ciekawy program studiów obejmujący m.in. historię i współczesność Włoch, problematykę włoskiej literatury i kultury, a także zagadnienia językoznawcze;
  • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS+);
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).

  STUDIA, a co POTEM?

  Absolwent filologii włoskiej na UMK może pracować m.in. jako:

  • nauczyciel języka włoskiego (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela);
  • tłumacz dokumentów, literatury pięknej i naukowej;
  • tłumacz podczas wizyt delegacji politycznych, kulturalnych, gospodarczych;
  • specjalista w placówkach dyplomatycznych i instytucjach międzynarodowych.

  Zapraszamy na stronę: www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-wloska/

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia włoska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAPONISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów japonistyka

  Japonia to kraj o niezwykłej historii i tradycji, a jednocześnie jedna z potęg gospodarczych. Jeśli interesujesz się kulturą japońską, pasjonujesz się podróżami do egzotycznych krajów lub planujesz współpracę biznesową z Japończykami, te studia są dla Ciebie!

  Jednak nauka na japonistyce to nie tylko wspaniała przygoda, ale także sumienna praca, wymagająca cierpliwości i systematyczności. Te cechy są szczególnie istotne przy nauce pisma japońskiego. W czasie studiów poznasz także m.in. dzieje Japonii, historię literatury i kultury japońskiej, a także zwyczaje i religie Japończyków. Atutami japonistyki toruńskiej są:

  • kadra gwarantująca zdobycie wiedzy, która umożliwi zrozumienie i poznanie Japonii;
  • native speakerzy z długim stażem nauczania japońskiego dbający o opanowanie języka na poziomie, który pozwoli m.in. zdanie egzaminu stypendialnego, wyjazd na staż do Japonii czy uzyskanie certyfikatu JLPT;
  • stypendia rządu japońskiego uzyskiwane przez studentów, wyjazdy na roczne staże w japońskiej branży hotelowej w ramach Fundacji Ashinaga czy programu AISEC, bądź na uczelnie w ramach umów międzyuczelnianych;
  • coroczne warsztaty organizowane przez artystów-kaligrafów z Tokio;
  • studia w nowoczesnym i przestronnym budynku z salami multimedialnymi, dobrze skomunikowanym z centrum, w mieście o pięknej architekturze, starej i nowoczesnej, wśród zieleni i otoczeniu lasów.

  STUDIA, a co POTEM?

  Absolwenci japonistyki mogą podjąć pracę:

  • w firmach, w administracji oraz w innych instytucjach utrzymujących stosunki z Japonią – jako tłumacze oraz eksperci ds. japońskich;
  • w placówkach kulturalnych i dyplomatycznych;
  • jako nauczyciele w szkołach języków obcych;
  • przy inwestycjach polsko-japońskich;
  • w firmach japońskich w Polsce.

  Zapraszamy na stronę: https://www.human.umk.pl/student-kierunki-japonistyka/

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin wstępny sprawdzający znajomość praktycznej nauki języka japońskiego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Specjalność: ogólna

  Kulturoznawstwo to interdyscyplinarny kierunek humanistyczny przeznaczony dla osób interesujących się teatrem, filmem, literaturą, muzyką, sztuką, kulturą popularną i nowymi mediami. Studia na tym kierunku rozwijają umiejętność krytycznej analizy wielu problemów z jakimi spotykamy się we współczesnym świecie oraz pozwalają zdobyć różnorodne kompetencje przydatne na rynku pracy (m.in. kreatywność, twórcze i krytyczne myślenie, spojrzenie holistyczne, realizacja zadań i projektów).

  Kulturoznawstwo na UMK posiada ciekawy i zróżnicowany program studiów. Duża liczba zajęć fakultatywnych oraz warsztatowych umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych zainteresowań studentów oraz łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Zajęcia w większości prowadzone są przez młodych wykładowców, którzy są dobrymi znawcami i pasjonatami poszczególnych dziedzin wiedzy.

  STUDIA, a co POTEM? 

  Kulturoznawstwo przygotowuje do podejmowania działań w takich dziedzinach jak: organizacja życia kulturowego (twórca, animator kultury, instruktor), edukacja kulturalna i popularyzacja kultury (krytyk, nauczyciel), zarządzanie instytucjami kulturalnymi (menadżer).

  Umożliwia podjęcie pracy w placówkach kulturalno-oświatowych oraz instytucjach mających związek z życiem kulturalnym (redakcje czasopism, administracja publiczna, agencje artystyczne, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe), a także w firmach związanych z branżą reklamową i prowadzących działalność w Internecie.

  Specjalność: Kultura Dalekiego Wschodu

  Kultura Dalekiego Wschodu to unikalna specjalność na kulturoznawstwie, w ramach której studenci uczą się języka orientalnego (do wyboru chińskiego lub japońskiego) w wymiarze aż 720 godzin (8 godzin w tygodniu przez 3 lata) oraz poznają różnorodne aspekty kultur Dalekiego Wschodu – przede wszystkim Chin i Japonii. Nauka języka jest prowadzona przez lektorów polskich i zagranicznych, dodatkowo wzbogacona zajęciami z języka chińskiego/japońskiego w biznesie.

  UMK ma podpisane umowy, w ramach których istnieją możliwości wyjazdów stypendialnych do Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz doskonalenia znajomości języka w Chinach, na Tajwanie lub w Japonii. Poza lektoratami w programie studiów znajdują się m.in. kursy z literatury chińskiej i japońskiej, kultury dawnych i współczesnych Chin, etnografii Azji, kina i telewizji w Azji Wschodniej. 

  STUDIA, a co POTEM? 

  Absolwenci specjalności Kultura Dalekiego Wschodu są rzadkimi specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców w takich branżach jak:

  • obsługa ruchu turystycznego;
  • obsługa biznesu;
  • nauczanie języków orientalnych;
  • obsługa instytucji kulturalnych w Polsce i w Azji, zwłaszcza placówek promujących kulturę polską na świecie lub kulturę azjatycką w Polsce;
  • obsługa dalekowschodnich placówek dyplomatycznych oraz projektów i przedsięwzięć edukacyjnych, naukowych, sportowych itp.

  Zapraszamy na strony:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA PRAKTYCZNA I COPYWRITING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów lingwistyka praktyczna i copywriting

  Kierunek lingwistyka praktyczna i copywriting stanowi interesującą propozycję dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w systemach komunikacji medialnej (w wymiarze interpersonalnym i publicznym), uwzględniającej specyfikę współczesnego społeczeństwa, rodzimej kultury oraz środowiska nowych mediów.

  Praktyczny profil kształcenia w ramach studiów humanistycznych łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego.

  STUDIA, a co POTEM? 

  Absolwenci kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting uzyskają kompetencje cenione przez pracodawców firm reklamowo-copywriterskich, w środowisku dziennikarskim (tradycyjnym i nowomedialnym), w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, w zespołach doradczych zajmujących się kształtowaniem wizerunku firmy, instytucji, marki, produktu.

  Absolwenci lingwistyki praktycznej i copywritingu mogą z jednej strony podejmować działalność organizacyjno-administracyjną, z drugiej – uczestniczyć w pracach zespołów kreatywnych, przygotowujących koncepcje konkretnych działań na polu kultury, mediów i reklamy.

  Zapraszamy na strony:

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka praktyczna i copywriting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów lingwistyka stosowana

  Studenci lingwistyki stosowanej na UMK mogą wybierać z bardzo szerokiej oferty, która obejmuje aż sześć języków podzielonych na dwie grupy: włoski, francuski, rosyjski (pierwsza grupa) oraz czeski, hiszpański i arabski (druga grupa).

  Niezależnie od wyboru dokonanego w pierwszej grupie, możliwy jest wybór dowolnego języka z grupy drugiej, co pozwala na utworzenia aż 9 możliwych kombinacji: 1) język włoski z językiem czeskim; 2) język włoski z językiem hiszpańskim; 3) język włoski z językiem arabskim; 4) język francuski z językiem czeskim; 5) język francuski z językiem hiszpańskim; 6) język francuski z językiem arabskim; 7) język rosyjski z językiem czeskim; 8) język rosyjski z językiem hiszpańskim; 9) język rosyjski z językiem arabskim.

  Studia na każdej ze specjalności pozwalają na opanowanie aż dwóch języków na wysokim poziomie, kompetencji tłumaczeniowych i wiedzy na temat literatury, kultury i historii wybranych obszarów. Do studenta podchodzimy indywidualnie. Studenci mają możliwość studiowania w ramach programu Erasmus+ na uczelniach w UE i poza jej granicami.

  STUDIA, a co POTEM? 

  Nasi absolwenci pracują jako:

  • tłumacze zwykli i przysięgli;
  • tłumacze literatury;
  • specjaliści ds. rynków danego obszaru językowego;
  • nauczyciele i wykładowcy;
  • organizatorzy turystyki i w sferze jej obsługi;
  • organizatorzy życia kulturalnego;
  • rekruterzy zatrudniający pracowników z wybranych obszarów.

  Zapraszamy na stronę: https://www.human.umk.pl/student/kierunki-studiow/

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język francuski z językiem czeskim
  • Język francuski z językiem hiszpańskim
  • Język rosyjski z językiem czeskim
  • Język rosyjski z językiem hiszpańskim
  • Język włoski z językiem czeskim
  • Język włoski z językiem hiszpańskim

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA JAKO OBCA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filologia polska jako obca

  Filologia polska jako obca to studia rozwijające wiedzę o języku polskim, polskiej kulturze, historii, życiu społecznym i gospodarce.

  Studia są kierowane przede wszystkim do osób, które chcą zdobyć lub uzupełnić wykształcenie filologiczne, a język polski nie jest ich językiem pierwszym. Z tego powodu główne miejsce w programie studiów zajmuje intensywna nauka języka polskiego, zawierająca bloki przedmiotów kształcących umiejętności językowe związane z przyszłą pracą zawodową (biznes, turystyka, język polski w edukacji średniej i wyższej).

  Praktyczną naukę języka polskiego uzupełniają przedmioty pogłębiające wiedzę gramatyczną, zapoznające z polską literaturą, kulturą, historią i realiami życia, a także nauka drugiego języka nowożytnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska jako obca brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE JĘZYKOZNAWSTWA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa trwają cztery lata i kończą się uzyskaniem przez uczestnika stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych. Studia te prowadzone są w systemie stacjonarnym. Studia doktoranckie przygotowują do podjęcia pracy naukowej i/lub dydaktycznej w placówkach naukowych i szkołach wyższych. W trakcie studiów słuchacz poszerza wiedzę teoretyczną i metodologiczną z zakresu współczesnej lingwistyki, uzyskuje również możliwość uczestnictwa w zajęciach z dyscyplin pokrewnych oraz lektoratach języka obcego. Głównym celem studiów jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego. Przedmiotem badań szczegółowych, synchronicznych i/lub diachronicznych może być zarówno język polski, jak i języki obce, w szczególności te, które są przedmiotem badań naukowych i działalności dydaktycznej na Wydziale Humanistycznym UMK (np. angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, łacina, języki bałkańskie) lub inne, w zależności od zainteresowań i kompetencji uczestnika studiów. Doktorant zdobywa również umiejętności dydaktyczne (w szczególności w zakresie przedmiotów językoznawczych). W programie studiów doktoranckich przewidziane jest zarówno samodzielne prowadzenie zajęć ze studentami I i II stopnia (tzw. praktyki zawodowe), jak i uczestnictwo w zajęciach rozwijających umiejętności z dydaktyki szkoły wyższej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 • STUDIA DOKTORANCKIE W ZAKRESIE LITERATUROZNAWSTWA

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa trwają cztery lata (osiem semestrów) i kończą się uzyskaniem, w drodze przewodu doktorskiego, stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i są bezpłatne. Głównym celem studiów jest napisanie dysertacji doktorskiej i pozyskanie zaawansowanej wiedzy w dyscyplinie badawczej literaturoznawstwa. Adresatami studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa są osoby, którym zależy na pogłębieniu wiedzy oraz zdobyciu nowych umiejętności i wykształceniu nowych postaw w zakresie badań literatury i kultury, nauczyciele w dziedzinach filologicznych i neofilologicznych, dziennikarze różnych mediów, tłumacze, animatorzy kultury. Studia stwarzają warunki do uzyskania kompetencji ogólnych oraz szczegółowych poprzez:

  1. realizację programu studiów,

  2. prowadzenie badań pod kierunkiem opiekuna naukowego i promotora,

  3. uczestnictwo w projektach i zespołach badawczych,

  4. uczestnictwo i organizację życia wspólnot akademickich i społecznych.

  Uczestnicy studiów mogą ubiegać się o stypendia doktoranckie, tzw. stypendia projakościowe oraz o pomoc materialną.

  Absolwenci studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa znają najnowsze pojęcia, teorie i zagadnienia badawcze związane z literaturoznawstwem, znają zaawansowaną metodykę i metodologię prowadzenia badań oraz pozyskiwania i wykorzystania informacji. Posiadają umiejętność prowadzenia badań szczegółowych przypadków literackich oraz umiejętności komunikacyjne w języku rodzimym i obcym. Potrafią pisać oryginalne prace naukowe. Są świadomi swojej roli społecznej i znaczenia prowadzonej działalności dla rozwoju społecznego i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Absolwent Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział w zakresie nauczania języków obcych, ale również z dobrą ofertą dot. studiów literaturoznawczych i kulturoznawczych. Szczególnie dwie kwestie są godne polecenie: (1) współpraca międzynarodowa - jeśli chcesz wyjeżdżać w ramach studiów na Erasmusa, do Chin czy Japonii, na staże itd., to to jest bardzo dobry wybór; (2) współpraca z otoczeniem gospodarczym - poza licznymi praktykami (zwłaszcza na copyrighting) jest też świetny program stażowy fundowany przez Wydział. Polecam!