Psychologia - Gdańsk

Studia w Gdańsku

psychologia

Odkryj psychologię w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

24.02.2023

Psychologia studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku psychologia w Gdańsku to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia oraz jednolite
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 15 marca 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Psychologia Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Gdańsku psychologię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Gdańskim (Wydział Nauk Społecznych UG) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych Akademii Ateneum w Gdańsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

 

Opis kierunku

Psychologia to kierunek poświęcony poznawaniu natury człowieka. Studenci psychologii poznają mechanizmy, które rządzą psychiką ludzi i oraz ich zachowaniem. Specjaliści tej dziedziny rozumieją motywy działań człowieka w różnych sytuacjach życiowych, a także rozumieją zasady budowania prawidłowych relacji czy postrzegania rzeczywistości. Studenci przygotowują się do świadczenia profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz prowadzenia działań doradczych, motywacyjnych lub badawczych czy koordynowania pracą zespołu.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku psychologia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 35 tys. kandydatów. W Gdańsku najwięcej kandydatów (ponad 1980 osób) chciało studiować psychologię w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 5000 zł do 6800 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Specjaliści tej dziedziny mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień czy prywatnych gabinetach. Ponadto kompetencje psychologów cenione są także w środowiskach biznesowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej czy instytucjach oświaty. Absolwenci tego kierunku mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Gdańsku?

Psychologia studia w Gdańsku - uczelnie 2023/2024:

Praca po studiach

Specjaliści tej dziedziny mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: szpitalach psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień czy prywatnych gabinetach. Ponadto kompetencje psychologów cenione są także w środowiskach biznesowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej czy instytucjach oświaty. Absolwenci tego kierunku mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 1,5 roku
tryb: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Uniwersytet WSB Merito w Gdyni

Psychologia w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia w biznesie

Jakie wymagania na kierunek Psychologia w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na psychologię w Gdańsku mogą wybierać z licznych przedmiotów maturalnych, które w rekrutacji uwzględniają określone uczelnie publiczne – dzięki temu studia na tym kierunku mogą rozpocząć umysły zarówno ścisłe, jak i humanistyczne.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Gdańsku?

Studenci psychologii zdobywają wiedzę w zakresie np. mechanizmów powstawania i podtrzymywania chorób psychicznych. Absolwenci tego kierunku mają wszechstronną wiedzę psychologiczną oraz umiejętności umożliwiające im działanie prospołeczne i samodoskonalenie się. W zależności od specjalności przyszli eksperci mogą brać czynny udział m.in. w: prowadzeniu terapii uzależnień, leczeniu chorób psychicznych, koordynowaniu pracy zespołu lub prowadzeniu działań doradczych w zakresie treningu personalnego.

 

Dowiedz się więcej

studia psychologiczne w Gdańsku

studia psychologiczne w Gdyni

studia psychologiczne w Trójmieście

psychologia studia w Trójmieście

uczelnie w Trójmieście

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci psychologii zarówno pracują z indywidualnymi klientami, jak i prowadzą działania na rzecz określonych grup pacjentów. Psycholog rozumie motywy i skutki zachowań swoich oraz innych, a także poznają narzędzia przydatne w pracy psychoterapeutycznej. Studenci mają okazję rozwijać swoje kompetencje w profesjonalnych placówkach związanych ze środowiskiem np. klinicznym czy biznesowym.

 

Wiedza

Absolwenci psychologii bez problemu analizują procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich i poznają metody diagnostyczne stosowane w profesjonalnym środowisku psychologicznym. W trakcie nauki uczestnicy zajęć poznają wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcje z otoczeniem. Studenci psychologii zdobywają wiedzę z zakresu badania procesów i mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka.

Studenci uczą się rozróżniania psychologicznej wiedzy naukowej od potocznej oraz prowadzenia działań w ramach prawa i etyki zawodu psychologa. Ponadto przyszli specjaliści uzupełniają swoją wiedzę w zakresie nauk poświęconych np. zarządzaniu, marketingu, pedagogiki czy socjologii, dzięki czemu mogą oni poprowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Wiedza, którą mają absolwenci psychologii:

 • analizują procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich, znają metody diagnostyczne
 • rozumieją wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie i interakcje z otoczeniem
 • badają procesy i mechanizmy rządzące zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka
 • znają etykę i prawa zawodu psychologa
 • przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 

Umiejętności

Studenci psychologii uczą się uważnego słuchania i obserwowania rzeczywistości – umiejętnie okazują empatię i nawiązują kontakty z innymi. Kompetencje miękkie absolwentów psychologii pozwalają im rozwiązywać konflikty o różnorodnym podłożu, a także prowadzenie skutecznych działań marketingowych.

Specjaliści tej dziedziny trafnie diagnozują problemy i trudności w indywidualnym oraz społecznym funkcjonowaniu współczesnego człowieka. Uniwersalne przygotowanie absolwentów tego kierunku umożliwia im także np.: selekcję kandydatów i tworzenie zespołów kadrowych, promocję polityki kadrowej firmy, doradztwo zawodowe czy usprawnianie komunikacji między stronami sporu.

 

Umiejętności, które mają absolwenci psychologii:

 • uważnie słuchają i obserwują otoczenie
 • okazują empatię, zawodowo nawiązują kontakty z innymi
 • rozwiązują konflikty o różnorodnym podłożu
 • prowadzą działania marketingowe, psychoterapeutyczne
 • selekcjonują kandydatów i tworzą zespoły kadrowe
 • prowadzą promocję polityki kadrowej firmy
 • usprawniają komunikację między stronami sporu


 


2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

 

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie


2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne


Studia na kierunku psychologia w Gdańsku realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 


Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni mają szansę rozwijać swoje zdolności pod opieką doświadczonych ekspertów. Stacjonarna nauka sprzyja aktywnemu uczestniczeniu w życiu uczelnianym oraz realizowania zespołowych projektów. Studia stacjonarne mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.
 


Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka wiąże się z ograniczonym kontaktem z prowadzącymi oraz innymi uczestnikami zajęć. Studia niestacjonarne pozwalają jednak studentom bez problemu pogodzić prywatne obowiązki ze zdobywaniem wykształcenia wyższego. Niestacjonarni studenci powinni być zdeterminowani, systematyczni i samodzielni.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

 

3. Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku psychologia pozwalają przyszłym specjalistom rozwijać kompetencje miękkie oraz analityczne, a także zdobywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. socjologii, pedagogiki, zarządzania czy kultury.

W programie przewidywane są przedmioty poświęcone np.: zaburzeniom psychicznym, praktycznemu zastosowaniu psychologii czy etycznym i prawnym ograniczeniom zawodu psychologa. W trakcie nauki studenci poznają tajniki ludzkiego ciała i umysłu, a także zrozumieją podstawowe mechanizmy kierujące człowiekiem.

 

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia rozwoju człowieka,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia osobowości,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • diagnostyka psychologiczna,
 • psychopatologia,
 • etyka zawodu psychologa

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci psychologii powinni być uważni i umiejętnie obserwować otoczenie. Kandydaci na ten kierunek muszą być otwarci, wrażliwi i empatyczni. Dobrze też, by byli oni kreatywni i wyrozumiali. W zawodzie psychologia niezbędne będą cierpliwość i umiejętność słuchania. Przyszli specjaliści muszą dobrze radzić sobie ze stresem, powinni być też tolerancyjni.

Psychologia wymaga od studentów ogromnej odpowiedzialności oraz chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Przyszli specjaliści powinni być zdeterminowani i elastyczni, przydatna będzie także znajomość języków obcych oraz zdolność analitycznego myślenia.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek psychologia:

 • umiejętność obserwowania otoczenia
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • otwartość, wrażliwość, empatia
 • wyrozumiałość, cierpliwość
 • odporność emocjonalna, odporność na stres
 • umiejętność słuchania
 • tolerancyjność, elastyczność
 • determinacja, chęć niesienia pomocy innym
 • zmysł analityczny, zmysł badawczy

 

STUDIA W TRÓJMIEŚCIE - ważne informacje

kierunki studiów w Trójmieście

studia w Trójmieście

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne w Trójmieście

studia psychologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Gdańsku?

Program studiów na kierunku psychologia w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów jednolitych magisterskich.

Studenci psychologii w Gdańsku zdobywają specjalistyczne kompetencje przez 10 semestrów. W trakcie nauki poznają oni zarówno kliniczne, jak i społeczne czy kulturowe aspekty psychologii. Po ukończeniu 5 lat studiów, absolwenci, którzy obronili swoje prace, mogą tytułować się mianem magistrów. Dyplom ten umożliwia im dalszy rozwój zawodowy.

Psychologia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku psycholgoia w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku psycholgoia w Gdańsku?

W zależności od specjalności, którą wybiorą studenci psychologii, mogą oni szkolić się w zakresie m.in. diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, rozwiązywania problemów wychowawczych, zapewniania bezpieczeństwa osadzonym czy leczenia uzależnień. Ponadto absolwenci psychologii rozumieją jej społeczne, kulturowe i przedsiębiorcze zastosowania.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia:

 • poradnie psychologiczno-terapeutyczne
 • szkolnictwo
 • ochrona zdrowia
 • ośrodki penitencjarne
 • służby wojskowe i policyjne
 • firmy marketingowe
 • media, przedsiębiorstwa
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci psychologii wyróżniają się wyjątkowymi zdolnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Kompetencje psychologów doceniane są nie tylko w klinicznym środowisku, ale również biznesowym czy oświatowym Psychologowie mogą pełnić m.in. funkcje kierownicze, doradcze, coachingowe, terapeutyczne czy badawcze.

 

Przykładowe stanowiska dla absolwentów psychologii:

 • analityk pracy
 • psycholog
 • psycholog biznesu
 • psycholog sportowy
 • psychoonkolog
 • psychoterapeuta
 • specjalista ds. HR
 • trener personalny

 

Współczesny rynek pracy coraz częściej otwiera się na usługi psychologiczne, dzięki czemu specjaliści tej dziedziny mogą szukać zatrudnienia w najróżniejszych branżach zawodowych. Wykształceni psychologowie mogą nawet otworzyć własną działalność gospodarczą.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Gdańsk | Gdynia | Sopot studia jednolite magisterskie


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Gdańsku | gdyni | sopocie

Kierunki psychologiczne i społeczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

filozofia

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU | GDYNI | SOPOCIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia