Praca socjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Praca socjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Praca socjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

04.01.2023

Praca socjalna studia Gdynia, Gdańsk, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku Praca socjalna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku praca socjalna w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Praca socjalna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. socjologii, pedagogiki, psychologii czy pracy opiekuńczej.
 

Praca po studiach

Studia w Trójmieście na kierunku Praca socjalna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych czy socjalizacyjnych.

 

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek praca socjalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Praca socjalna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie praca socjalna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Trójmieście na kierunek Praca socjalna, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę średnią ocen ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Praca socjalna:

 • język polski,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Praca socjalna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Trójmieście. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. społecznego funkcjonowania człowieka, determinantów rozwojowych czy ogólnych problemów społecznych. Mogą także zdobyć wiedzę o tym, jak funkcjonują instytucje pomocy społecznej.

Kierunki studiów w Trójmieście takie jak Praca socjalna dają studentom nie tylko możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również umiejętności wykorzystania jej, poprzez praktyki.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Praca socjalna umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z szeroko rozumianej pracy socjalnej, biomedycznych aspektów rozwoju człowieka, psychologii ogólnej i społecznej czy pedagogiki społecznej i animacji. Studenci tego kierunku mogą zapoznać się także z zagadnieniami dotyczącymi np. systemów pomocy społecznej na świecie, pedagogiki pracy czy gerontologii.

Studenci kierunku Praca socjalna podczas trwania studiów mogą zdobywać także umiejętności dotyczące metodyki pracy z jednostką, grupą oraz społeczeństwem, z zakresu m.in. projektowania w pracy socjalnej, superwizji czy elementów terapii rodzin. Mogą również poznać psychospołeczne uwarunkowania bezdomności, dowiedzieć się, jak pracować z osobami dotkniętymi przemocą i stosującymi przemoc czy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Trójmieście na kierunku Praca socjalna: towarzyszenie w opiece paliatywnej, animacja społeczności lokalnych, praca socjalna w perspektywie historycznej.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Studia na kierunku Praca socjalna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Praca socjalna w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA

Studia na kierunku Praca socjalna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapeutycznych czy świetlicach środowiskowych. Mogą też znaleźć zatrudnienie jako asystenci rodzin oraz w wydziałach polityki społecznej i regionalnych ośrodkach polityki społecznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Praca socjalna:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • powiatowe centra pomocy rodzinie,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • ośrodki terapeutyczne,
 • świetlice środowiskowe,
 • asystent rodzin,
 • wydziały polityki społecznej,
 • regionalne ośrodki polityki społecznej.

 

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki psychologiczne i społeczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu