Transport i logistyka - Lublin

Transport i logistyka - Lublin

Transport i logistyka - Lublin

Studia w Lublinie

transport i logistyka

Odkryj kierunek transport i logistyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Transport i logistyka studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Transport i logistyka w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Transport i logistyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek transport i logistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Transport i logistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek transport i logistyka w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku transport i logistyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • biologia
 • chemia
 • geografia

 

Wymagania rekrutacyjne, jakie są narzucane przez poszczególne kierunki studiów w Lublinie, zależą w głównej mierze od ich specyfiki i są z nią jak najbardziej spójne.

Zatem aby dostać się na transport i logistykę, powinieneś poczynić odpowiednie przygotowania do egzaminu maturalnego z matematyki, języka obcego nowożytnego, fizyki oraz geografii, gdyż właśnie te przedmioty zazwyczaj odgrywają szczególną rolę w konkursie świadectw.

Jako że szczegóły w obrębie przyjmowania kandydatów mogą się różnić pomiędzy uczelniami i ulegać pewnym zmianom w czasie, zapoznaj się z regulaminem zawartym na stronie internetowej danej placówki edukacyjnej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Transport i logistyka w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TRANSPORT I LOGISTYKA?

 

Rozwój współczesnej branży transportowej stał się na tyle prężny, że istotnie zwiększył zapotrzebowanie na specjalistów, zdolnych do planowania, realizacji, kontrolowania oraz organizowania wszelkich działań w kwestii przewozu surowców, budowania nowych szlaków handlowych, a także efektywnego zarządzania zespołami logistyków. Transport i logistyka w Lublinie to innowacyjny kierunek studiów, którego specyfika jest dopasowana zarówno do zainteresowań wielu ambitnych młodych ludzi, jak i największych światowych przedsiębiorstw.

Chociaż studia logistyczne cieszą się niesłabnącą popularnością wśród przyszłych kandydatów na uczelnie wyższe, to bez wątpienia nie każdy z nich powinien wybrać właśnie tę dziedzinę jako ścieżkę przyszłego rozwoju edukacyjnego. Posiadanie dobrej orientacji w przestrzeni, naturalnej zdolności do organizowania własnej pracy, przestrzeni wokół siebie oraz zdolności do przejmowania pozycji lidera podczas realizacji projektów grupowych, a także zainteresowanie współczesną gospodarką i branżą logistyczną to warunki wystarczające do rozpoczęcia kształcenia na kierunku transport i logistyka w sposób odpowiedzialny i dający nadzieję na przyszły sukces.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku transport i logistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku transport i logistyka w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Uniwersytet Przyrodniczy, na którym można rozpocząć kształcenie na transporcie i logistyce, oraz wszystkie inne uczelnie w Lublinie zapewniają przyszłym absolwentom zdobycie wszechstronnych kompetencji, dzięki którym odnajdą się na dzisiejszym rynku pracy, zarówno polskim, jak i zagranicznym. Jakiej nauki możesz się spodziewać jako przyszły student transportu i logistyki? Poprzez wykłady oraz zajęcia praktyczne:

 • będziesz miał okazję poznać wiele kwestii, związanych z nowoczesnym transportem
 • dowiesz się w jaki sposób organizować i kontrolować szeroko rozumianą działalność przewozową
 • poznasz podstawy nauk społecznych, które wprowadzą cię w świat organizacji i zarządzania łańcuchem dostaw, a także pozwolą zrozumieć najskuteczniejsze sposoby działania podczas kierowania zespołem

 

Transport i logistyka to kierunek interdyscyplinarny, dzięki któremu poznasz w sposób dogłębny działanie przemysłu logistyczno-transportowego, a w przyszłości z powodzeniem staniesz się jego częścią.

Ile trwają studia na kierunku transport i logistyka w Lublinie?

Studia na kierunku Transport i logistyka w Lublinie, trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TRANSPORT I LOGISTYKA?

Perspektywy zawodowe, jakie obiecują studia w Lublinie na kierunku transport i logistyka, bardzo często stanowią główną siłę motywacyjną, skłaniającą do podjęcia kształcenia – są one na tyle szerokie i pragmatyczne, że zapewniają możliwość nieustannego rozwoju oraz osiągania satysfakcjonujących dochodów finansowych. Osoby, które ukończyły transport i logistykę, mogą pracować w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu
 • zakładach obsługowo-naprawczych
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego
 • międzynarodowych przedsiębiorstwach związanych z planowaniem przesyłu dóbr i usług
 • własnej działalności gospodarczej, dzięki której osiągają własne cele i unikają konieczności realizowania odgórnie zaleconych działań

Gdzie studiować na kierunku transport i logistyka w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek transport i logistyka w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek transport i logistyka w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

TRANSPORT I LOGISTYKA - ważne informacje

transport i logistyka studia

studia logistyka i transport w Lublinie

studia logistyka i transport w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT I LOGISTYKA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

TRANSPORT I LOGISTYKA LUBLIN STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TRANSPORT I LOGISTYKA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

TRANSPORT I LOGISTYKA LUBLIN STUDIA NIESTACJONARNE

Kierunki logistyka i transport w Lublinie

Popularne kierunki logistyka i transport niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)