• ARCHITEKTURA INFORMACJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów architektura informacji
  Architektura informacji postrzegana jest zarówno jako proces organizowania nazewnictwa, projektowania nawigacji i systemów wyszukiwawczych, jak i sztuka oraz nauka kształtowania przestrzeni informacyjnych i doświadczeń w celu wsparcia ich funkcjonalności (L. Rosenfeld, R. Morville).
  Powstała jako odpowiedź na szybki wzrost zasobów informacyjnych w sieci Internet. Jej misją jest humanizowanie technologii tak, by ta ułatwiała życie człowiekowi, funkcjonującemu w nadmiarze różnych komunikatów.
  Jako dyscyplina poznawcza i praktyczna wykorzystuje metody i techniki z takich dziedzin, jak technologia informacyjna, projektowanie grafiki, psychologia poznawcza, inżynieria użyteczności (ang. usability engineering), rozwijanie oprogramowania, projektowanie uwzględniające doświadczenia nabyte (ang. experience design) i zarządzanie wiedzą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Współczesne środowisko informacyjne
  • Projektowanie zorientowane na użytkownika

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura informacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs ocen ze studiów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COGNITIVE SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Kierunek Cognitive Science jest na świecie coraz bardziej popularny, a popyt na zawodowych kognitywistów coraz bardziej rośnie ze względu na postępującą digitalizację, innowacje i interdyscyplinarność wielu dziedzin gospodarki, biznesu i instytucji publicznych.

  Dodatkowym atutem jest to, że kierunek Cognitive Science prowadzony jest w języku angielskim, co otwiera jego studentom drzwi do międzynarodowej kariery. Studia z Cognitive Science pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi i zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych.

  Kierunek Cognitive Science kładzie nacisk na poszerzanie wiedzy studentów w kierunku neurokognitywistyki, m.in. rozwoju algorytmów AI bazujących na mechanizmach biologicznych. Dzięki temu może być on również atrakcyjny dla matematyków/informatyków, którzy chcą rozwijać się w tym obszarze.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci, którzy posiadają polski lub zagraniczny dyplom ukończenia studiów kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Studia z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą rozwijać swoje predyspozycje i kompetencje komunikacyjne. Kształcimy studentów nastawionych na realizowanie działań dziennikarskich i medialnych.

  Na kierunku istnieją dwie specjalności:

  • dziennikarstwo i nowe media
  • branding i public relations

  Nasi studenci, absolwenci i wykładowcy stale współpracują z mediami i organizacjami medialnymi, a zdobyte doświadczenie i umiejętności wykorzystują w ramach realizowanych zajęć i projektów, np. organizacji WOŚP na WPiSM. Nasi studenci są aktywni i kreatywni, o czym świadczą akcje i projekty realizowane w ramach kół naukowych: SKN Klub Dziennikarza i Under Construction PR.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo i nowe media
  • Branding i public relations

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo i nowe media
  • Branding i public relations

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów filozofia
  Filozofia jest jedną z najstarszych oraz najbardziej fascynujących dziedzin ludzkiej wiedzy. Jej przedmiot wyznaczają najbardziej ogólne, a jednocześnie najbardziej fundamentalne pytania dotyczące człowieka, świata i miejsca człowieka w świecie. Choć większość z tych pytań postawione zostały jeszcze przez starożytnych Greków, pozostają one aktualne oraz doniosłe aż do dziś. Wśród pytań, które od wieków zadawane są przez filozofów, są pytania o to:
  • co czyni dane działanie dobrym: intencje za nim stojące, czy może jego skutki? Jakie są nasze powinności moralne wobec innych ludzi i jakie mamy podstawy, by tych powinności przestrzegać?
  • co istnieje i co to właściwie znaczy „istnieć”? Czy czas i przestrzeń istnieją obiektywnie? Czy istnieje Bóg? Czy naprawdę posiadamy wolną wolę? Jaka jest natura relacji umysł-ciało? Czy umysł to coś więcej niż mózg?
  • czym jest wiedza i jak odróżnić wiedzę od iluzji i przesądów? Czym jest prawda i jak ją poznać?

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOGNITYWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów kognitywistyka
  Współczesna dynamika rynku pracy tworzy sytuację, w której najbardziej pożądanymi cechami stają się elastyczność i gotowość do podejmowania nowych wyzwań oraz szybkiego modyfikowania swoich kompetencji – takie przygotowanie daje kognitywistyka. Multidyscyplinarność i nacisk, jaki kadra kładzie na aktualność przekazywanej wiedzy sprawiają, że student nabywa narzędzia pozwalające śledzić naukowe nowinki i przewidywać potrzeby nowoczesnego rynku pracy.
  Szerokie spektrum rozwoju, jakie oferuje ten kierunek, pozwala kształcić osoby aktywne i zdolne krytycznie oceniać dane, a także w krótkim czasie nabywać nowe umiejętności i przystosowywać się do oczekiwań pracodawców, jak również podejmować własne inicjatywy. Jest to również dobry kierunek dla osób o szerokich zainteresowaniach i żądzy zdobywania wiedzy, które nie zdecydowały jeszcze, jaką ścieżką kariery chcą podążać. Szeroki wybór modułów od humanistycznego poprzez neuropsychologiczny aż po informatyczny pomoże podjąć decyzję.
  Interdyscyplinarny charakter
  Studia z kognitywistyki pozwalają na zgłębienie zarówno wiedzy teoretycznej, dotyczącej głównie procesów poznawczych, mechanizmów ich działania i uwarunkowań oraz ich modelowania, jak i praktycznej, związanej z naukami medycznymi, głównie w dziedzinie diagnozowania komputerowego zaburzeń mowy i widzenia oraz neuroobrazowania mózgu, a także w wielu innych dziedzinach, w których mają zastosowanie nowoczesne technologie informatyczne.
  Natomiast zajęcia praktyczne dają możliwość zdobycia podstawowych umiejętności m.in. z grafiki komputerowej, projektowania interfejsów programowych i środowisk wirtualnych, programowania dla potrzeb edukacji.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kognitywistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci kwalifikowani są na podstawie konkursu ocen z dyplomów. Kandydaci, którzy mają tytuł licencjata kierunku kognitywistyka z oceną na dyplomie nie niższą, niż 4,0 uzyskują maksymalną liczbę punktów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów medioznawstwo
  Współcześnie wszyscy żyjemy w świecie zdominowanym przez środki masowego przekazu. Naszą rzeczywistość kształtują mass media stare (takie jak telewizja, radio czy prasa), jak i nowe (np. wszelkie odmiany mediów społecznościowych). Medioznawstwo jako kierunek studiów, oferuje krytyczną i zdyscyplinowaną refleksję nad środkami masowego przekazu, ale też nad mediami w znaczeniu bardziej pierwotnym, tj. nad językiem i pismem.
  Medioznawstwo jako kierunek studiów posiada charakter transdyscyplinarny, to znaczy korzysta z dorobku wielu rozmaitych dyscyplin szczegółowych. Nauki o mediach obejmują szeroko rozumianą problematykę treści, historii, znaczenia, form przekazu oraz kształtowania mediów (tradycyjnych i najnowszych). Medioznawstwo opiera się również na empirycznych analizach dotyczących funkcjonowania mass mediów we współczesnym świecie.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku medioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne
  Dlaczego warto studiować MISH-S?
  • Ze względu na unikalną formę kształcenia studia na MISH-S mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów.
  • Studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką własnego opiekuna naukowego.
  • MISH-S dają możliwość ukończenia najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  • Tylko w ramach studiów międzywydziałowych można zrealizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy. 
  • Studia na MISH-S umożliwiają dalsze kształcenie na studiach międzynarodowych w ramach programu Erasmus.

  Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia.

  Wykształcenie współczesnego humanisty wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować absolwentom. W nowych czasach, gdy ludzie kilkakrotnie zmieniają zawód w ciągu swego życia, gdy pracują niekoniecznie w tak zwanym „zawodzie wyuczonym”, szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie jest zasobem kulturowym, a nie obciążeniem. Równocześnie szerokie wykształcenie jest przydatne w nowoczesnych warunkach prowadzenia badań naukowych.

  Każdy student MISH-S wybiera swojego Tutora, z którym współpracuje przez cały okres studiów. Jest on doradcą studenta – jego rolą jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Toruń - kierunek Pedagogika
  Pedagogika jest nauką teoretyczną i praktyczną. Odpowiada na pytania jak przebiega proces wychowania, nauczania i uczenia się osób w każdym wieku – od urodzenia po wiek senioralny. Pedagogika bada środowiska wychowawcze, systemy instytucji edukacyjnych, oświatowych i opiekuńczych oraz ich znaczenie dla rozwoju człowieka i społeczeństwa.
  Pedagogika to kierunek studiów z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, dlatego wśród przekazywanej wiedzy nie zabraknie m.in. psychologii, socjologii, filozofii czy nowoczesnych

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
  • Resocjalizacja z kryminologią
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Pedagogika penitencjarna z readaptacją społeczną
  • Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii
  • Edukacja na odległość

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen ze studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, w sposób profesjonalny i zapewniający najwyższą jakość kształcenia, przygotowują kompleksowo i nowatorsko do zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także w zakresie opieki żłobkowej. Akademicki program kształcenia oparty jest o najwyższe standardy. Opiekę merytoryczną i metodyczną nad programem studiów zapewniają doświadczeni nauczyciele akademiccy i praktycy. Uczelnia posiada wieloletnią tradycję profesjonalnego kształcenia nauczycieli.

  Zajęcia mają w większości charakter warsztatowy i ćwiczeniowy, studenci zdobywają przydatne w zawodzie umiejętności metodyczne i kompetencje społeczne, dyskutują, pracują zespołowo, rozwiązują problemy w sposób twórczy, są kreatywni. Zajęcia na uczelni powiązane są z systematyczną praktyką – zajęciami terenowymi w przedszkolach i szkołach podstawowych. Studenci mają możliwość realizacji wielu projektów edukacyjnych i wychowawczych.

  Biorą udział w warsztatach i seminariach tematycznych. Działają w kole naukowym pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, realizują liczne projekty dla dzieci i rodzin, organizują charytatywne zbiórki (Szlachetna Paczka). Współorganizują kongresy wychowania przedszkolnego. Prowadzą bezpłatne warsztaty dla studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Uczelnie Toruń - kierunek Pedagogika specjalna

  Nowe standardy kształcenia nauczycieli zakładają, iż studia przygotowujące do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego są od roku akademickiego 2019/2020 jednolitymi studiami magisterskimi.

  Jest to ciekawa propozycja nie tylko zdobycia wiedzy, ale przede wszystkim wyposażenia studenta w warsztat oraz narzędzia pracy, niezbędne do wykonywanego zawodu i do kontaktu z drugim człowiekiem wymagającym oddziaływania psychopedagogicznego.

  Plan i program studiów pozwalają studentom uzyskać szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania człowieka o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w różnych aspektach jego życia. Umożliwiają przełożenie tej wiedzy na metodykę pracy. Taka oferta jest możliwa między innymi dzięki kadrze dydaktycznej posiadającej wysokie kompetencje merytoryczne i kwalifikacje praktyczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów praca socjalna

  Praca socjalna to zawód przyszłości – dla ludzi z pasją. Jeśli chcesz pomagać drugiemu człowiekowi rozwiązywać jego problemy, pracować z grupą społeczną, zwłaszcza rodziną, animować społeczność lokalną – to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

  Studia dają teoretyczną wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne niezbędne do profesjonalnej pracy w szeroko pojętej pomocy społecznej. Po ich ukończeniu absolwenci potrafią diagnozować problemy społeczne oraz udzielać wszechstronnej pomocy osobom, grupom i środowiskom w sytuacjach, które tego wymagają.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Przemoc domowa i wsparcie kobiet w kryzysie
  • Praca socjalna z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów psychologia
  Czym jest psychologia?
  Psychologia jest nauką zajmującą się badaniem mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniami człowieka oraz innych zwierząt. Psychologia bada wpływ zjawisk psychicznych na relacje społeczne i interakcje z otaczającym środowiskiem.
  Dlaczego warto studiować psychologię na UMK?
  Naszym studentom oferujemy cztery specjalizacje, pozwalające na podjęcie po studiach pracy w bardzo różnych dziedzinach. Studenci psychologii będą mogli kształcić się w zakresie:
  • psychologii klinicznej
  • neuropsychologii
  • praktycznej psychologii społecznej i środowiskowej
  • stosowanej psychologii zwierząt

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów socjologia
  Socjologia to dyscyplina naukowa, która pozwoli Ci zrozumieć mechanizmy funkcjonowania świata, w którym żyjesz. Skąd biorą się nierówności? Czy możliwy jest świat bez konfliktów? Dlaczego raczej dostosowujemy się do otoczenia, niż zmieniamy świat wokół siebie? Dlaczego jedni słuchają opery, a inni disco polo? Czy da się przewidzieć zachowania ludzi? Czy coraz mniej ludzi jest religijnych? Socjologowie szukają odpowiedzi na te i na inne, podobne pytania. Ponieważ socjologia jest nauką empiryczną, odpowiedzi te pytania zazwyczaj opierają się na rozmaitych danych zbieranych w trakcie badań.
  Inaczej rzecz ujmując, socjologia to nauka, która zajmuje się zjawiskami zachodzącymi od poziomu globalnego do poziomu małych grup (takich jak rodzina). Przedmiotem jej zainteresowania jest zarówno to, co trwałe, jak i to, co się nieustannie zmienia w społeczeństwie.
  Studia socjologiczne uczą krytycznego spojrzenia i samodzielnego myślenia, ale dają też umiejętności prowadzenia badań społecznych, rozumienia mechanizmów postępowania ludzi w różnych sytuacjach, zdolność wyjaśniania procesów społecznych, czy wreszcie znajomość specjalistycznych programów komputerowych i języków obcych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SPORT I WELLNESS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów sport i wellness

  Sport i wellness to nowa, zmodyfikowana pod kątem potrzeb przyszłych absolwentów, propozycja UMK w Toruniu skierowana głównie do kandydatów uprawiających sport, wykazujących także zainteresowania rekreacyjno-zdrowotne, oraz dla osób prowadzących taki styl życia, aby osiągnąć szczęście i dobrą kondycję. To jedyny kierunek o charakterze sportowym realizowany przez uczelnie publiczne w Polsce, w zakresie obejmującym równolegle zagadnienia sportu i wellness.

  Program studiów daje absolwentom możliwość uzyskania co najmniej trzech certyfikatów (w zależności od wybranych modułów) potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

  • metodyka sportowego treningu motorycznego i technicznego,
  • aktywizacja seniorów,
  • sport osób z niepełnosprawnością,
  • wellness i SPA — rekreacyjny trening zdrowotny,
  • korygowanie postaw ciała.

  Dodatkowo program studiów daje możliwość uzyskania certyfikatów (w zależności od wybranych Modułów) potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

  • trener personalny i instruktor wellness,
  • instruktor rekreacji ruchowej w zakresie aktywności korekcyjno-kompensacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Toruniu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - kierunek studiów wychowanie fizyczne i sport

  Kierunek wychowanie fizyczne i sport to nowa propozycja UMK w Toruniu, która jest skierowana głównie do kandydatów uprawiających w przeszłości lub/i obecnie sport, do osób, które mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne, a przede wszystkim dla absolwentów kierunku sport i wellness na UMK (studiów 1 stopnia, profil praktyczny).

  Propozycja programu studiów daje możliwość absolwentom uzyskania co najmniej dwóch kompetencji i kwalifikacji zawodowych, np. tytułu trenera przygotowania motorycznego i nauczyciela wychowania fizycznego.

  Kierunek wychowanie fizyczne i sport jest konsekwencją intensywnych działań UMK w zakresie rozwoju sportu akademickiego polegającego między innymi na: uruchomieniu programu kariery dwutorowej dla studentów-sportowców, uruchomieniu studiów pierwszego stopnia na kierunku sport i wellness, zwiększeniu potencjału kadrowego specjalistów reprezentujących nauki o kulturze fizycznej, rozbudowie bazy sportowej Uniwersytetu, a szczególnie planu uruchomienia laboratorium wysiłku fizycznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs ocen ze studiów. Kandydat zobowiązany jest złożyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie, wydane przez uczelnię, w której ukończył studia, o ocenach z egzaminów i zaliczeń uzyskanych na studiach pierwszego stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (1)

Absolwentka Ocena odpowiedz

Najlepszy Wydział na UMK. Świetna kadra, wiele kierunków studiów do wyboru, możliwości realizacji badań naukowych i staży zawodowych. Każdy znajdzie coś dla siebie!