Studia podyplomowe Toruń

Studia podyplomowe Toruń

Studia podyplomowe Toruń

Największy wybór studiów

podyplomowych w Toruniu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Toruniu

Studia podyplomowe w Toruniu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu są Studia Podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki studiów: 102

Studia podyplomowe: 42

Kierunki podyplomowe
administracja publiczna
analityka w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka
archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

POKAŻ WIĘCEJ

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Kierunki studiów: 26

Studia podyplomowe: 74

Kierunki podyplomowe
administracja samorządowa
agile - zwinne metodyki zarządzania projektami
akademia hr menedżer

POKAŻ WIĘCEJ

STUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W TORUNIU

Grupa kierunków
Uczelnia
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

Jak wyglądają studia podyplomwe w Toruniu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Toruniu

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe w zdecydowanej większości przypadków są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Toruniu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedną z największych toruńskich uczelni. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia ta uczelnia posiada bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, które dla ułatwienia zostały podzielone na związane z nimi wydziały.

Wydział Chemii organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska, Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego.

Wydział Farmaceutyczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oraz Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej.

Wydział Filologiczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy, Studia podyplomowe w zakresie logopedii, Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym, Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów oraz Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów.

Wydział Humanistyczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gender, Studia podyplomowe w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy, Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych oraz Studia podyplomowe w zakresie zarządzania społecznością lokalną.

Wydział Matematyki i Informatyki organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych oraz Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych.

Największy chyba Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”, Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością Menedżer Jakości, Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu, Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”, Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu „Akademia Skutecznego Biznesu”, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem: „Wealth Management” oraz Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wydział Nauk Historycznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego, Studia podyplomowe w zakresie etnologii, Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją, Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych, Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii oraz Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej, Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oraz Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego.

Wydział Nauk o Ziemi organizuje zajęcia na kierunku: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego.

Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym, Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego, Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji, Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia), Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej oraz Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych organizuje studia na kierunku: Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych (przede wszystkim dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz urzędników administracji państwowej i samorządowej).

Wydział Prawa i Administracji prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej, Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej, Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy oraz Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych.

Wydział Sztuk Pięknych organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego oraz Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest ostatnim na tej uczelni organizującym zajęcia na studiach podyplomowych. Tutaj dostępnymi kierunkami są: Studia podyplomowe w zakresie bioetyki, Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie oraz Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)