Zarządzanie - Gdynia

Zarządzanie - Gdynia

Studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 7 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Zarządzanie +

Zarządzanie  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Lęborku  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Pokaż więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online
Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zarządzanie inżynierskie stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie inżynierskie

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Turystyka i rekreacja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Ekonomia +

Ekonomia  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Filia w Chojnicach  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Pokaż więcej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wojsko w systemie służb publicznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku wojsko w systemie służb publicznych

Pokaż więcej

24.02.2023

Zarządzanie studia Gdynia - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie w Gdyni to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, lub online.

Zarządzanie - Gdynia
Studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Gdyni zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychAkademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW), Uniwersytecie Morskim w Gdyni (Wydział Zarządzani i Nauk o Jakości UMG), oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni oraz Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni.
 
Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek, który zapoznaje studentów z zagadnieniami związanymi m.in. z organizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw zarówno na polskich, jak i międzynarodowym rynku gospodarczym. Uczestnicy zajęć w toku nauki rozwiązują najpowszechniejsze problemy, z którymi mierzą się współcześni przedsiębiorcy. Ponadto studenci tego kierunku szkoleni są m.in. w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania marki firmy lub produktu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdyni na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 29 tys. kandydatów.

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4000 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Absolwenci zarządzania chętnie przyjmowani są np. w firmach konsultingowych lub działach sprzedaży. Studenci tego kierunku kompleksowo przygotowują się m.in. do pracy z klientem, pracy w mediach lub piastowania stanowiska kierowniczego. Przyszli specjaliści mogą także rozpocząć własny biznes, podjąć funkcję urzędniczą lub menadżerską, prowadzić działania doradcze lub przeprowadzać audyt wewnętrzny.

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Gdyni?

Zarządzanie studia w Gdyni - uczelnie 2023/2024:

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Gdyni?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na zarządzanie muszą umiejętnie liczyć i znać podstawowe narzędzia informatyczne. Szkoły wyższe w Gdyni doceniają także wiedzę ścisłą wśród przyszłych studentów. Dobrze też, by przyszli przedsiębiorcy rozumieli język angielski.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie w Gdyni najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne w Gdyni przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Gdyni?

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Gdyni?

Absolwenci tego kierunku bezproblemowo komunikują się z przedstawicielami różnorodnych środowisk – mają rozwinięte zdolności związane m.in. z autoprezentacją, negocjacją, perswazją czy organizowaniem pracy zespołu. Specjaliści tej dziedziny doskonale odnajdują się na stanowiskach kierowniczych i specjalistycznych.

 

Dowiedz się więcej

studia zarządzanie w Gdańsku

studia zarządzanie w Gdyni

studia zarządzanie w Sopocie

studia zarządzanie w Trójmieście

zarządzanie studia w Gdańsku

studia zarządzanie w Trójmieście

zarządzanie studia w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście

 

1. Wiedza i umiejętności:

Dzięki aktywnej współpracy gdyńskich uczelni z pomorskimi przedsiębiorcami studenci mają okazję analizować, charakteryzować i rozwiązywać podstawowe problemy gospodarcze, z którymi zmagają się współczesne firmy. Wczesne doświadczenie zawodowe zaznajamia uczestników zajęć z realiami obecnego rynku pracy oraz umożliwia im nawiązanie pierwszych relacji zawodowych, cennych w rozwoju przyszłej kariery młodych specjalistów zarządzania.

 

Wiedza

Studenci zarządzania poznają strukturę współczesnego rynku gospodarczego, a także analizują częste problemy właścicieli firm. W trakcie zajęć uczestnicy wykorzystują narzędzia i technologie usprawniające modele funkcjonowania przedsiębiorstw – absolwenci tego kierunku mają rozległą wiedzę z zakresu nowoczesnych technik marketingu, sposobów łączenia tradycyjnej gospodarki z nowoczesnymi elementami Nowej Ekonomii, a także dobierają odpowiednie technologie do działań biznesowych.

Studenci zgłębiają zagadnienia poświęcone m.in. psychologii czy socjologii. Specjaliści zarządzania dopasowują odpowiednie narzędzia i metody pracy do problemów klientów. Studenci zdobywają wiedzę na temat kompetencji osobowościowych oraz selekcji i rozwoju zasobów kadrowych firm. Absolwenci tego kierunku bez problemu np.: opracowują strategie personalne, planują działania kadrowe i motywują, oceniają oraz wynagradzają pracowników.

 

Wiedza, którą mają absolwenci zarządzania:

 • rozumieją administracyjny i prawny aspekt zarządzania
 • znają strukturę współczesnego rynku gospodarczego
 • wykorzystują nowoczesne narzędzia oraz technologie
 • znają skuteczne techniki marketingu
 • rozumieją kompetencje osobowościowe
 • selekcjonują i rozwijają zasoby kadrowe firm
 • opracowują strategie personalne
 • planują działania kadrowe

 

Umiejętności

Studenci zarządzania uczą się m.in.: wyceny nieruchomości oraz zarządzania nimi, tworzenia i eksploatacji systemów informatycznych, opracowywania projektów badawczych, sporządzania programów działań komunikacyjnych organizacji, tworzenia skutecznych programów motywacyjnych czy planowania długofalowej polityki personalnej firmy.

Absolwenci tego kierunku potrafią m.in.: tworzyć plany biznesowe i marketingowe, zarządzać procesami logistycznymi czy administrować bazami danych. Specjaliści tej dziedziny rozpoznają potrzeby i oczekiwania klientów, odpowiednio kształtują i promują markę i stosują techniki skutecznej motywacji, perswazji oraz rozwiązywania konfliktów.

 

Umiejętności, które mają absolwenci zarządzania:

 • wyceniają nieruchomości i zarządzają nimi
 • tworzą i eksploatują systemy informatyczne
 • opracowują projekty badawcze
 • sporządzają działania komunikacyjne organizacji
 • planują długofalową politykę personalną firmy
 • tworzą plany biznesowy i marketingowe
 • kształtują i promują markę produktu
 • motywują, negocjują, skutecznie przekonują i rozwiązują konflikty


 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)


2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online


Studia na kierunku zarządzanie w Gdyni realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują od 1,5 roku do 2 lat nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym czy online.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych. Studenci rozwijają swoje kompetencje w profesjonalnych warunkach i pod okiem doświadczonych specjalistów.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić. Studenci stacjonarni powinni pamiętać o tym, że tryb ten może im utrudnić lub uniemożliwić pracę na pełnym etacie.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarne studia to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chciałyby pogodzić pracę na pełnym etacie z nauką na uczelni. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.


Studia online

Studia online skierowane są do studentów, którzy chcieliby zdobywać wyższe wykształcenie, jedna z różnych względów (np. zawodowych, prywatnych, zdrowotnych) nie mogą tego robić na terenie uczelni. Zdalna nauka odpowiadać będzie w szczególności osobom, które prowadzą wyjątkowo nieregularny i aktywny tryb życia.

Studiowanie online nie wyklucza jednak obowiązku pojawienia się w murach szkoły wyższej. Studenci zdalni muszą odwiedzać uczelnię np. w ramach zajęć praktycznych lub egzaminów.


 

3. Program studiów i przedmioty

Program kierunku zarządzanie w Gdyni przewiduje przedmioty poświęcone różnorodnym zagadnieniom z zakresu m.in.: ekonomii, socjologii, prawa czy administracji. Studenci poznają poszczególne dokumenty prawne warunkujące działalność rynkową, a także rozwijają swoje kompetencje miękkie. Uczelnie w Gdyni zapoznają przyszłych przedsiębiorców także zastosowaniem metod logistycznych w handlu morskim.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logistyka produkcji
 • finanse przedsiębiorstw
 • biznesplan
 • transakcje w transporcie morskim
 • badania marketingowe
 • rachunkowość
 • mikroekonomia
 • prawo gospodarcze


 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na zarządzanie powinni być wielozadaniowi i zorganizowani. Studenci tego kierunku muszą umiejętnie planować i być odpowiedzialni. Dobrze, by przyszli specjaliści dobrze radzili sobie z presją i byli pracowici. Przedsiębiorcy muszą potrafić pracować w zespole, a także rozwiązywać różnorodne spory.

Na studiach na kierunku zarządzanie przydatne będą zdolności matematyczne, analityczne i kierownicze. Kandydaci na ten kierunek powinni być też ambitni i komunikatywni – uczelnie w Gdyni cenią wśród swoich studentów zdolności językowe i prezentacyjne.


Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek zarządzanie w Gdyni:

 • wielozadaniowość, zorganizowanie
 • umiejętność planowania
 • odpowiedzialność, elastyczność
 • radzenie sobie z presją
 • pracowitość, zdolności zarządcze
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności matematyczne, analityczne
 • zdolności językowe, prezentacyjne
 • otwartość, kreatywność, komunikatywność

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Gdyni?

Program studiów na kierunku zarządzanie w Gdyni organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci zarządzania na studiach I stopnia przez 6 semestrów poznają podstawowe zagadnienia związane m.in. z naukami prawnymi, społecznymi i ekonomicznymi. Absolwenci studiów I stopnia, którzy otrzymali tytuł licencjata, mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia lub starać się aplikować na stanowiska kierownicze.

Studia II stopnia pozwalają studentom przez kolejne 3 lub 4 semestry zdobyć cenne doświadczenie podczas warsztatów lub zajęć prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami pomorskimi. Absolwenci studiów II stopnia mają szansę otrzymać tytuł magistra.

Zarządzanie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie w Gdyni?

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie w Gdyni?

Absolwenci zarządzania mogą kontynuować swoją karierę zawodową na dowolnym stanowisku kierowniczym. Ponadto specjaliści tej dziedziny przygotowani są także m.in. do pełnienia funkcji doradczych lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kompetencje absolwentów zarządzania cenione są w różnorodnych branżach.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie:

 • małe, średnie przedsiębiorstwa
 • agencje reklamowe
 • firmy public relations
 • biura marketingu
 • departamenty planowania i rozwoju gospodarczego
 • kadry zarządzania zasobami ludzkimi
 • firmy konsultingowe
 • firmy logistyczne
 • własna firma
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych i rynku krajowym

 

Absolwenci zarządzania wyróżniają się uniwersalnymi zdolnościami oraz wiedzą. Dzięki tak kompleksowemu przygotowani specjaliści mogą aplikować na różnorodne stanowiska, które związane są m.in. z koordynowaniem pracy zespołu, zarządzaniem przedsiębiorstwem czy prowadzeniem działań doradczych.

 

Absolwent kierunku zarządzanie może starać się o pracę na stanowiskach takich jak:

 • dyrektor, kierownik działu, prezes
 • team leader, menedżer
 • założyciel własnej działalności gospodarczej
 • doradca finansowy, ubezpieczeniowy, turystyczny, edukacyjny
 • pracownik administracji samorządowej lub organizacjach non-profit
 • menedżer projektów informatycznych
 • analityk i projektant systemów informatycznych

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Gdańsk | Gdynia | Sopot studia i stopnia

Zarządzanie Gdańsk | Gdynia | Sopot studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Zarządzanie Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Pozostałe uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie na których jest kierunek ZARZĄDZANIE

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia