Studia podyplomowe Toruń

Studia podyplomowe Toruń

Studia podyplomowe Toruń

Największy wybór studiów

podyplomowych w Toruniu

Odkryj ponad kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Toruniu 2024

Studia podyplomowe w Toruniu zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W TORUNIU

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Administracja samorządowa podyplomowe zjazdy
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości podyplomowe online
Agile - zwinne metodyki zarządzania projektami podyplomowe online
Akademia innowatora edukacji podyplomowe zjazdy
Akademia lean leadera podyplomowe online
Akademia menedżera sprzedaży podyplomowe zjazdy
Akademia podatkowa w praktyce podyplomowe zjazdy
Akademia przywództwa podyplomowe zjazdy
Akademia trenera biznesu podyplomowe zjazdy
Akademia zaawansowanych kompetencji menedżerskich podyplomowe zjazdy
Akademia zarządzania zmianą i strategią podyplomowe online
Analityk finansowy podyplomowe zjazdy
Analityk i konsultant salesforce podyplomowe online
Analiza i prognozowanie trendów w biznesie podyplomowe online
Angular: komercyjne podejście do programowania podyplomowe online
Architekt rozwiązań it w chmurze obliczeniowej podyplomowe zjazdy
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny sektora finansów publicznych podyplomowe zjazdy
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym podyplomowe online
Automatyka i robotyka podyplomowe zjazdy
Automatyzacja platform apple podyplomowe online
Bankowość cyfrowa podyplomowe online
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo publicznej infrastruktury krytycznej podyplomowe online
Big data, inżynieria i analiza danych z wykorzystaniem języka python podyplomowe online
Bioetyka podyplomowe zjazdy
Brand manager podyplomowe online
Branding podyplomowe zjazdy
Budowanie kompetencji menedżerskich liderów biznesu podyplomowe zjazdy
Business english podyplomowe online
Business intelligence i information management podyplomowe online
Coaching podyplomowe zjazdy, online
Coaching medyczny podyplomowe online
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy podyplomowe online
Customer experience management podyplomowe online
Data driven content marketing & digital storytelling podyplomowe online
Data science w biznesie podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe i coaching kariery podyplomowe zjazdy
E-commerce podyplomowe online
Edukacja i terapia dziecka ze spektrum autyzmu podyplomowe zjazdy
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studai podyplomowe podyplomowe online
Egzekucja administracyjna podyplomowe zjazdy
Employer branding podyplomowe online
Etnologia podyplomowe zjazdy
Event management podyplomowe zjazdy
Event manager podyplomowe online
Executive search. skuteczne rekrutacje podyplomowe online
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym podyplomowe online
First time leader podyplomowe zjazdy
Fizjologia stosowana i kliniczna z elementami fizjologii wysiłku fizycznego podyplomowe zjazdy
Fizjoterapia w geriatrii podyplomowe zjazdy
Hr business partner z controllingiem personalnym podyplomowe zjazdy
Hr menedżer podyplomowe zjazdy
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli podyplomowe zjazdy, online
Innowacyjne zarządzanie produktem podyplomowe zjazdy, online
Inspektor ochrony danych podyplomowe zjazdy
Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia dzieci podyplomowe zjazdy
International bim manager - digital construction management in a multinational environment podyplomowe online
Inżynieria oprogramowania dla sap erp i programowanie w języku abap podyplomowe online
Język angielski w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym podyplomowe zjazdy
Język niemiecki w biznesie podyplomowe online
Kadry i płace w praktyce podyplomowe zjazdy
Kolegium doktorskie podyplomowe online
Logistyka w biznesie podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Managerial development program. program rozwoju menedżerów podyplomowe online
Marketing kultury podyplomowe zjazdy
Mediacje sądowe i pozasądowe podyplomowe zjazdy
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami whistleblowing podyplomowe online
Menedżer ds. dostępności podyplomowe online
Menedżer ds. eksportu podyplomowe zjazdy
Menedżer innowacyjnego projektu ict podyplomowe online
Menedżer zarządzania zakupami podyplomowe zjazdy
Mindfulness w biznesie podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka polskiego jako obcego podyplomowe zjazdy
Negocjacje w biznesie podyplomowe zjazdy
Neurodydaktyka podyplomowe zjazdy
Neurologopedia podyplomowe zjazdy
Neuroprzywództwo podyplomowe online
Nowoczesny marketing podyplomowe zjazdy
Ochrona i zarządzanie kolekcją muzealną podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie podyplomowe zjazdy
Organizacja i zarządzanie oświatą podyplomowe zjazdy, online
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) podyplomowe zjazdy
Prawo dla hr podyplomowe online
Prawo medyczne podyplomowe zjazdy
Prawo nowych technologii w biznesie podyplomowe online
Prawo pracy podyplomowe zjazdy
Prawo zamówień publicznych podyplomowe zjazdy
Profilaktyka zdrowia - holistyczne podejście w zakresie diety, sportu i psychologii podyplomowe online
Programista python developer podyplomowe zjazdy
Programowanie dla biznesu z wykorzystaniem ai podyplomowe online
Programowanie i zastosowanie komputerów podyplomowe zjazdy
Psychogeriatria podyplomowe zjazdy
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej podyplomowe online
Psychologia reklamy i komunikacji podyplomowe online
Psychologia sportu podyplomowe zjazdy
Psychologia uzależnień podyplomowe zjazdy
Psychologia w biznesie podyplomowe zjazdy, online
Rachunkowość podyplomowe zjazdy
Rachunkowość budżetowa podyplomowe online
Rachunkowość finansowa i podatkowa podyplomowe online
Rachunkowość w praktyce podyplomowe zjazdy
Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna podyplomowe zjazdy
Sap s/4 hana - nowoczesny system erp podyplomowe zjazdy
Seksuologia praktyczna podyplomowe online
Six sigma podyplomowe zjazdy
Socjoterapia podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa - pentester podyplomowe online
Studia informatyczne podyplomowe zjazdy
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie logopedii podyplomowe zjazdy
Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie controllingu "business controlling" podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie podatków bezpośrednich w prawie unii europejskiej i prawie międzynarodowym podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie profilaktyki i elementów terapii muzycznej podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie teologiczno-katechetycznym podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie zarządzania "executive master of business administration" podyplomowe zjazdy
Studia w zakresie żywienia klinicznego, zbiorowego oraz wspomagania żywieniowego w aktywności ruchowej (w sporcie i rekreacji) podyplomowe zjazdy
Sztuczna inteligencja w automatyzacji biznesu podyplomowe online
Teologia podyplomowe zjazdy
Terapia dzieci i młodzieży podyplomowe zjazdy
Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych podyplomowe zjazdy
Train the trainer podyplomowe zjazdy
Transport i spedycja podyplomowe zjazdy
Trener języków obcych podyplomowe zjazdy, online
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych podyplomowe online
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami podyplomowe online
Wsparcie, zarządzanie i wdrożenie platform apple podyplomowe online
Wstęp do inżynierii oprogramowania w javascript (typescript) podyplomowe online
Wycena nieruchomości podyplomowe zjazdy
Wystąpienia publiczne w biznesie podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne podyplomowe zjazdy
Zarządzanie administracją publiczną podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości podyplomowe online
Zarządzanie i kontrola w podmiotach leczniczych podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jakością w branży automotive podyplomowe online
Zarządzanie jakością. menedżer jakości podyplomowe zjazdy
Zarządzanie kapitałem ludzkim podyplomowe zjazdy
Zarządzanie logistyką w służbach mundurowych podyplomowe online
Zarządzanie oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie produkcją podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami podyplomowe zjazdy, online
Zarządzanie projektami "project management" podyplomowe zjazdy
Zarządzanie strategiczne i marketing w czasach vuca podyplomowe online
Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów podyplomowe zjazdy, online
Zintegrowane systemy informatyczne - sap erp podyplomowe online
Zintegrowany systemy informatyczne - sap erp podyplomowe zjazdy
Zrównoważony rozwój (esg) dla sektora finansowego podyplomowe zjazdy
Zrównoważony rozwój (esg) i marketing holistyczny w biznesie podyplomowe zjazdy

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki studiów: 106 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 36 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Kierunki studiów: 30 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 127 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Jak wyglądają studia podyplomwe w Toruniu?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, na studia podyplomowe mogą wybrać się osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Toruniu

Studia podyplomowe może podjąć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę. 

Studia podyplomowe w zdecydowanej większości przypadków są płatne, niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Opłaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku. Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat.

 

Oferta studiów podyplomowych w Toruniu

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu jest jedną z największych toruńskich uczelni. Poza studiami pierwszego i drugiego stopnia ta uczelnia posiada bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, które dla ułatwienia zostały podzielone na związane z nimi wydziały.

Wydział Chemii organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie analityki w ochronie środowiska, Studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Studia podyplomowe w zakresie ratownictwa chemicznego.

Wydział Farmaceutyczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oraz Studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej.

Wydział Filologiczny organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy, Studia podyplomowe w zakresie logopedii, Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, Studia podyplomowe w zakresie redakcyjno-wydawniczym, Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych.

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie fizyki, astronomii i zastosowania komputerów oraz Studia podyplomowe w zakresie programowania i zastosowań komputerów.

Wydział Humanistyczny prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gender, Studia podyplomowe w zakresie neurorehabilitacji interdyscyplinarnej, Studia podyplomowe w zakresie etyki: podstawy-kierunki-problemy, Studia podyplomowe w zakresie mediacji rodzinnych oraz Studia podyplomowe w zakresie zarządzania społecznością lokalną.

Wydział Matematyki i Informatyki organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie IT w językach obcych oraz Studia podyplomowe w zakresie programowania urządzeń mobilnych.

Największy chyba Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, Studia podyplomowe w zakresie controllingu „Business Controlling”, Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jakością Menedżer Jakości, Studia podyplomowe w zakresie budowania kompetencji menedżerskich liderów biznesu, Studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania „Executive Master of Business Administration”, Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia „Kopernikańska Akademia Menedżera Służby Zdrowia”, Studia podyplomowe w zakresie tworzenia startupu „Akademia Skutecznego Biznesu”, Studia podyplomowe w zakresie zarządzania majątkiem: „Wealth Management” oraz Studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Wydział Nauk Historycznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, Studia podyplomowe w zakresie edytorstwa komputerowego, Studia podyplomowe w zakresie etnologii, Studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją, Studia podyplomowe w zakresie kancelarii tajnej i ochrony informacji niejawnych, Studia podyplomowe w zakresie nauczania historii oraz Studia podyplomowe w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie.

Wydział Nauk o Zdrowiu prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie organizacji opieki geriatrycznej, długoterminowej i paliatywnej, Studia podyplomowe w zakresie biostatystyki oraz Studia podyplomowe w zakresie fizjologii stosowanej i klinicznej z elementami fizjologii wysiłku fizycznego.

Wydział Nauk o Ziemi organizuje zajęcia na kierunku: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego.

Wydział Nauk Pedagogicznych prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie organizacji i koordynacji opieki gerontologicznej w środowisku lokalnym, Studia podyplomowe w zakresie przygotowania nauczycielskiego, Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej, Studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i profilaktyki społecznej, Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w opiece i resocjalizacji, Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Studia podyplomowe w zakresie neurologopedii, Studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii jąkania (Balbutologopedia), Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej oraz Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.

Wydział Politologii i Stosunków Międzynarodowych organizuje studia na kierunku: Studia podyplomowe w zakresie dyplomacji i stosunków międzynarodowych (przede wszystkim dla funkcjonariuszy służb mundurowych oraz urzędników administracji państwowej i samorządowej).

Wydział Prawa i Administracji prowadzi zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie gospodarki przestrzennej i rozwoju regionalnego, Studia podyplomowe w zakresie administracji publicznej, Studia podyplomowe w zakresie egzekucji administracyjnej, Studia podyplomowe w zakresie prawa handlowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa i pośrednictwa ubezpieczeniowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, Studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego, Studia podyplomowe w zakresie prawa pracy oraz Studia podyplomowe w zakresie prawa zamówień publicznych.

Wydział Sztuk Pięknych organizuje zajęcia na kierunkach: Studia podyplomowe w zakresie witrażownictwa i szkła artystycznego oraz Studia podyplomowe w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest ostatnim na tej uczelni organizującym zajęcia na studiach podyplomowych. Tutaj dostępnymi kierunkami są: Studia podyplomowe w zakresie bioetyki, Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Pelplinie oraz Studia podyplomowe w zakresie teologii realizowane w Toruniu.

 

Praca po studiach podyplomowych

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

komentarze (0)