Studia podyplomowe Toruń

Studia podyplomowe Toruń

Studia podyplomowe Toruń

Największy wybór studiów

podyplomowych w Toruniu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Toruniu

Studia podyplomowe w Toruniu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W TORUNIU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Administracja samorządowa podyplomowe zjazdy
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe zjazdy
Akademia brokera ubezpieczeniowego podyplomowe zjazdy
Akademia innowatora edukacji podyplomowe zjazdy
Akademia lean leadera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera podyplomowe zjazdy
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy
Akademia podatkowa w praktyce podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa podyplomowe zjazdy
Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia trenera personalnego podyplomowe zjazdy
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich podyplomowe zjazdy
Akademia zdalnej edukacji podyplomowe zjazdy
Analityk finansowy podyplomowe zjazdy
Analityka w ochronie środowiska i zdrowiu człowieka podyplomowe zjazdy
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej podyplomowe zjazdy
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bioetyka podyplomowe zjazdy
Budowanie kompetencji menedżerskich liderów biznesu podyplomowe zjazdy
Business english podyplomowe online
Business intelligence i information management podyplomowe zjazdy
Coaching podyplomowe zjazdy
Coaching w edukacji podyplomowe zjazdy
Cyberbezpieczeństwo i ochrona zasobów informacyjnych podyplomowe zjazdy
Data science w biznesie podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
E-commerce podyplomowe online
Edukacja dla bezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Egzekucja administracyjna podyplomowe zjazdy
Employer branding podyplomowe online
Event management podyplomowe zjazdy
Executive marketing podyplomowe zjazdy
Fizjologia stosowana i kliniczna z elementami fizjologii wysiłku fizycznego podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w geriatrii podyplomowe zjazdy
Headhunter podyplomowe zjazdy
Hr business partner z controllingiem personalnym podyplomowe zjazdy
Hr menedżer podyplomowe zjazdy
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci podyplomowe zjazdy
Inżynieria danych. big data podyplomowe zjazdy
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe zjazdy
Język angielski w biznesie podyplomowe zjazdy
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej podyplomowe zjazdy
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Konserwacja militariów z okresu i i ii wojny światowej podyplomowe zjazdy
Konserwacja obiektów archeologicznych - metal, skóra, glina suszona, ceramika i szkło podyplomowe zjazdy
Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Logorytmika w pracy pedagogicznej podyplomowe zjazdy
Marketing kultury podyplomowe zjazdy
Marketing online b2b i b2c podyplomowe online
Menedżer csr podyplomowe zjazdy
Menedżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy
Menedżer ds. zgodności - compliance officer podyplomowe zjazdy
Mindfulness w biznesie podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie podyplomowe zjazdy
Neurodydaktyka podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Nowoczesny marketing podyplomowe zjazdy
Ochrona i zarządzanie kolekcją muzealną podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Opieka i pielęgnacja osób starszych podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe zjazdy
Pedagogika leczniczo – terapeutyczna podyplomowe zjazdy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza podyplomowe zjazdy
Pedagogika twórczości w praktyce edukacyjnej podyplomowe zjazdy
Planowanie produkcji – nowoczesne narzędzia: sap, simatic it preactor aps podyplomowe zjazdy
Prawo medyczne podyplomowe zjazdy
Prawo ochrony danych osobowych podyplomowe zjazdy
Prawo podatkowe podyplomowe zjazdy
Prawo pracy podyplomowe zjazdy
Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
Problematyka zabytkoznawcza i konserwatorska architektury historycznej podyplomowe zjazdy
Programista front - end z angular podyplomowe zjazdy
Programista java developer podyplomowe zjazdy
Programista python podyplomowe zjazdy
Programowanie i zastosowanie komputerów podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów podyplomowe zjazdy
Psychogeriatria podyplomowe zjazdy
Psychologia budowania marki online i offline podyplomowe zjazdy
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia uzależnień podyplomowe zjazdy
Psychologia w biznesie podyplomowe zjazdy
Rachunkowość podyplomowe zjazdy
Rachunkowość w praktyce podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe zjazdy
Six sigma podyplomowe zjazdy
Socjoterapia podyplomowe zjazdy
Specjalista zarządzania kryzysowego podyplomowe zjazdy
Studia informatyczne podyplomowe zjazdy
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie logopedii podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie controllingu "business controlling" podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie planowania przestrzennego podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie teologiczno-katechetycznym podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie zarządzania "executive master of business administration" podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie zarządzania szkołą wyższą podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) podyplomowe zjazdy
Surdopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową podyplomowe zjazdy
Teologia podyplomowe zjazdy
Terapia zajęciowa podyplomowe zjazdy
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych podyplomowe zjazdy
Tłumaczenia ekonomiczno-prawne i biznesowe podyplomowe zjazdy
Transport i spedycja podyplomowe zjazdy
Trener rozwoju osobistego z psychodietetyką podyplomowe zjazdy
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe zjazdy
Tyflopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową podyplomowe zjazdy
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe zjazdy
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Zaawansowane zarządzanie programami i projektami podyplomowe zjazdy
Zakupy w biznesie podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie administracją publiczną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością. menedżer jakości podyplomowe zjazdy
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy
Zarządzanie produkcją podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami "project management" podyplomowe zjazdy
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym podyplomowe online
Zarządzanie sytuacją kryzysową w ochronie zdrowia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie zespołem zdalnym podyplomowe zjazdy
Zintegrowany systemy informatyczne - sap erp podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki studiów: 100 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 39 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Kierunki studiów: 26 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 103 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Jak wyglądają studia podyplomwe w Toruniu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Toruniu

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe w zdecydowanej większości przypadków są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Toruniu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedną z największych toruńskich uczelni. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia ta uczelnia posiada bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, które dla ułatwienia zostały podzielone na związane z nimi wydziały.

Wydział Chemii organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska, Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego.

Wydział Farmaceutyczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oraz Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej.

Wydział Filologiczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy, Studia podyplomowe w zakresie logopedii, Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym, Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów oraz Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów.

Wydział Humanistyczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gender, Studia podyplomowe w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy, Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych oraz Studia podyplomowe w zakresie zarządzania społecznością lokalną.

Wydział Matematyki i Informatyki organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych oraz Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych.

Największy chyba Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”, Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością Menedżer Jakości, Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu, Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”, Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu „Akademia Skutecznego Biznesu”, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem: „Wealth Management” oraz Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wydział Nauk Historycznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego, Studia podyplomowe w zakresie etnologii, Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją, Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych, Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii oraz Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej, Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oraz Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego.

Wydział Nauk o Ziemi organizuje zajęcia na kierunku: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego.

Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym, Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego, Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji, Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia), Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej oraz Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych organizuje studia na kierunku: Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych (przede wszystkim dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz urzędników administracji państwowej i samorządowej).

Wydział Prawa i Administracji prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej, Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej, Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy oraz Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych.

Wydział Sztuk Pięknych organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego oraz Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest ostatnim na tej uczelni organizującym zajęcia na studiach podyplomowych. Tutaj dostępnymi kierunkami są: Studia podyplomowe w zakresie bioetyki, Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie oraz Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Komentarze (0)