Terapia zajęciowa - Toruń

Terapia zajęciowa - Toruń

Terapia zajęciowa - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Terapia zajęciowa studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Terapia zajęciowa to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku terapia zajęciowa w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Toruniu terapię zajęciową możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Terapia zajęciowa dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. psychologii, nauk medycznych, arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Terapia zajęciowa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach związanych z opieką zdrowotną i społeczną czy świadczeniem usług rehabilitacyjnych.

 

czytaj dalej wszystko o Terapia zajęciowa - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek TERAPIA ZAJĘCIOWA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Terapia zajęciowa stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Terapia zajęciowa wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Terapia zajęciowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • WOS,
 • język polski,
 • geografia,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • historia muzyki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA?

Terapia zajęciowa to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Terapia zajęciowa dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Terapia zajęciowa możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Terapia zajęciowa umożliwiają studentom zdobycie wiedzy z zakresu m.in. psychologii i nauk medycznych, a także umiejętności w zastosowaniu muzykoterapii, arteterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie np. anatomii, biomedycznych podstaw rozwoju, edukacji zdrowotnej, filozofii czy gerontologii.

Studenci kierunku Terapia zajęciowa mogą również uczestniczyć w zajęciach dotyczących polityki społecznej, profilaktyki uzależnień, psychomotoryki, systemów ochrony zdrowia i formy opieki społecznej czy zdrowia publicznego. Mają też możliwość zapoznania się z pedagogicznymi i dydaktycznymi zagadnieniami w aspekcie pracy terapeuty zajęciowego, poznania technik wykonywania ruchu i sposobów ich doskonalenia w wybranych sportach indywidualnych i zespołowych, właściwych dla wychowania fizycznego. Mogą też zapoznać się ze specyfiką terapii zajęciowej m.in. w psychiatrii, neurologii, ortopedii, reumatologii czy geriatrii.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Terapia zajęciowa: terapia zajęciowa w pediatrii, psychologia rehabilitacyjna, gry i zabawy ruchowe.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA?

Studia na kierunku Terapia zajęciowa trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Terapia zajęciowa w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TERAPIA ZAJĘCIOWA

Studia na kierunku Terapia zajęciowa dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach związanych z opieką społeczną lub zdrowotną oraz świadczeniem usług rehabilitacyjnych, a także w ośrodkach działających na rzecz wykluczonych społecznie, uzależnionych czy niepełnosprawnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Terapia zajęciowa:

 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • ośrodki opieki społecznej,
 • instytucje świadczące usługi rehabilitacyjne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Terapia zajęciowa Toruń studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Terapia zajęciowa Toruń studia stacjonarne

Kierunki pedagogiczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia