Studia menedżersko - prawne - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Studia menedżersko - prawne - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Studia menedżersko - prawne - Gdynia, Gdańsk, Sopot
Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Studia menedżersko - prawne studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Studia menedżersko - prwane to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.
 

Studia na kierunku studia menedżersko - prawne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Studia menedżersko - prawne dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, budowania strategii funkcjonowania firmy oraz tworzenia biznesplanów.

 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Studia menedżersko - prawne dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w firmach doradczych i konsultingowych czy jako menedżerowie w przedsiębiorstwach różnych branż.

 

czytaj dalej wszystko o Studia menedżersko - prawne - Gdynia, Gdańsk, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek STUDIA MENEDŻERSKO - PRAWNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Studia menedżersko - prawne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Studia menedżersko – prawne, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. W regulaminie nie zostały jednak wskazane konkretne wymagane przedmioty maturalne. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia wymaga dostarczenia dyplomu ukończenia studiów. Zarówno w przypadku studiów I, jak i II stopnia, proces rekrutacyjny bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA MENEDŻERSKO - PRAWNE?

Studia menedżersko – prawne to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń czy praktyki zawodowe. Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Studia menedżersko – prawne dają studentom możliwość zdobycia kompetencji z zakresu dwóch dziedzin – zarządzania i prawa.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Studia menedżersko - prawne możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne,
  • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Studia menedżersko – prawne umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania, prawa oraz ekonomii. Program studiów zakłada również, że studenci np. zapoznają się z nowoczesnymi koncepcjami zarządzania przedsiębiorstwem, zdobędą umiejętności budowania strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz tworzenia biznesplanów.

Studenci tego kierunku mogą też np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu różnych galęzi prawa, m.in. prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa kontraktów. Mają także możliwość zdobycia umiejętności dotyczących zarządzania strategicznego i zarządzania projektami oraz zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi informatyki w zarządzaniu.

Program studiów kierunku Studia menedżersko – prawne zakłada, że studenci tego kierunku nauczą się, jak rozwiązywać konflikty personalne w miejscu pracy oraz jak w efektywny sposób kierować zespołem. Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Studia menedżersko – prawne: podstawy zarządzania jakością, kontrola w organizacji, prawo gospodarcze publiczne, postępowanie arbitrażowe.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA MENEDŻERSKO – PRAWNE?

Studia na kierunku Studia menedżersko – prawne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Studia menedżersko - prawne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 1,5 roku magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA MENEDŻERSKO - PRAWNE

Studia na kierunku Studia menedżersko – prawne dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach finansowych, działach finansowych, firmach doradczych czy jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Studia menedżersko – prawne:

  • instytucje finansowe,
  • działy finansowe,
  • firmy doradcze,
  • firmy konsultingowe,
  • jednostki administracji publicznej.

 

Poziom i tryb studiów


Kierunki zarządzanie i marketing w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Rozwiń

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia